Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Panušková, Lenka


Citace: Sphaera octava : mýty a věda o hvězdách. III. (kapitola o ikonografii planet Lenka Panušková), 2013
Citace: www(Ústav dějin umění Akademie věd ČR), cit. 19. 5. 2014
Mgr., Ph.D., historička umění zaměřená na raně středověkou knižní malbu (zejména anglosaskou), ikonografii a astrologické rukopisy. Autorka prací z oboru.