Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Duda, Filip


Citácia: Změna dodatečného povolení RD Jindřichův Hradec, na parc. č. 1290
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.