Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Název korporace nebo jurisdikce: PRAGOPROJEKT, a. s.. Praha
Výraz pro roli: autor
Název (*): Rekonstrukce a přístavba,dokumentace pro územní řízení - měřítko 1:200 .
Údaj o měřítku: Měř. 1:200:100:50
Interval vzniku od (*): 01.01.2005
Interval vzniku do (*): 31.12.2005
Datum vzniku (*): 2005
Žánr/forma či základní termín: studie (záměr, studie k záměru, návrh)
Druh dokumentu (*): stavební
Název: - průvodní zpráva ; - situace širší vztahy - měřítko 1:2880 ; - situace 1:500 ; - koordinační situace 1:500 ; - půdorys 1.PP,1.NP,2.NP,3.NP,4.NP,5.NP - krov, ; 6.NP - strřecha ; - řez A-A ; Novostavba - přízemí,střechy ; řezy ; pohledy ; Rekonstrukce a přístavba rok 2006 : ; - požárně bezpečnostní řešení ; - průzkumy a studie : ; inženýrskogeologický průzkum ; radonový průzkum ; korozní průzkum ; studie denního osvětlení ; hluková studie ; exhalační studie ; nákládání s odpadky ; stavebnětechnický průzkum ; majetkový elaborát ; - projekt organizace výstavby ; Rekonstrukce a přístavba - stavební část . ; - průvodní a souhrnná technická zpráva ; - technická zpráva ; - půdorysy,řezy - měřítko 1:50 ; - příprava území - demolice ; zpráva ; situace - měřítko 1:200 ; - technická zpráva ; - půdorys 1.PP,1.NP,2.NP,3.NP,4.NP,5.NP,6.NP, ; 7.NP 1:50 ; - řezy 1:50 ; - pohledy 1:100 ; - skladby stavebních konstrukcí ; - tabulka výplní otvorů ; - tabulka truhlářských ,zámečnických,klempířských ; a kamenických výrobků ; - sanační opatření půdorys 1.NP - měřítko 1:50 ; - konstrukční část ; Rekonstrukce a přístavba - historická budova : ; - zdravotní technika ; kanalizace ; vodovod ; plynovod ; - vytápění měřítko 1:100 ; - vzduchotechnika 1:50 ; - chlazení 1:50 ; - elektroinstalace - silnoproud ; slaboproud ; - měření a regulace ; - elektonické zabezpečovací systémy ; - elektronická požární signalizace ; - technologie gastroprovozu ; - technologie výtahů ; Stavební objekty a provozní soubory : ; - novostavba pomocných provozů - měřítko 1:50 ; - bytový objekt - měřítko 1:50:100 ; - hospodářský objekt 1:50:100 ; - sadové úpravy 1:200 ; - tenisový kurt 1:100 ; - komunikace a zpevněné plochy 1:250:100 ; - parkovací stání 1:250:50 ; - kanalizace splašková ; - kanalizace dešťová ; - přeložka přípojky vody ; - přeložka kabelů NN 1:500 ; - transformátor ; - přípojka NN 1:500 ; - zrušení stávající přípojky 1:500 ; - přípojka telekomunikačních kabelů ; - ochrana kabelů českého telekomu ; - areálové rozvody ; - zabezpečení areálu ; - přeložka veřejného osvětlení a místního rozhlasu ; - přeložka STL plynovodu ; - rozvod plynovodu po areálu ; - zděné oplocení - měřítko 1:250:50 ; - drátěné oplocení 1:250:50 ; - zahradní jezírko 1:250:20 ; - bazénová technologie ; - náhradní zdroj
Č. státního seznamu KP: 1795
Číslo domovní: 1
Obec: Český Rudolec
Okres: Jindřichův Hradec
Místní/pomístní název: Český Rudolec
Bližší pojmenování celku: zámek
Předmět zájmu (*): Neurčeno
Rok zápisu do papírové evidence: 2008
IdReg: 141949
Rejstř. č. ÚSKP: 30500/3-1795
Název: zámek
Id prvku: 18562083
Název prvku: zámek s parkem
Název kategorie prvku: areál
Id právního stavu prvku: 141949
Název právního stavu: zámek
Typ ochrany právního stavu: KP
Název typu ochrany právního stavu: kulturní památka
Rejstříkové číslo ÚSKP právního stavu: 30500/3-1795
Pouze prezenčně

Rozpis svazků

Místo uložení Signatura Skladová signatura Kategorie svazku Přírůstkové číslo Rok odběru periodika Poznámka Kde
Knihovna PD 6441 Dostupné s omezením 2006441
Místo uložení Celkem Nedostupné Absenčně Prezenčně Kde
Knihovna 1 0 0 1

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.