Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Pudil, Jiří


Citace: Pudil, Jiří: Provozování a bezpečnost hydrotechnických staveb na vodních tocích a nádržích, 2013
Citace: www(Česká společnost vodohospodářská), cit. 5. 3. 2014
Ing., vodohospodář.