Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Zemanová, Monika, 1988-


Citace: Zemanová, Monika: Restaurátorská dokumentace. Monstrance H 17, 2020
Citace: www(Registr živnostenského podnikání), cit. 30. 11. 2020
Citace: www(Seznam osob s povolením Ministerstva kultury k restaurování kulturních památek), cit. 30. 11. 2020
Narozena 1. 6. 1988. DiS., restaurátorka uměleckořemeslných děl z drahých kovů a obecných neželezných kovů s výjimkou restaurování uměleckořemeslných děl z cínu, autorka restaurátorských zpráv.