Výsledky vyhledávání | ÚOP v Brně http://iispp.npu.cz/carmen/library/brno/search/rss?q=ivan%C4%8Dice Výsledky vyhledávání Ivančice / Hrnčířová, Hana Ivančice : dějiny města/ Čejka, Jiří, 1955- Ivančice / Schwendtová, Andrea Ivančice, okres Brno - venkov, územní a stavebně - architektonický rozbor obec venkovní osvětlení II. část obec venkovní osvětlení I. část Ivančice, okres Brno-venkov, Ve Sboru č.p. 272, č.o. 15, bývalá bratská škola. 1. patro pozdější úpravy Ivančice, okres Brno-venkov, Ve Sboru č.p. 272, č.o. 15, bývalá bratská škola, přízemí - pozdější úpravy Sochor Ivančice, okres Brno-venkov, Ve Sboru č.p. 272, č.o. 15, bývalá bratská škola, práce truhlářské, klempířské, zámečnické, kamenické - návrhy, nákresy Ivančice mapa Ivančice-Neslovice kolejové propojení Dvořáková Ivančice, okres Brno-venkov, Palackého náměstí, kašna se sochou sv. Floriána - vodní hospodářství Neuvirtová, Olga Ivančice, okres Brno-venkov, Palackého náměstí, kašna se sochou sv. Floriána - přípojka NN, elektroinstalace Ivančice, okres Brno-venkov, Palackého náměstí, kašna se sochou sv. Floriána - GO stavební část Macholánová, Eva památková zóna Ivančice [1980] / Sedlák, Jan, 1943-2016 Ivančice [1972] / Nováková-Skalická, Miroslava, 1927-2015 Ivančice, okres Brno-venkov, Palackého náměstí č.p. 14/31 - plány Ivančice, okres Brno-venkov, hřbitov- rozšíření části hřbitova Ivančice, okres Brno-venkov, Dukelská 2 - budova II, rekonstrukce, jižní pohled