Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Průzkumy památek = Denkmalforschung = Historical Monumets' research & documentation / Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze ... [et al.]
Denkmalforschung/
Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče
Další původce: Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče
Rozsah: sv ; 30 cm
ISSN: 1212-1487
Nakladatelské údaje: Praha : Památkový ústav středních Čech, 1994-

Věcné téma: stavebně-historický průzkum
Věcné téma: historické stavby
Věcné téma: památky - Česko
Věcné téma: památková péče
Věcné téma: architektonické památky
Věcné téma: archeologické výzkumy
Forma/žánr: odborné časopisy
Aktuální periodicita: 2x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2021 1; 2;
2020 Komplety 1-2;
2019 Komplety 1-2;
2018 1-2;
2017 1-2;
2016 1-2;
2015 1-2;
2014 1-2;
2012-2013 1-4;
2010-2011 1-4;
2009 1-2;
2008 1-2;
2007 1-2;
2006 1-2;
2005 1-2;
2004 1-2;
2003 1-2;
2002 1-2;
2001 1-2;
2000 1-2;
1999 1-2;
1998 1-2;
1997 1-2;
1996 1-2;
1995 1-2;
1994 1-2;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Divadelní architektura ateliéru Fellner a Helmer v Čechách a na Moravě / Hladíková, Dana 2002
Mojmír Hamsík, 26.11.1921 - 20.12.2007 / Royt, Jan, 1955- 2008
O ztrátách autentičnosti sochařských uměleckých památek / Suchomel, Miloš, 1930-2014 2007
Proměny kamenosochařských uměleckých děl způsobované klimatickými zásahy (tempus silices et adamanta terit) / Suchomel, Miloš, 1930-2014 2005
Průzkumy a dokumentace historických krovů v roce 2000 / Bláha, Jiří, 1970- 2000
Renesanční sepulchrální tvorba Jana Miliče (Johannese Milicze) / Myslivečková, Hana 2008
Restaurování nástěnných maleb: Historik umění a restaurátor / Royt, Jan, 1955- 2008
Stavební vývoj břeclavského zámku / Černoušková, Dagmar, 1965- 1995
Trojice nejstrších vyobrazení hradu v Polné: k informační hodnotě vedut / Slavík, Jiří, 1965- 2010
Zámek v Linhartovech / Dědková, Libuše, 1938- 2004
Architekt Anselmo Lurago / Biegel, Richard, 1975- 2004
Židovská radnice v Praze / Ebel, Martin, 1960- 1994
K otázce autorství kostelů sv. Štěpána a sv. Jindřicha na Novém Městě pražském / Vítovský, Jakub, 1947- 1994
Akustické nádoby v rotundě sv. Kříže na Starém Městě pražském / Dragoun, Zdeněk, 1946- 1994
Nález renesančního povalového stropu v prostorách spojených částí prvních podlaží v domech Malé náměstí 14, čp. 456 a Karlova 48, čp. 455 / Špale, Václav, 1950- 1994
K problematice publikování průzkumů památek a výchově specialistů / Škabrada, Jiří, 1946- 1995
Ke staroměstské nábřežní partii Karlova a Juditina mostu / Dragoun, Zdeněk, 1946- 1995
Poznámky k restaurování dekorativní malby a sochy sv. Jindřicha v sakristii kostela sv. Jindřicha a Kunhuty v Praze / Všetečková, Zuzana, 1949- 1995
Jan Muk : *8. květen 1935 † 27. říjen 1994 / Dragoun, Zdeněk, 1946- 1995
Památka a poznání Úvaha o významu průzkumů v péči o památky : Úvaha o významu průzkumů v péči o památky / Horyna, Mojmír, 1945-2011 1995
O archeologických památkách, rehabilitaci průzkumů a mírné prosperitě / Dragoun, Zdeněk, 1946- 1996
Poznatky ze stavebně historického průzkumu zobecněné pro výuku jeho metody / Radová, Milada, 1920-2003 1997
Geofyzikální průzkum pilířů Juditina mostu / Dragoun, Zdeněk, 1946- 1997
Stavebně historický průzkum na sklonku 90. let 20. století / Macek, Petr, 1954- 1997
Zjištění záchodového rizalitu v románském domě čp. 16/I na Starém Městě pražském / Dragoun, Zdeněk, 1946- 1998
Toskánský palác - představy architekta a stavebníka v konfrontaci s daným prostředím / Macek, Petr, 1954- 1999
Nově odkryté nástropní malby v kapli Panny Marie a sv. Karla Boromejského v italském špitále v Praze na malé Straně / Berger, Tomáš, 1962- 2000
Dochované zděné šíje románských domů v Praze / Dragoun, Zdeněk, 1946- 1999
Předběžné výsledky sledování rekonstrukce spodních podlaží domu čp. 549/I na Staroměstském náměstí v Praze Dragoun, Zdeněk, 1946- 2000
Potvrzení nálezu románské vstupní šíje v domě čp. 460/I na Staroměstském náměstí v Praze / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2000
Ilustrace k soudobé zprávě o požáru Pražského hradu roku 1541 / Kozák, Jan, 1951- 2001
Archivace stavebně historických průzkumů / Ebel, Martin, 1960- 2002
Nové poznatky o kostele sv. Jana Křtitele Na Zábradlí na Starém Městě pražském / Podliska, Jaroslav, 1970- 2002
Poznámka k nejstarším partiím domu čp. 438/I v Michalské ulici na Starém Městě pražském / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2002
Průzkumy památek a my / Kroupa, Pavel, 1953- 2002
Stavebně historické průzkumy z archivu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. III - Josefov / Outrata, Jan Jakub, 1948- 2003
Spolupracovníci a následovníci kosmonoských Jelínků na Mladoboleslavsku / Suchomel, Miloš, 1930-2014 2004
Stavebně historické průzkumy z archivu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. IV - Malá Strana / Outrata, Jan Jakub, 1948- 2004
Jindřišská věž na Novém Městě pražském ve světle archivních pramenů / Lancinger, Luboš, 1933-2006 2004
Zkoumání památek jako součást etiky památkové péče / Sommer, Jan, 1955- 2005
K archeologickému nálezu pozůstatku písemností v domě čp. 353/I na Starém Městě pražském / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2005
Konference Sdružení pro stavebněhistorický průzkum Poděbrady 2005 / Sommer, Jan, 1955- 2005
Stavebněhistorické průzkumy z archivu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. Hradčany, Vyšehrad / Outrata, Jan Jakub, 1948- 2005
K problematice Vyšehradu / Soukupová, Helena, 1946- 2005
Výstavný středověký dům čp. 234/I v Praze na Starém Městě / Rykl, Michael, 1967- 2006
Hradební věže v Bartolomějské ulici na Starém Městě pražském / Razím, Vladislav, 1957- 2006
Nejnovější odkryvy fortifikace Starého Města pražského / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2006
Staroměstské opevnění v Praze v dokumentaci Rudolfa Hlubinky / Uličný, Petr, 1972- 2006
Areál farního kostela sv. Michaela archanděla v Praze Podolí : příspěvek k poznání historických dřevěných konstrukcí / Veselý, Jan 2006
Kostel Nejsvětějšího Salvátora na Starém Městě pražském : (Dokumentace nálezů při obnově fasády západního průčelí) / Sedláková, Dagmar, 1947- 2006
První panelový dům v Praze / Pýchová, Eva 2006
Zeměpanská kurie s panovnickým trůnem, Eberlinovou mincovnou a palácem Přemyslovců a Jana Lucemburského na Starém Městě pražském / Vítovský, Jakub, 1947- 2006
Stavebněhistorické průzkumy z archivu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. Mimo rezervace, II. část (Ko-Ž) / Outrata, Jan Jakub, 1948- 2007
Pražská usedlost Hřebenka / Pešta, Jan, 1973- 2007
Operativní průzkum a dokumentace historických staveb v NPÚ - poznámky k postupu v roce 2006 Sommer, Jan, 1955- 2007
Nález pozůstatku neznámé raně gotické zástavby ve Vejvodově ulici na Starém Městě pražském / Kovář, Miroslav, 1975- 2008
Spodní podlaží románského domu v Hrzánském paláci čp. 558/I v Celetné ulici na Starém Městě pražském / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2008
Petřínská komunikace : Kapitola z dějin Státní regulační komise / Fedrová, Stanislava 2008
Operativní průzkum a dokumentace historických stavebv NPÚ - poznámky k postupu v roce 2007 / Sommer, Jan, 1955- 2008
Zapomenutá funkcionalistická vila architekta Karla Hannauera / Hrabová, Martina 2009
Souvislosti průzkumů a hodnocení památek / Jesenský, Vít, 1963- 2009
Rozvržení areálu Valdštejnského paláce v Praze / Čiháková, Jarmila, 1954- 2009
Operativní průzkum a dokumentace historických staveb v NPÚ - poznámky k postupu v roce 2008 / Sommer, Jan, 1955- 2009
Nástěnné malby v sakristii kostela sv. Haštala na Starém Městě v Praze : Konzervace maleb a jejich planografická dokumentace z archivu NPÚ : Katalog nástěnných maleb a jejich planografické dokumentace / Skalický, Petr, 1976- 2010
Neznámý románský dům na Staroměstském náměstí v Praze / Havrda, Jan, 1969- 2010
Průzkumy památek a stavebně historické průzkumy / Hlobil, Ivo, 1942- 1996
Od průzkumu k interpretaci / Kalina, Pavel, 1965- 1998
K některým aspektům stavebně historických průzkumů a jejich aplikaci v praxi / Varhaník, Jiří, 1954- 1998
K dnešnímu stavu dokumentování památek / Razím, Vladislav, 1957- 1999
Souvislosti / Hauserová, Milena, 1954- 2000
Konference Dějiny staveb / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2000
Nezbytnost interpretace uměleckého díla / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 2001
Česká uměnověda, výzkum památek a něco souvislostí / Samek, Bohumil, 1932- 2003
Něco o práci památkáře a jednom druhu průzkumů architektonického dědictví / Žižka, Jan, 1954- 2004
Inspirativní odkaz zakladatelů moderní památkové péče / Štulc, Josef, 1944- 2005
Průzkumy památek - jejich význam v kulturním životě národa / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1994
Příspěvek k poznání charakteru a barevnosti omítek historických staveb (Poznatky z několika okresů středních Čech z let 1981-1994) / Žižka, Jan, 1954- 1994
Kostel sv. Martina ve Zbečně ve světle poznatků z opravy fasád / Volfová, Eva, 1955- 1994
Gotické průčelí domu čp. 634/I v Praze. / Sommer, Jan, 1955- 1994
Stavebně historický průzkum domu čp. 22 ve Zbečně. (tzv. Hamousův statek) / Ebel, Martin, 1960- 1994
Nález ze západní stěny depozitáře kostela sv.Gottharda v Českém Brodě / Sommer, Jan, 1955- 1994
Stavebně historický výzkum táborského podzemí / Muk, Jan, 1935-1994 1994
Barokní průčelí kostela sv. Prokopa v Sázavě (okr. Kutná Hora) / Sommer, Jan, 1955- 1994
Ke stavebním dějinám kostela sv. Ondřeje v Radobytcích okr. Písek / Varhaník, Jiří 1994
Stavba roubeného omítaného kostela v Loučné Hoře v letech 1778 - 1780 / Ebel, Martin, 1960- 1995
Kostel Narození Panny Marie v Jablonném v Podještědí / Gabriel, František, 1949- 1994
Středověká pec ve Zbečně čp. 22 / Gabriel, František, 1949- 1994
Gotické nástěnné malby v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech u Prahy / Kroupa, Pavel, 1953- 1994
Stavební proměny zámeckého areálu v Novém Městě nad Metují / Lancinger, Luboš, 1933-2006 1994
Bývalý augustiniánský klášter v Litomyšli a jeho stavební proměny / Macek, Petr, 1954- 1995
Zapomenutý barokní klášter minoritů v Pardubicích / Ebel, Martin, 1960- 1994
Nové poznatky z opravy Křivoklátu - východní část horního hradu / Razím, Vladislav, 1957- 1994
Stavební vývoj feudálního sídla v Čečovicích. / Anderle, Jan, 1956- 1994
Hrad Cimburk u Městečka Trnávky / Lancinger, Luboš, 1933-2006 1995
Litovice - hloubkový průzkum tvrze / Rykl, Michael, 1967- 1995
K objevu pozdně románského paláce na zámku v Kunštátě a nástin vývoje hradu do začátku 16. století / Plaček, Miroslav, 1943- 1995
Nálezy v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Libčanech (okr. Hradec Králové) / Svobodová, Jitka 1995
Dodatek ke stavebně historickému průzkumu Horního zámku v Benešově nad Ploučnicí / Gabriel, František, 1949- 1995
Gotická podoba kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty na Novém Městě pražském a jeho stavebník / Benešovská, Klára, 1950- 1995
Ke stavebnímu vývoji kostela Pozdvižení sv. kříže v Pyšelích (okr. Praha - východ) / Kroupa, Pavel, 1953- 1995
Stavebně historické průzkumy : Z archivu Památkového ústavu v Ústí nad Labem / Macek, Petr, 1954- 1995
Zámecká zahrada v Cítolibech / Ebel, Martin, 1960- 1995
Průzkum kostela Nejsvětější Trojice v Dublovicích / Žižka, Jan, 1954- 1995
Ke stavebnímu vývoji zámeckého areálu v Pyšelích / Vyletová, Eva 1995
Výsledky stavebně historického průzkumu kaple sv. Kříže v Opavě-Kateřinkách / Prix, Dalibor, 1961- 1995
Neznámý prostor Strakonického hradu / Varhaník, Jiří, 1954- 1995
Poznatky z obnovy západní fasády zámku v Dolním Přímu / Svobodová, Jitka 1995
Středověká kladka padací mříže v Kadani / Razím, Vladislav, 1957- 1995
Povrchový průzkum gotického kostela v Bratčicích / Sommer, Jan, 1955- 1995
Nálezy při obnově kostela sv. Jana Křtitele v Pardubicích / Svoboda, Ladislav, 1957- 1995
Kostel sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech / Žižka, Jan, 1954- 1995
Sochařská výzdoba kostela sv. Šimona a Judy milosrdných bratří a raná tvorba M.V. Jäckela / Vančura, Václav 1994
Ke stavebnímu vývoji románského kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Češticích (okres Strakonice) / Razím, Vladislav, 1957- 1994
Santini v Želivě / Zahradník, Pavel, 1951- 1995
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Železné (okr. Beroun) / Žižka, Jan, 1954- 1995
Kostel sv. Mikuláše v Drchlavě (okr. Česká Lípa) / Sommer, Jan, 1955- 1995
Farní kostel svatého Mikuláše ve Znojmě / Kroupa, Petr, 1953- 1996
K datování, ikonografii a autorství Staroměstské mostecké věže / Vítovský, Jakub, 1947- 1994
Zámecký areál v Zákupech / Macek, Petr, 1954- 1996
Poznatky o středověkém stavebním vývoji zámku ve Vranově nad Dyjí / Plaček, Miroslav, 1943- 1996
Kostel sv. Markéty ve Strakonicích / Kašička, František, 1935- 1996
Obchodně živnostenský pavilon Brněnských výstavních trhů / Černoušková, Dagmar, 1965- 1996
K původní podobě gotických kostelů v Řečici a Dolním Městě / Sommer, Jan, 1955- 1996
Podnětné nálezy v Arcibiskupském paláci v Praze / Sedláková, Dagmar, 1947- 1996
Průzkum kostela sv. Bartoloměje v Malých Heralticích a jeho výsledky / Prix, Dalibor, 1961- 1996
Příspěvek k poznání charakteru a barevnosti omítek historických staveb (některé problémy ze středních Čech z let 1995-96) / Žižka, Jan, 1954- 1996
"Renesanční dům" čp. 177 v Českém Krumlově / Vlček, Pavel, 1948- 1996
Srubový dům v Zelenářské ulici ve Znojmě / Černoušková, Dagmar, 1965- 1996
K pochopení původní struktury některých typů středověkých domů na široké parcele / Škabrada, Jiří, 1946- 1996
K otázce výskytu břidlicových domů v Praze / Dragoun, Zdeněk, 1946- 1996
Dendrochronologické datování domu čp. 15 v Zelenářské ulici ve Znojmě / Kyncl, Josef, 1939- 1996
Kostel sv. Jana Křtitele na Pomezí - výsledky stavebně historického a archeologického průzkumu / Břicháček, Pavel, 1953- 1996
Z opravy kostela sv. Jakuba většího v Minicích / Bláha, Jiří, 1970- 1996
Z opravy kostela sv. Petra v Brandýse nad Labem / Žižka, Jan, 1954- 1996
K funkci a stavební podobě johanitských komend na Moravě / Jan, Libor, 1960- 1996
Ještě ke stavební historii strakonického hradu / Varhaník, Jiří, 1954- 1996
Zámecká lázeň v Drahenicích / Macek, Petr, 1954- 1996
Příspěvek k vývoji zástavby na Novém Městě v Mladé Boleslavi - nálezy v domech čp. 37/II a 77/II / Vyletová, Eva 1996
Dvě neznámá kutnohorská pečetidla / Stará, Dagmar, 1928- 1996
Kamenný dům v Sosnové / Podroužek, Kamil, 1966- 1996
Příspěvek k poznání vývoje kostela Zvěstování Panny Marie při františkánském klášteře v Chebu / Udatný, Leoš 1996
Kostel Matky Boží (sv. Vavřince) v Novém Bydžově / Kuča, Karel, 1961- 1994
Janův Hrad v lednicko-valtickém areálu / Černoušková, Dagmar, 1965- 1997
Několik poznámek k českokrumlovskému "Renesančnímu domu" / Kubíková, Anna, 1948- 1997
Průzkum jižního průčelí lodi kostela sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory / Kroupa, Pavel, 1953- 1997
Kostel sv. Jiljí v Heřmani / Varhaník, Jiří, 1954- 1997
Kostel dominikánů v Písku, jeho gotické pozůstatky a barokní proměna / Adámek, Jan, 1967- 1997
Zděná klasicistní přestavba vesnice Loubí po požáru roku 1843 / Ebel, Martin, 1960- 1997
Objev Čeradické brány v Žatci / Holodňák, Petr, 1957- 1997
K průzkumům "Renesančního domu" čp. 177 v Českém Krumlově / Müller, Jan, 1952- 1997
Tzv. Plášť v Českém Krumlově. Příspěvek k diskusi o tzv. Renesančním domě čp. 177 / Razím, Vladislav, 1957- 1997
K otázce románského původu zástavby domu čp. 56/I na Malém náměstí na Starém Městě pražském / Dragoun, Zdeněk, 1946- 1997
Nálezy na východním průčelí kostela Jména Ježíš v Telči / Bláha, Jiří, 1970- 1997
Opět k nástěnným malbám v Dolním Bukovsku / Kroupová, Jaroslava, 1942- 1997
Kotnovská věž v Táboře / Varhaník, Jiří, 1954- 1997
K charakteru domů v českých městech na kresbách würzburského alba / Škabrada, Jiří, 1946- 1997
"Barušky" - lidová architektura v pískovcovém podloží / Podroužek, Kamil, 1966- 1997
Kostel františkánského kláštera v Kadani - jeho počátky a stavební vývoj / Kašička, František, 1935- 1997
Usedlost čp. 1. v Krníně / Pešta, Jan, 1973- 1997
Zámecký areál v Cerekvici nad Bystřicí / Ebel, Martin, 1960- 1997
Archeologický výzkum kaple sv. Alžběty v Heřmani / Fröhlich, Jiří, 1946- 1997
Husitské opevnění hradu Orlíka nad Vltavou / Varhaník, Jiří, 1954- 1998
Jaruškův dům v Brně-Králově Poli / Černoušková, Dagmar, 1965- 1998
Klášter v Pohledu / Svoboda, Ladislav, 1957- 1998
Stavební činnost v Rakovníku v letech 1515 - 1530 ve světle knihy počtů / Nachtmannová, Alena, 1972- 1998
Kaple Nejsvětější Trojice v Heřmanově / Adamcová, Kateřina, 1974- 1998
Kostel sv. Alžběty ve Svatém Poli a jeho barokní přestavba / Zahradník, Pavel, 1951- 1998
Průzkum barevnosti zámku Jaroměřice nad Rokytnou / Losos, Ludvík, 1933- 1998
Novorenesanční sídlo a dvůr v Michalovicích ve stavebně historické analýze / Kašička, František, 1935- 1998
Jiří Úlovec, Hrady, zámky a tvrze na Chebsku : Vydalo Chebské muzeum 1998, 256 s., 190 vyobrazení, převážně plánů v textu, 127 vyobrazení v příloze / Varhaník, Jiří, 1954- 1998
Dobroslav Líbal - Jan Muk: Staré Město pražské. Architektonický a urbanistický vývoj. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1996. 539 stran, 290 černobílých fotografií, 196 kreseb a plánů. / Dragoun, Zdeněk, 1946- 1998
Rudolf Krajíc, Středověká kachlová kamna v Táboře (Archeologický výzkum v Křižíkově ulici čp. 28) / Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 1998
Kamenné kříže Čech a Moravy : Argo, Praha 1997, 391 s. Úvodní texty napsali V. Urfus, J. Vít, S. Wieser, katalog uspořádal J. Vít / Ježek, Martin, 1970- 1998
K problematice vývoje sakrálního umění první poloviny 14. století / Kroupa, Pavel, 1953- 1998
Pozdně románské komorové střílny hradu Landštejna / Varhaník, Jiří, 1954- 1998
Kostel sv. Leonarda v Mušově / Borský, Pavel, 1964- 1998
Opevnění města Českého Brodu / Ebel, Martin, 1960- 1998
Věž kostela v Ředhošti a její obranná funkce ve středověku / Sommer, Jan, 1955- 1998
K možnostem interpretace nálezů v chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři (cesta jedné hypotézy do encyklopedií) / Ježek, Martin, 1970- 1998
Kostel sv. Vojtěcha poblíž Studnic u Telče (K podobě pozdně středověkých krovů v okolí Telče) / Bláha, Jiří, 1970- 1998
Dendrochronologické datování krovů kostela sv. Vojtěcha poblíž Studnic u Telče a kostela sv. Petra a Pavla v Rančířově / Kyncl, Tomáš, 1972- 1998
Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum. 14. svazek Odborné a metodické publikace SÚPP, zpracoval ing. Petr Macek, 1997 / Škabrada, Jiří, 1946- 1998
M. Richter, V. Vokolek: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města / Ježek, Martin, 1970- 1997
Středověký poutní odznak z dolnobavorského Bogenbergu / Stará, Dagmar, 1928- 1999
Raně gotická profilace klenebních žeber v hlavní lodi a v presbyteriu městského farního kostela v Písku. / Sommer, Jan, 1955- 1999
Ke stavební historii kostela sv. Bartoloměje ve Všeradicích / Žižka, Jan, 1954- 1999
Věž kostela sv. Ducha v Telči / Novotná, Dana, 1961- 1999
K podobě raně barokních krovů v Telči a okolí / Bláha, Jiří, 1970- 1999
Dendrochronologie několika raně barokních krovů v Telči a okolí / Kyncl, Tomáš, 1972- 1999
Bývalá měšťanská střelnice v Olomouci / Kašpárková, Slavomíra, 1937- 1999
Milada a Oldřich Radovi: Kniha o sklípkových klenbách. : Jalna, Praha 1998, 384 str., rozsáhlá obrazová a plánová dokumentace / Macek, Petr, 1954- 1999
Průzkumová dokumentace a problémy jejího spravování v Českém Krumlově / Müller, Jan, 1952- 1999
Český Krumlov v umělecko-historické literatuře, bilance a perspektivy / Müller, Jan, 1952- 1999
K počátkům českokrumlovského hradu (Výsledky archeologického výzkumu v letech 1994-1995) / Ernée, Michal, 1963- 1999
Opevnění města Českého Krumlova ve středověku I - Latrán a Nové Město / Razím, Vladislav, 1957- 1999
Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově / Soukupová, Helena, 1946- 1999
Archeologická památková péče v Českém Krumlově / Ernée, Michal, 1963- 1999
Středověký českokrumlovský hrad ve světle archivních pramenů / Kubíková, Anna, 1948- 1999
Příspěvek k renesanční podobě tzv. Máselnice na českokrumlovském zámku / Kubíková, Anna, 1948- 1999
Vývoj povrchových úprav domu čp. 32 v Českém Krumlově / Bloch, Jiří, 1959- 1999
Dva výjimečné vaznicové krovy z období pozdního středověku v Českém Krumlově / Škabrada, Jiří, 1946- 1999
Výsledky průzkumu historických krovů v klášterech klarisek a minoritů v Českém Krumlově / Bláha, Jiří, 1970- 1999
Dendrochronologie Českého Krumlova a okolí (stav ke konci roku 1999) / Kyncl, Josef, 1939- 1999
Skalní sídliště Sloup / Gabriel, František, 1949- 2000
Průzkum selské usedlosti čp. 2 v Sakách na Slánsku / Anderle, Jan, 1956- 2000
Zámek Pravonín / Pešta, Jan, 1973- 2000
Zednický rod Koschů a Jan Kryštof Kosch, neznámý stavitel z Klášterce nad Ohří / Zahradník, Pavel, 1951- 2000
Sloup Nejsvětější Trojice v Teplé / Adamcová, Kateřina, 1974- 2000
Románská fáze hradu ve Skalné / Karel, Tomáš, 1965- 2000
Tvrz ve Volyni : K problematice vztahů stavebně historického průzkumu a archeologického výzkumu / Kašička, František, 1935- 2000
Stavebně historický průzkum feudálního sídla v Dohalicích / Svoboda, Ladislav, 1957- 2000
Bašta Špýchar a opevnění šíje ostrožny Nového Města nad Metují / Slavík, Jiří, 1965- 2000
Předpisy pro stavbu civilních domů v pevnostech Josefov a Terezín z roku 1782 a jejich uplatnění v Josefově / Čížek, Jan, 1964- 2000
Barokní domy v Karlových Varech / Zeman, Lubomír, 1964- 2000
Projekty vesnických staveb v 19. století a jejich realizace / Ebel, Martin, 1960- 2000
Poznámky ke gotické stavební podobě bývalé kaple sv. Kateřiny v Rožmberku nad Vltavou / Sommer, Jan, 1955- 2000
Barokní přestavba kostela sv. Vavřince v Kostomlatech pod Milešovkou / Honys, Vít, 1963- 2000
Nové poznatky o stavebním vývoji kostela Narození Panny Marie v Kostelci nad Vltavou / Adámek, Jan, 1967- 2000
Třeboňské opevnění z let 1525-1526 v písemných pramenech : Geneze a průběh stavby, pracovní síly, finanční náklady, jednotlivci / Stejskal, Aleš, 1966- 2001
Ikonografický program pohřební zámecké kaple Všech svatých v Telči / Korčáková, Veronika, 1955- 2001
Ke stavebnímu vývoji kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi / Razím, Vladislav, 1957- 2001
Středověký krov nad presbytářem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi / Bláha, Jiří, 1970- 2001
Stavebně historický průzkum půdních prostor východní části jádra hradu Malenovice / Vrla, Radim, 1961- 2001
Středověký kostel sv. Jakuba Většího v Čížové u Písku ve světle průzkumů v letech 1997-2000 / Adámek, Jan, 1967- 2001
Kostel sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy / Bláha, Jiří, 1970- 2001
Zvonice kostela sv. Klimenta v Mirovicích / Varhaník, Jiří, 1954- 2001
Dům v Zelenářské ulici č. 5 ve Znojmě / Borský, Pavel, 1964- 2001
Domy čp. 30 a čp. 31 na náměstí ve Vyšším Brodě / Kašička, František, 1935- 2001
Pieta v kostele sv. Ducha na Starém Městě pražském / Kvapilová, Ludmila 2001
Jan Bukovský, Loretánské kaple v Čechách a na Moravě / Radová, Milada, 1920-2003 2001
Dobroslav Líbal, Patrik Líbal, Architektonické proměny Prahy v jedenácti stoletích / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2001
Archivní průzkum / Lancinger, Luboš, 1933-2006 2001
Bývalý klášter bosých augustiniánů v Pšovce u Mělníka / Macek, Petr, 1954- 2001
Nejstarší měšťanská kamenná architektura v Brně / Merta, David, 1967- 2001
Zámek Kuřivody / Pešta, Jan, 1973- 2001
O vzniku zámku ve Veltrusích / Zahradník, Pavel, 1951- 2001
Bývalý kostel sv. Václava ve Vraclavi / Ježek, Martin, 1970- 2001
Průzkumy tří kostelů na Litoměřicku a Slánsku (příspěvek k sakrální architektuře okruhu biskupa Jana IV. z Dražic) / Kroupa, Pavel, 1953- 2001
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově / Borský, Pavel, 1964- 2001
Renesanční zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí / Dědková, Libuše, 1938- 2001
Klasicistní domovní dveře a vrata v Železnici / Peštová, Petra 2001
Exkurz: Dendrochronologie krovů kostela sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy / Kyncl, Tomáš, 1972- 2001
K ikonografii barokní umělecké výzdoby premonstrátské kanonie na Hradisku u Olomouce / Mlčák, Leoš, 1948- 2002
Průzkum usedlosti čp. 33 v Sádku u Poličky / Dostál, Petr, 1953- 2002
Pernštejnský zámek v Prostějově (Poznámka ke stavebnímu vývoji) / Borský, Pavel, 1964- 2002
Dílčí poznatky o vzniku a stavebních úpravách zámku ve Veltrusích / Sommer, Jan, 1955- 2002
Zdeněk Dragoun - Jiří Škabrada - Michal Tryml, Románské domy v Praze. Praha - Litomyšl 2002, nakladatelství Paseka, 367 s., fotografická a plánová dokumentace / Radová, Milada, 1920-2003 2002
Stavebně historické průzkumy z archivu Státního památkového ústavu v hlavním městě Praze II - Nové Město pražské / Outrata, Jan Jakub, 1948- 2002
Dům čp. 57 zvaný Daliborka, v Lounech / Škabrada, Jiří, 1946- 2002
K problematice stavební podoby a vývoje středověkého opevnění města Loun / Razím, Vladislav, 1957- 2002
Fara (bývalá tvrz) v Třebotově / Pešta, Jan, 1973- 2002
Poznatky z průzkumu krovů hradního paláce na Pernštejně / Bláha, Jiří, 1970- 2002
Nález rytiny podélné vazby krovu na kostele v Lounkách / Panáček, Michal, 1977- 2002
Cínové rakve ze Šporkovské krypty v Kuksu / Stará, Dagmar, 1928- 2002
Jaroslav Klenovský: Židovské památky Moravy a Slezska/ Jewish Monuments of Moravia and Silesia / Fiedler, Jiří, 1935-2014 2002
František Kašička: Stavebně historický průzkum / Macek, Petr, 1954- 2002
Portál v Záboří nad Labem / Radová, Milada, 1920-2003 2003
Kostel sv. Kříže v České Lípě a stavebně historická analýza krovu jeho stanové střechy / Panáček, Michal, 1977- 2003
Několik nových poznatků o pražských románských domech / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2003
Hrad Starý Světlov / Vrla, Radim, 1961- 2003
Stanová střecha s vyhlídkovou bání domu čp. 15 Kalich v Litoměřicích / Panáček, Michal, 1977- 2003
Valdštejnovo casino u Jičína / Uličný, Petr, 1972- 2003
Z průzkumů domu čp. 209 ve Vrchlabí / Pešta, Jan, 1973- 2003
Zpráva o 2. konferenci stavebně historického průzkumu : (téma - okna, dveře) / Schubert, Alfréd 2003
Středověký městský kostel Panny Marie v Hlubčicích / Prix, Dalibor, 1961- 2003
Dolní palác hradu Žebráka : Několik poznámek k problematice dřevem zateplených prostor českých hradů / Razím, Vladislav, 1957- 2003
Datování dřeva z hradu Žebrák / Kyncl, Tomáš, 1972- 2003
Kostelec nad Černými lesy v éře Smiřických : provoz a vybavení renesančního zámku / Nachtmannová, Alena, 1972- 2003
Pozdně románský dům z areálu minoritského konventu v Brně / Procházka, Rudolf, 1955- 2003
Mons Calvus u České Lípy, poustevna s kaplí Nejsvětější Trojice / Podroužek, Kamil, 1966- 2003
Nové poznatky o stavebním vývoji zámku (jezuitské rezidence) v Žirči / Pešta, Jan, 1973- 2003
Caroli IV. Imperatoris Romani Fundatio : Kostel kláštera Celestinů na Ojvíně u Žitavy / Němec, Richard, 1973- 2004
K počátkům hradů Rožmberka a Českého Krumlova / Varhaník, Jiří, 1954- 2004
Zjištění další části románské obytné stavby v domě čp. 479/I na Staroměstském náměstí v Praze / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2004
Ke stavební historii kostela sv. Václava v Bratčicích / Kibic, Karel, 1973- 2004
Tvrze a zámek v Záhradce u Petrovic / Veselý, Jan 2004
Nový dvůr v Lednicko-valtickém areálu / Černoušková, Dagmar, 1965- 2004
Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Žatci / Beránek, Jan, 1966- 2004
Opevnění města Tachova / Nováček, Karel, 1968- 2004
Dendrochronologické datování dřeva ze zříceniny hradu Nový Hrádek / Kyncl, Tomáš, 1972- 2004
Příspěvek k poznání vnějšího opevnění Kunětické Hory (k otázce původu podoby pernštenských rondelových fortifikací) / Noll, Jindřich 2004
Zámek Jirny / Pešta, Jan, 1973- 2004
Bolevecká soustava rybníků - příspěvek k dějinám rybníkařství na Plzeňsku / Anderle, Jan, 1956- 2004
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2003 / Bláha, Jiří, 1970- 2004
Románský kostel sv. Petra a Pavla ve Svojšíně : k životnímu jubileu Anežky Merhautové / Hauserová, Milena, 1954- 2011
Budovy chlévů s příčným uspořádáním stání z 2. poloviny 19. století / Žižka, Jan, 1954- 2011
Průzkumy památek v Bavorsku : modely a realizace v systému státní památkové péče / Němec, Richard 2011
Chóry katedrály sv. Víta v Praze / Uličný, Petr, 1972- 2011
Stodoly vrchnostenských dvorů v Čechách od 16. do konce 19. století / Žižka, Jan, 1954- 2010
Dějiny a stavební vývoj hradu, zámku a zámeckého kostela ve Starém Hrozňatově (Kinsbergu) / Anderle, Jan, 1956- 2009
Materiály původního výplňového zdiva Karlova mostu a jejich skladba / Přikryl, Richard, 1968- 2009
K významu a stavební podobě románského hradu Přimda / Razím, Vladislav, 1957- 2008
Nové poznatky ke stavební historii vily Tugendhat a její obnově a rekonstrukci v letech 1981-1985 / Černoušková, Dagmar, 1965- 2008
Kámen v historii stavby a oprav Karlova mostu v Praze / Rybařík, Václav, 1937- 2008
Vnější opevnění hradu Rabí. Františku Kašičkovi k životnímu jubileu / Varhaník, Jiří, 1954- 2005
Vnější opevnění hradu Rabí. Varhaník, Jiří, 1954- 2005
Zpráva o výkopu na hradě Švihově, provedeném ve dnech 11.-28. listopadu 1951 / Menclová, Dobroslava, 1904-1978 2005
Hrad Kašperk / Anderle, Jan, 1956- 2005
K vývoji a interpretaci hradu Týřova ve 13. století / Razím, Vladislav, 1957- 2005
Dendrochronologické datování dřeva z věže hradu Týřova / Kyncl, Tomáš, 1972- 2005
Gotický plán chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře ze sbírky vídeňské Akademie výtvarných umění (č. 16841) / Pospíšil, Aleš, 1974- 2005
Nález architektonických fragmentů v kostele sv. Bartoloměje v Divišově : příspěvek ke středověké podobě stavby / Nusek, Jindřich 2005
Archivní průzkum bývalého špitálního kostela sv. Jana Evangelisty ve Švihově / Jíchová, Veronika, 1976- 2005
Manýristický bronzový náhrobek Jana Bedřicha Breinera v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci / Myslivečková, Hana, 1948- 2005
Interpretace leteckého archeologického snímkování zámeckého areálu na Valči / Pechová, Jana 2005
Marc Steinmann: Die Westfassade des Kölner Domes. Der mittel-alterliche Fassadenplan F. (forschungen zum Kölner Dom 1) / Němec, Richard 2005
Pozdně gotické kamenické prvky ve venkovských usedlostech na Nymbursku : průzkumy vybraných usedlostí v lokalitách Vykáň, Černíky a Kounice / Kypta, Jan, 1979- 2005
Kostel sv. Jakuba v Jičíně a jeho příspěvek k architektuře kolem roku 1400: symbolika, geometrie, konstrukce / Uličný, Petr, 1972- 2005
Renesanční malby v jižním a západním křídle zámku v Kostelci nad Černými lesy / Zápalková, Eva 2005
Několik poznámek k podobě zámku v Liblicích / Žižka, Jan, 1954- 2005
K problematice raně gotických přestaveb Břevnovského, Sázavského a Strahovského kláštera / Kovář, Miroslav, 1975- 2005
[Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě] / Soukupová, Helena, 1946- 2005
Průzkumy lidové architektury včera a dnes / Škabrada, Jiří, 1946- 2012
Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel (informace o přípravě metodiky) / Pešta, Jan, 1973- 2012
Příprava komplexní metodiky stavebněhistorického průzkumu / Macek, Petr, 1954- 2012
Příprava nové metodiky měřické dokumentace památkových objektů pro potřeby památkové péče / Veselý, Jan 2012
Metodika inventarizace architektonických prvků / Václavík, František R., 1975- 2012
Dokumentace stavebních uměleckořemeslných prvků - k připravované metodice / Chaloupka, Jakub 2012
K výtvarnému dualismu barokní sochařské umělecké tvorby / Suchomel, Miloš, 1930-2014 2007
Příspěvek k výzkumu středověkých světnic / Rykl, Michael, 1967- 2007
Na okraj operativního průzkumu a dokumentace historických staveb v NPÚ - několik poznámek a příkladů / Sommer, Jan, 1955- 2006
Stavebněhistorické průzkumy z archivu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. Bohnice, Braník, Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Dolní Chabry, Dolní Počernice, Ďáblice, Hloubětín, Horní Počernice, Hlubočepy, Hodkovičky, Holešovice, Hostivař, Chodov, Jinonice, Karlín / Mimo rezervace, I. část (A-Ka) Outrata, Jan Jakub, 1948- 2006
Středověký most v Roudnici nad Labem / Cihla, Michal, 1969- 2006
Měšťanské domy čp. 30 a 31 v Horním Benešově : výsledky stavebněhistorického průzkumu a archeologického výzkumu / Kiecoň, Marek 2006
Archeologický výzkum zaniklé boční lodě konventní baziliky sv. Vavřince na Mělníku - Pšovce / Varadzin, Ladislav, 1977- 2006
Středověké nástěnné malby v kostele Povýšení sv. Kříže ve Vrbně u Mělníka / Royt, Jan, 1955- 2006
Abondio nebo Aponte? / Panáček, Jaroslav, 1948- 2006
K opevnění města Jičína / Slavík, Jiří, 1965- 2006
[Bauaufnahme in der Denkmalpflege, Andres Bruschke (Hrsg.), (MONUDOCthema02, Frankfurst Informationszenturm Raum und Bau IRB)] / Němec, Richard 2006
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2005 / Martinková, Hana 2006
Tzv. Pluhovské domy v jádru hradu Bečova nad Teplou / Anderle, Jan, 1956- 2007
Bečov nad Teplou - archeologické sondy v tzv. Pluhovských domech : exkurz / Foster-Čiháková, Linda, 1975- 2007
O kostele sv. Prokopa v Záboří nad Labem / Žižka, Jan, 1954- 2007
Dějiny kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem na základě písemných pramenů / Načeradská, Petra 2007
Záboří nad Labem, kostel sv. Prokopa : (hlavní poznatky z první etapy průzkumů kostela) / Sommer, Jan, 1955- 2007
Průzkum věže kostela v Záboří nad Labem při opravě / Kibic, Karel, 1973- 2007
Příspěvek k diskusi o charakteru a stáří stavby kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem / Velímský, Filip, 1977- 2007
Poznatky restaurátora získané při restaurování románského portálu kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem / Bradna, Jan, 1943- 2007
Petrologický průzkum portálu v jižním průčelí lodi kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem / Štaffen, Zdeněk 2007
Technologický průzkum vstupního portálu kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem / Bayer, Karol, 1960- 2007
Příběh jičínského semináře / Uličný, Petr, 1972- 2007
Zaniklý lovecký zámek Nákle u Orlíku nad Vltavou / Vejvoda, Robert 2007
Nové poznatky ke stavebnímu vývoji kostela Všech svatých ve Stvolínkách / Ammerich, Helena 2007
Zámecká věž a kostel sv. Martina v Nových Dvorech : specifický projev doby renesance na Kutnohorsku / Kibic, Karel, 1973- 2007
Stopy neobvyklé ztužující konstrukce ve zdivu bašty hradu Helfenburka u Bavorova / Kypta, Jan, 1979- 2007
Křížové cesty při poutních místech ve východních Čechách / Zápalková, Eva 2007
Gotické dřevořezby v jindřichohradeckém muzeu / Hermanová, Hana, 1968- 2007
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2006 / Martinková, Hana 2007
O ztrátách autentičnosti sochařských uměleckých památek / Suchomel, Miloš, 1930-2014 2007
Na okraj operativního průzkumu a dokumentace historických staveb v NPÚ - několik poznámek a příkladů / Sommer, Jan, 1955- 2006
Pozdně gotické tendence v architektuře 13. a 14. století - příspěvek k tématu / Kroupa, Pavel, 1953- 2013
Věž hradu Gutštejna / Razím, Vladislav, 1957- 2013
Další zjištění k románské podobě kostela ve Svojšíně / Anderle, Jan, 1956- 2013
Průzkum sochařství ve fondech hradů a zámků - středověké sochy a jejich nápodoby / Mudra, Aleš, 1976- 2013
Fotodokumentace památek a potřeba jednotného metodického postupu / Bezděk, Ladislav, 1958- 2013
Architekt Fritz Lehmann : příspěvek k poznání "periferní" meziválečné architektury / Zeman, Jaroslav, 1978- 2013
Raně gotický závěr chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně / Beránek, Jan, 1966- 2013
Nástěnné malby v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Žumberku jako médium paměti a "Institutio Christianae religionis" / Pavelec, Petr, 1965- 2013
Transfery dvou sousoší na Karlově mostě : nový pohled na sochařskou dílnu Jana Brokoffa v době okolo roku 1710 / Adamcová, Kateřina, 1974- 2013
Jan Karel Hammer (1697-1759?) : Pozdně barokní sochařská dílna v Čimelicích u Písku / Šiková, Terezie 2013
Pavilon Marie Terezie ve Veltrusech : historický průzkum k dějinám stavby / Načeradská, Petra 2013
Za paní docentkou Radovou / Macek, Petr, 1954- 2004
Opevnění města Jičína v 16. století / Uličný, Petr, 1972- 2004
Příspěvek k poznání počátků současné legendy grafického výstupu stavebněhistorických průzkumů / Škabrada, Jiří, 1946- 2004
Nové poznatky ke stavebnímu vývoji kostela sv. Jana Křtitele v Kurdějově / Dohnalová, Petra, 1970- 2013
Dvě poznámky k činnosti Jana Blažeje Santiniho-Aichela v Rajhradě / Zahradník, Pavel, 1951- 2013
[Petr Čehovský: Kamenné skulptury v Podyjí 1480–1550 : Edice Memoria artis. Vyd. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc 2012. 335 s.] / Kypta, Jan, 1979- 2013
[Dalibor Prix: Dlouhý presbytář kostela v Žárech. K sakrální architektuře moravsko-slezského pomezí kolem roku 1300 : Vyd. Slezská univerzita v Opavě. Opava 2011. 372 s.] / Kypta, Jan, 1979- 2013
Barokní architekt a stavitel Václav Špaček / Macek, Petr, 1954- 2003
Archivní prameny o sochařské tvorbě Jana Hájka / Suchomel, Miloš, 1930-2014 2003
Autenticita památek a my / Kroupa, Petr, 1953- 2003
Brány vrchnostenských dvorů v Čechách od 16. do počátku 20. století / Žižka, Jan, 1954- 2013
Předpecní jámy ve venkovských domech v Čechách od druhé poloviny 18. do první poloviny 20. století / Škabrada, Jiří, 1946- 2013
Bibliografický rejstřík časopisu Průzkumy památek, ročník 1-20, 1994-2013 / Martinková, Hana 2013
Klášterní kostel v Sedlci u Kutné Hory v kontextu cisterckého stavitelství : dílčí úvaha k problematice gotické architektury / Kroupa, Petr, 1953- 2002
Vývoj horního hradu v Bečově nad Teplou / Kyncl, Josef, 1939- 2002
Archivní prameny o sochařských a malířských dílech kosmonoských Jelínků / Suchomel, Miloš, 1930-2014 2002
K některým projevům saské architektury z období pozdní gotiky až renesance / Radová, Milada, 1920-2003 2002
Sklípkové klenby karlštejnského purkrabství / Radová, Milada 2001
Klíč k principu síťové klenby Petra Parléře / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 2002
Dobroslav Líbal odešel / Macek, Petr, 1954- 2001
Hrad Rábí románský? / Razím, Vladislav, 1957- 2001
Pozdně gotická dělová bašta na hradě Roupově / Anderle, Jan, 1956- 2000
Hrad Vlčtejn a jeho stavební proměny / Novobilský, Milan, 1961- 2000
Panská sídla, kostely a špitál ve Velkém Boru u Horažďovic ve světle archivních pramenů a archeologických nálezů / Smitka, Josef, 1934-2005 2000
Tvrz ve Svinné : : možnosti a výsledky hloubkového stavebně historického průzkumu / Karel, Tomáš, 1965- 2000
Příspěvek k otázce plešnické tvrze / Novobilský, Milan, 1961- 2000
Vývoj domu čp. 126 v Plzni : Pokus o interdisciplinární průzkum památky / Anderle, Jan, 1956- 2000
Několik poznámek ke studiu půdorysné struktury venkovských sídel na území Čech / Pešta, Jan, 1973- 2000
Sýpky s dvojitým krovem na Plzeňsku a Plánsku / Foud, Karel, 1966- 2000
Kostel sv. Jakuba v Hostouni / Procházka, Zdeněk, 1954- 2000
Bývalý špitální kostel sv. Jana Evangelisty ve Švihově / Foster-Čiháková, Linda, 1975- 2000
Cihly jako datovací materiál / Nováček, Karel, 1968- 2000
Některé metody měření ve špatně přístupných dutinách a podzemních prostorách / Majer, Antonín 2000
Dvě poznámky o stavebně historických průzkumech z pohledu památkové péče / Solař, Miloš, 1964- 2000
Dokumentování v památkové péči a kritérium památkové hodnoty / Jesenský, Vít, 1963- 2000
K diskusi o metodice stavebně historického průzkumu / Macek, Petr, 1954- 2000
Jeskynní hrady ve střední části Evropy / Fišera, Zdeněk, 1954- 2000
Ke stavební podobě raně gotického paláce hradu Valdeka / Razím, Vladislav, 1957- 2000
Hlízová věž hradu Zvíkova / Varhaník, Jiří, 1954- 2000
Středověké nástěnné malby v kostele sv. Víta v Českém Krumlově / Všetečková, Zuzana, 1949- 1999
Santini na opočenském a sadovském panství / Zahradník, Pavel, 1951- 1999
K nejstarší stavební fázi kostela sv. Prokopa v Lestkově / Procházka, Zdeněk, 1954- 1999
K problematice vývoje sakrálního umění první poloviny l4. století / Kroupa, Pavel 1998
Kostel Všech svatých v Horšově / Procházka, Zdeněk, 1954- 1998
Kolomazná pec v Plzni-Bolevci / Anderle, Jan, 1956- 1998
Pozdně románský hrad Loket / Anderle, Jan, 1956- 1998
Dům jako sestava trojdílných bytů (K možnostem typologického uspořádání středověkého domu) / Škabrada, Jiří, 1946- 1998
Zděné šíje pražských románských domů / Dragoun, Zdeněk, 1946- 1998
Česká města na foliích würzburského alba. Ježek, Martin, 1970- 1997
Srub v domě čp. 138 v Plzni / Anderle, Jan, 1956- 1997
K původu hradební zdi bez ochozu / Razím, Vladislav, 1957- 1997
Pozdně gotické domy města Touškova / Karel, Tomáš, 1965- 1996
Kostel Povýšení sv. Kříže v obci Újezd sv. Kříže ve světle nových objevů / Foud, Karel, 1966- 1996
Stavebně historický průzkum domu čp. 59 v Tachově / Anderle, Jan, 1956- 1996
Pozdně renesanční kachle z fary v Boru / Anderle, Jan, 1956- 1996
Nové poznatky o barevnosti barokních průčelí / Macek, Petr 1996
Česká města na foliích würzburského alba. Ježek, Martin, 1970- 1996
Madona z Velkého Boru u Horažďovic / Bartlová, Milena, 1958- 1996
Vývoj zájezdní hospody v Červeném Hrádku / Anderle, Jan, 1956- 1996
Geneze a proměny mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů období baroka v Čechách / Adamcová, Kateřina, 1974- 2014
Terakotový svorník z nepomuckého kláštera / Kovář, Miroslav, 1975- 2014
Kolonie Společnosti pro stavbu dělnických obydlí v Praze - Smíchov, Bubny / Novotný, Michal 2014
Obchodní domy Baťa v Praze / Dorňáková, Adéla 2014
Lenka Vaňková - Veronika Pilná: Metodika datování a interpretace portrétů 16.-18. století pomocí historické módy / Nachtmannová, Alena, 1972- 2014
K postupu výstavby středověké městské fortifikace / Razím, Vladislav, 1957- 1995
Románské jádro a renesanční přestavba kostela Nanebevzetí Panny Marie v Obděnicích na Sedlčansku / Kypta, Jan, 1979- 2013
Mravín u Vysokého Mýta - k průzkumu vesnických staveb / Stránská-Vařeková, Zuzana, 1984- 2013
Nové poznatky o rozšíření špýcharového domu na Českokrumlovsku / Šnejd, Daniel, 1974- 2013
Pozdně renesanční dům čp. 98 v Brandýse nad Labem / Vyletová, Eva 2013
Hrad Brumov - nové poznatky a úvahy o stavebním vývoji ve 13.-16. století / Vrla, Radim, 1961- 2013
Náchodský kostel sv. Vavřince - poznatky z obnovy interiéru / Slavík, Jiří, 1965- 2013
Pozdně barokní krov kostela sv. Vavřince ve Výšovicích / Belšík, Ondřej, 1976- 2013
Přírůstky středověkého fondu kulturních památek v roce 2013. Panna Marie Bolestná z pražského majetku a sv. Anna s Pannou Marií z Ostravy / Radostová, Šárka 2013
Martin Musílek akol., Havelské Město pražské ve středověku. Historie - archeologie - stavební historie / Holík, Ladislav 2013
Adel, Burg und Herrschaft an der "Grenze": Österreich un Böhmen / Razím, Vladislav, 1957- 2013
Martin Gaži - Jarmila Hansová: Svatyně nad hradbami měst. Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech / Kibic, Karel, 1973- 2013
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2012 / Martinková, Hana 2013
Historické fondy hradů a zámků v České republice / Křížová, Květa, 1950- 2014
Prospekty českých panství Sibylly Augusty Bádenské (1716) / Šimůnek, Robert, 1971- 2014
K stavebnímu vývoji a významu hradu Hasištejna / Razím, Vladislav, 1957- 2014
Předhradí a předpolí hradu Hasištejna : zemní fortifikace předsunuté bašty a stopy / Kypta, Jan, 1979- 2014
Slonovinová soška Madony z Olešnice : přírůstky středověkého památkového fondu / Matějovičová, Petra 2014
Nová zjištění k vývoji krovů kostela sv. Mikuláše v Pouzdřanech / Dohnalová, Petra, 1970- 2014
Lovecký zámeček v Lednici - architektonická a funkční proměna voluptuární stavby / Šabatová, Lenka, 1974- 2014
Jan Kuča, Venkovské stavby na jižním Podhorácku / Minář, Ivan, 1977- 2014
[Architektur der Gotik Rheinlande] / Kroupa, Pavel, 1953- 2014
Usedlost čp. 46 v Líšině : příspěvek k poznání stavební výbavy selského dvora na jižním Plzeňsku / Foud, Karel, 1966- 2014
Architektura jako výraz sociálního vzestupu : příklady z venkovského prostředí sklonku středověku a počátku novověku / Kovář, Daniel, 1975- 2014
Valdštejnský palác v Praze : revidované dějiny, nové souvislosti / Uličný, Petr, 1972- 2014
Roubené městské domy 17. století v Bělé pod Bezdězem / Vyletová, Eva 2014
Komplex staveb hospodářsko-provozního charakteru zv. Červený zámek v Hradci nad Moravicí : geneze architektonického záměru a vývoj stavební formy v procesu realizace / Kouřilová, Dana, 1949- 2014
Vodní obilní a hořčičný mlýn v Dětřichovci : příspěvek ke vztahu stavebního a technologického vývoje vodních mlýnů / Freiwillig, Petr, 1979- 2014
Středovéké jádro domu zemědělské usedlosti čp. 1 v Mirkovicích : výsledky hloubkového průzkumu / Havlice, Jiří, 1974- 2014
Charakter a proměna vesnické zástavby v 19. století na příkladu Hrušové u Vysokého Mýta / Švec, Jiří, 1983- 2014
Vývoj plužiny v Merbolticích od 17. století / Hanzlík, Jan, 1987- 2014
Ludwig der Bayer Wir sind Kaiser ! / Kroupa, Pavel, 1953- 2014
Bořivoj Nechvátal - František Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku / Varhaník, Jiří, 1954- 2014
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2013 / Roubíčková, Dita 2014
Stodesáté narozeniny Václava Mencla / Soukupová, Helena, 1946- 2015
Návrh architekta Jana Josefa Wircha na nový způsob stavby venkovských i městských budov a jeho další osudy / Zahradník, Pavel, 1951- 2015
První liberecká "kinema" : kino jako stavební typ a symbol nové doby / Řičánková, Alena 2015
Věžová sanktuaria v českých zemích v období konfesionalizace / Mudra, Aleš, 1976- 2015
Moderní techniky restaurátorské dokumentace nástěnných maleb / Gláser, Petr, 1980- 2015
Hospodářské dvory kladrubského kláštera v 2. polovině 18. století / Krček, Jakub, 1985- 2015
Průzkum a dokumentace venkovských školních budov založených v 19. století / Tuma, David, 1983- 2015
Roubené sýpky z Močerad : historický lidový stavební fond na Domažlicku ve světle nových poznatků / Foud, Karel, 1966- 2015
Alabastrová řezba sv. Jana Nepomuckého ze soukromé sbírky v Čechách - nově objevené dílo sochaře Lazara Widemanna (Widmanna) / Kovařík, Viktor, 1976- 2015
Středověké etapy vývoje hradu Velhartice / Anderle, Jan, 1956- 2009
Velká grotta Valdštejnského paláce v Praze / Čiháková, Jarmila, 1954- 2009
[Průzkumy památek XV/1, 2008] / mj 2008
Archivní zprávy k životu a dílu architekta a stavitele Étienna Dieudonného (1682-1752) / Zahradník, Pavel, 1951- 2016
Vývoj podoby astrolábu Pražského orloje / Skála, Petr, 1954- 2016
Identifikace a datování tří pozůstatků starší dřevěné výstavby na jižním Plzeňsku / Foud, Karel, 1966- 2016
K počátkům hradu Křivoklátu : (výsledky archeologického výzkumu tzv. dolního hradu v letech 2004-2006) / Kypta, Jan, 1979- 2008
Hospodářské budovy v provozu barokního velkostatku na panství Kostelec nad Černými lesy / Nachtmannová, Alena, 1972- 2008
Příspěvek k poznání stavby kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory / Brzobohatá, Hana 2008
Dějiny a stavební podoba renesančního mlýna v městečku Lázně Toušeň / Kypta, Jan, 1979- 2008
Příspěvek ke stavební historii kostela sv. Jana Křtitele v Malíně / Kibic, Karel, 1930- 2008
Poznámky ke stavební historii kostela sv. Jiljí v Dolním Dvořišti / Látal, Hynek, 1978- 2008
Románská věž na malostranském konci Karlova mostu v Praze / Veselý, Jan 2008
Pivovar a sladovna na hradě Velhartice / Anderle, Jan, 1956- 2016
Průzkum a dokumentace venkovských školních budov z období od počátku 20. století do konce první republiky / Tuma, David, 1983- 2016
Dveře roubených sýpek na příkladech datovaných staveb : příspěvek k problematice poznání dobových výplní dveřních otvorů v lidové architektuře na Plzeňsku, Domažlicku a Klatovsku / Foud, Karel, 1966- 2016
Polonika v mobiliárních a knihovních fondech na území Plzeňského kraje / Kortusová, Zdeňka 2016
Zámek v Děčíně - dvojí barokní proměna panského sídla / Macek, Petr, 1954- 2009
Vila Dušana Jurkoviče v Brně-Žabovřeskách ve světle komplexního průzkumu / Černoušková, Dagmar, 1965- 2009
Vyobrazení dominikánského kláštera v Českých Budějovicích z přelomu 16. a 17. století / Kovář, Daniel, 1975- 2009
Ještě ke křížovým cestám při poutních místech ve východních Čechách / Blažek, Viktor, 1957- 2009
O vratech a dveřích zdobených dřevořezbou / Schubert, Alfréd, 1940- 2009
"Příjezd, setkání a klanění sv. Tří králů" na nástěnné malbě v presbytáři kostela sv. Martina v Sedlčanech / Všetečková, Zuzana, 1949- 2017
Exkurz: Restaurování nástěnné malby "Příjezd, setkání a klanění sv. Tří králů" na nástěnné malbě v presbytáři kostela sv. Martina v Sedlčanech / Pavlíková, Markéta, 1964- 2017
Archivní zprávy k životu a dílu architekta a stavitele Josefa Jedličky (1702-1784) / Zahradník, Pavel, 1951- 2017
Vzorník evangelických kostelů od Julia Zeissiga a jeho vliv na architekturu v Čechách na počátku 20. století / Zeman, Václav 2017
K identifikaci soch s antickou tematikou ze sochařské dílny rodiny Platzerů v zámeckém parku ve Lnářích / Hadravová, Alena, 1956- 2017
Voluptuární stavby v liechtensteinských parcích v Nových Zámcích u Litovle a v Adamově / Lyčka, Daniel 2017
Stavební proměny arciděkanského kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře / Beránek, Jan, 1966- 2009
Renesanční terakoty z bývalého zámku v Chomutově / Balášová, Michaela 2009
Socha sv. Františka Serafínského v Lysé nad Labem a Matyáš Bernard Braun / Adamcová, Kateřina, 1974- 2009
K používání skružových konstrukcí pro zastřešování hospodářských budov / Žižka, Jan, 1954- 2009
Jan Žižka: Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách / Kroupa, Pavel, 1953- 2017
O zkoumání movitých památek z pohledu historika / Nachtmannová, Alena, 1972- 2017
Příspěvek ke gotickým nástěnným malbám dochovaným v podkroví kostelů v jihozápadních Čechách / Faktor, Ondřej, 1979- 2017
Nález roubené konstrukce pozdně gotického domu ve Stříbře (Ruská, čp. 305) / Karel, Tomáš, 1965- 2017
Z průzkumů kostela sv. Zikmunda v Popicích u Znojma / Šabatová, Lenka, 1974- 2016
Žerotínské saně a dámský saňový karusel 17.-18. století / Kolářová, Šárka 2018
Varhany kostela sv. Floriána v Kružberku-Starých Lublicích / Krátký, Jiří, 1980- 2018
Calices arte et pretio exquisitos: Liturgické stříbro kostela Jména Ježíš v Telči z pohledu kostelních inventářů a účtů / Hamrlová, Anna, 1988- 2018
Asfaltová deska / Bezděk, Ladislav, 1958- 2010
Románská okna domu čp. 156/I v Husově ulici v Praze / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2010
Operativní průzkum a dokumentace kostelů v Jindicích a v Krchlebech při opravě / Kibic, Karel, jr. 2010
Kostel sv. Bartoloměje v Třebovli ve středověku / Kovář, Miroslav, 1975- 2010
Nově objevené pozdně gotické nástěnné malby v presbytáři kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích / Faktor, Ondřej, 1979- 2010
Pamiatkové výskumy na Slovensku / Kubeková, Lýdia 2010
Kostel sv. Jiří v Chřibské : příspěvek k poznání sakrální architektonické tvory období renesance v severních Čechách / Fechnarová, Eliška 2010
Trojice nejstarších vyobrazení hradu v Polné : k informační hodnotě vedut / Slavík, Jiří, 1965- 2010
Sgrafito 50. let 20. století : mapování výskytu stavu, autorství a okolností realizací sorelových sgrafit / Říhová, Vladislava, 1978- 2018
Dokumentace románského zdiva v interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Praze-Řeporyjích / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2018
Roubený dům severního Plzeňska - nové poznatky z terénu / Foud, Karel, 1966- 2019
Rentgenfluorescenční analýza pigmentů výmalby erbů ve znakovém sále Karla IV. na hradě Laufu u Norimberka / Růžek, Vladimír, 1950- 2019
Nové poznatky o tvorbě a životě pražského sochaře Petra Prachnera (1744-1807) / Loub, Kryštof 2019
Kolonáda Reistna, Rendez-vous a lovecké zámečky Pohansko a Lány : vznik a význam Hardtmuthových staveb v Lednicko-valtickém areálu / Lyčka, Daniel 2019
Restaurování gotického náhrobku Arnošta z Pardubic v polském Kladsku : shrnutí výsledků průzkumu / Ďoubal, Jakub, 1979- 2018
Demolice a novostavba aneb vznik hradu Krakovce v 80. letech 14. století / Kypta, Jan, 1979- 2019
Středověký kostel sv. Erasma v Rohozné u Poličky / Prix, Dalibor, 1961- 2019
Výsledky průzkumů fasád bývalého minoritského kláštera ve Znojmě / Kruntorád, Matěj, 1986- 2019
Kdo zná, neničí : Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy / Ebel, Martin, 1960- 2019
The portrait painter and draughtsman Gabriel Müller (1688-1764), also known as "Kupezky-Müller": dedicated to his patrons, devoted to Nature / Ruhe, Lilian, 1962- 2019
Komplexní přírodovědný průzkum techniky technologie malby Gabriela Müllera na příkladu portrétů Jana Adama z Questenbergu a Marie Antonie z Questenbergu / Košárková, Monika 2019
Historické názvosloví okenních a dveřních kování do nástupu průmyslové výroby / Ebel, Martin, 1960- 2019
Zámek ve Škvorci, jeho význam a využití v rámci dominia Smiřických / Prixová Dvorská, Hana 2019
Hardtmuthův Trajánův sloup, Kornhäuselův letohrádek na Schüttlu, Engelova dostavba Rybničního zámečku a výstavba saletů poplužních dvorů : historie zaniklých a nerealizovaných staveb knížete z Liechtensteina / Lyčka, Daniel 2019
Komplexní přírodovědný průzkum techniky technologie malby Gabriela Müllera na příkladu portrétů Jana Adama z Questenbergu a Marie Antonie z Questenbergu / Košárková, Monika 2019
Stylizované mramorování dveří a dalších interiérových truhlářských prvků na příkladech dvou domů v Olšině a Hodňově / Bloch, Jiří, 1959- 2019
Hadersfeld s hradem Greifenstein a Liechtenstein-Sparbach : historie dolnorakouských parků za Jana I. Josefa knížete z Liechtensteina / Lyčka, Daniel 2020
Ars sine scientia? : praktická geometrie středověkého obrazu / Novák, Antonín, 1944- 2020
Hrad Rabštejn u Bedřichova = Die Burg Rabštejn bei Bedřichov : průzkum severní části Areálu = untersuchung des nördlichen Teils der Burganlage / Vrla, Radim, 1961- 2020
Kostel sv. Michaela archanděla v Pacově : nový pohled na stavební vývoj a podobu farního kostela do roku 1512 / Lavička, Roman, 1974- 2020
Stavební vývoj kaple Nejsvětější Trojice ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou / Večeřa, Jan 2020
Klasicismus zámku v Rosicích a inženýr Jan Tebich / Šopák, Pavel, 1970- 2020
K raně gotické architektuře kostela Panny Marie pod řetězem v Praze / Kovář, Miroslav, 1975- 2020
K účelu výklenku v přízemí bergfritu hradu Vizmburka / Razím, Vladislav, 1957- 2020
Restaurátorský průzkum a zásah na mozaice Panny Marie Růžencové na průčelí klášterní budovy kongregace Petrinů v Českých Budějovicích / Vojtěchovský, Jan, 1979- 2020
Kaple sv. Jana Nepomuckého v Bystřici u Hroznětína / Krček, Jakub, 1985- 2019
Autentické výplně stavebních otvorů v roubených stavbách na příkladech z Plzeňska a Klatovska / Plešmíd, Stanislav 2020
Günter Donath - Frank Richter: Gärten aus Stein : die Pflanzenwelt des Naumburger Meisters / Kroupa, Pavel, 1953- 2021
Činnost litoměřického barokního stavitele Petra Versy na šporkovském panství Konojedy = activities of the Litoměřice Baroque builder Petr Versa at the Konojedy Domain in Sporcks = die Tätigkeit des Barockbaumeisters Petr Versa aus Litoměřice in der Sporckschen herrschaft Konojedy / Zeman, Václav 2021
K podobě vrchnostenských hospodářských dvorů na jižní Moravě od závěru 17. století do konce 19. století = on Manorial Homesteads in South Moravia from the Late 17th to the Late 19th Century = zur Gestalt der herrschaftlichen wirtschaftshöfe in Südmähren seit ende des 17. bis ende des 19. Jahrhunderts / Žižka, Jan, 1954- 2021
Stavebněhistorický průzkum hospodářského dvora premonstrátské kanonie na Hradisku u Olomouce = building History Research of the Agricultural Court of the Canonry of Premonstratensians at Hradisko near Olomouc = die bauhistorische untersuchung des wirtschaftshofs der (ehemalige) kanonie der prämonstratenser in Hradisko bei Olomouc / Mlčák, Leoš, 1948- 2021
Loosdorf s hradem v Laa an der Thaya (Lávě nad Dyjí) v Dolních Rakousích za Jana (I.) Josefa knížete z Liechtensteina v letech 1781–1810 = Loosdorf with the Castle in Laa an der Thaya in Lower Austria under Johann (I.) Joseph, Prince of Liechtenstein during 1781–1810 = Loosdorf mit der Burg in Laa an der Thaya in Niederösterreich unter Johann (I.) Joseph, Fürsten von Liechtenstein in den Jahren 1781-1810 / Lyčka, Daniel 2021
Bývalý vodní mlýn v Hrubšicích u Ivančic / Kruntorád, Matěj, 1986- 2020
Perspektivní divadla Martina Engelbrechta z mobiliárního fondu zámku v Lysicích / Macurová, Zuzana 2017
Krovy Sálu předků a navazujícícho trojkřídlí v zámku ve Vranově nad Dyjí / Bláha, Jiří, 1970- 2018
Stavební vývoj objektu zvaného Sýpka na hradě Buchlově / Vrla, Radim, 1961- 2016
Zámek Hajany a jeho stavební vývoj / Kruntorád, Matěj, 1986- 2015
"Prachárna Hlídka 4" ve špilberském parku / Navrátil, Aleš, 1949- 2015
K praktickému využití výsledků operativních průzkumů – nová prohlídková trasa na hradě Buchlov / Vrla, Radim, 1961- 2015
Rybniční zámeček v Lednicko-valtickém areálu : (poznámka ke stavebnímu vývoji) / Borský, Pavel, 1964- 2004
Zapomenutý špitál sv. Alžběty v Boru u Tachova a jeho výstavba v letech 1515-1518 : ... neb potom Buoh vie, kdy bychom [se] biskupa dočkali, aby jej posvětil / Lavička, Roman, 1974- 2021
Zámek Humprechtswiesen v Kostomlatech pod Milešovkou : archivní prameny o způsobu výstavby raně barokního zámku / Lancinger, Luboš, 1933-2006 2004
Ke smyslu a podobě nového periodika / Mrázek, Jiří, 1957- 1994
Cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout / Muk, Jan, 1935-1994 1994
Ivančice u Brna - stavebně historický průzkum staré radnice / Kašička, František, 1935- 1994
Průčelí kostela Narození Panny Marie v Křivsoudově a zhodnocení jeho pozdně gotické fasády / Jesenský, Vít, 1963- 1995
Plaketa se symbolem evangelisty Lukáše z kostela sv. Linharta na Starém Městě pražském / Dragoun, Zdeněk, 1946- 1996
Dendrochronologie krovu kostela sv. Jiljí v Heřmani / Kyncl, Josef, 1939- 1997
Libri encyclopedici / Dragoun, Zdeněk, 1946- 1997
E. Łużyniecka : Architektura średniowiecznych klasztorów cysterskich filiacji lubiąskiej / Ježek, Martin, 1970- 1998
Nulla dies sine technologia? / Václavík, František R., 1975- 2021
Exkurz: Dendrochronologie roubeného domu čp. 2 v Sakách / Kyncl, Josef, 1939- 2000
Petr Vorel, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy / Hrubý, Vladimír, 1950- 2000
E. Semotanová, M. Richter a kol., Historický atlas měst České republiky, svazek č. 5, Hradec Králové : Historický ústav Akademie věd ČR, Praha 1998, nestránkováno, 25 map, 21 obrazových příloh / Slavík, Jiří, 1965- 2000
Sklípkové klenby karlštejského purkrabství / Radová, Milada, 1920-2003 2001
Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu, výpověď archeologických pramenů / Varhaník, Jiří, 1954- 2001
Exkurs: mince z hrobu č. 13 z míst presbytáře kostela sv. Václava ve Vraclavi / Militký, Jiří, 1969- 2001
Architektonické články za zaniklého kostela v České Lípě / Panáček, Michal, 1977- 2002
4. valná hromada Sdružení pro stavebně historický průzkum / Jesenský, Vít, 1963- 2004
Poznámky k publikované recenzi – František Kasička: Stavebně historický průzkum : Praha 2002, učební texty pro studenty fakulty architektury ČVUT. Lektor: Doc. JUDr. PhDr. Dobroslav Líbal, DrSc. / Kašička, František, 1935- 2004

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.