Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Studničková, Milada, 1955-

Väzby: Černá, Milada, 1955-

Citácia: Studničková, M. - Purš, I.: Kutnohorská iluminace
Citácia: www(Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.)
Citácia: osobní sdělení
Narozena 1955 v Praze. PhDr., zabývá se dějinami umění, zejména knižní malbou 15. století, panovnickou reprezentací Lucemburků a dvorskými řády.