Skip to main content

Autorität Detail

Smetánka, Zdeněk, 1931-2017
Citation: PNP-LA
Citation: Smetánka, Zdeněk: Život středověké vesnice, 1988
Citation: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 18. 4. 2017
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Smet%C3%A1nka

Show works by given autority
Show works about given autority