Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Máca, Radek


Citace: Stavební úpravy objektu čp. 158/I. K. ú. Jindřichův Hradec č. parc. 109 a 110
Autorizovaný technik pro pozemní stavby. ČKAIT: 0101408.