Skip to main content

Authority detail

Záhlaví: Černá, Iveta, 1963-


Citace: Slavné brněnské vily
Narozena 1963. Muzejní pracovnice, zaměřená na památkovou péči o meziválečnou architekturu.