Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Schwarzenberg, Adam František, 1680-1732

Vazby: Schwarzenberg, Adam František Karel Euseb, 1680-1732

Citace: Ivanega, Jan: Pavel Ignác Bayer, Adam František ze Schwarzenbergu a zámek Ohrada : lovecký zámek jako součást rezidenční sítě barokního šlechtice [diplomová práce]
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 3. 1. 2012
Citace: Mašek, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008-2010
Narozen 25. 9. 1680 v Linci (Rakousko), zemřel 11. 6. 1732 v Brandýse nad Labem. Rakouský a český šlechtic.