Skip to main content

Authority detail

Janáč, Petr, 1988-
Citation: Černá, Iveta - Janáč, Petr ... et al.: Stavby století republiky v Brně a Jihomoravském kraji, 2018
Citation: www(Masarykova univerzita. Filozofická fakulta), cit. 24. 8. 2018
Citation: www(ISSUU - Petr Janáč portfolio), cit. 24. 8. 2018

Show works by given autority
Show works about given autority