Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Studničková, Milada, 1955-

Bände: Černá, Milada, 1955-

Citation: Studničková, M. - Purš, I.: Kutnohorská iluminace
Citation: www(Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.)
Citation: osobní sdělení
Narozena 1955 v Praze. PhDr., zabývá se dějinami umění, zejména knižní malbou 15. století, panovnickou reprezentací Lucemburků a dvorskými řády.