Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Duda, Filip


Citation: Změna dodatečného povolení RD Jindřichův Hradec, na parc. č. 1290
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.