Výsledky vyhledávání | ÚOP v Brně http://iispp.npu.cz/carmen/library/brno/search/rss?q=k%C5%99tiny%20 Výsledky vyhledávání Křtiny : Poutní kostel Jména Panny Marie / Horyna, Mojmír, 1945-2011 Křtiny : historie a okolí / Mariánek, Vladimír, 1923- Křtiny : poutní místo u Brna / Fürst, František Restaurátorský záměr na restaurování svatostánků hlavního oltáře farního kostela Jména Panny Marie ve Křtinách. Bortlík, Petr, 1957- Zpráva o restaurování šesti soch andělů z nástavce oltáře Čtrnácti svatých pomocníků v chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách. Král, Mario, 1957- Zpráva o restaurování závěsného obrazu s ozdobným rámem z kostela Jména Panny Marie ve Křtinách. Procházka, Vladimír akad. mal. Zpráva o restaurování tří obrazů křížové cesty od Ignáce Raaba z chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách. Král, Mario akad. mal. Zpráva o restaurování dvou barokních obrazů od Ignáce Raaba z chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách. Král, Mario akad. mal. Křtiny, okres Blansko, zámek - projektový úkol, ústřední vytápění Zpráva o restaurátorském průzkumu a návrh restaurátorského zásahu. Zámek ve Křtinách. Památkově hodnotné architektonické prvky na fasádě. Tůma, Petr MgA. Křtiny, okres Blansko, náměstí, rozšíření v.o. /vodovodního řádu?/ Křtiny, okres Blansko, novostavba domu, žádost o vyjádření Křtiny, okres Blansko - dopravní řešení centra obce Staroba Křtiny, okres Blansko, č.p.21, rekonstrukce a přístavba domu, objekt "U Fárlíků" Křtiny, okres Blansko, kaple sv.Anny, sanace vlhkého zdiva, průzkum a návrh sanace Křtiny, okres Blansko, chrám Panny Marie, sanace vlhkosti obvodových zdí chrámu a ambitů, IV.etapa Křtiny, okres Blansko, Školní lesní podnik Masarykův les, Mendelova univerzita v Brně, předběžná zpráva pro základní šetření Křtiny a vesnice jejich farnosti na pohlednicích 1896-2000 / Drápela, Miroslav Křtiny, okres Blansko, zámek, sešití trhliny ve štítu budovy Křtiny, okres Blansko, zámek, jihovýchodní křídlo - pasportizace a inventarizace