Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Macurová, Zuzana


Citace: Její: Brno, Rajhrad, Zábrdovice : několik poznatků ke vzájemným kontaktům klášterů v 18. století. - Osm století, Nová Říše, 2012, s. 47-55
Citace: www(Masarykova univerzita. Filozofická fakulta), cit. 18. 2. 2013
Mgr., historička umění, zaměřená na umělecké mecenáty v raném novověku, též práce o dějinách klášterů.