Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kavka, František, 1920-2005

Vazby: Kafka, František, 1920-2005

Citace: PNP-LA
Citace: Dějiny a současnost 27, 2005, 12
Citace: Ivan Hlaváček: František Kafka (21.11.1920-20.10.2005) (Český časopis historický, Roč. 104, č. 1 (2006), s. 202-205)
Narozen 21. 11. 1920 v Praze, zemřel 20. 10. 2005 tamtéž. Prof., PhDr., CSc., historik zaměřený na dobu Karla IV. a hospodářské a politické dějiny 16. století.