Výsledky vyhledávání | ÚOP v Českých Budějovicích http://iispp.npu.cz/carmen/library/cb/search/rss?q=restaurov%C3%A1n%C3%AD%20stropu Výsledky vyhledávání Restaurování záklopového stropu Štork, Jiří Restaurátorská zpráva o restaurování stropu - Oční optika, Pražská ul. Páral, Josef restaurování malovaného záklopového stropu Novotný, Josef Kostel sv. Martina - restaurování kazetového stropu Martan, Alois restaurování renesančního trámového stropu v refektáři kláštera Knor, Jan restaurování dřevěného malovaného stropu v přízemí domu Zvolský, Radovan restaurování části stropu a fabionu v místnosti č. 89- badatelně Šafus, Petr restaurování částí stropu a fabionu v místnosti č. 89- badatelně Šafus, Petr Restaurátorská zpráva o restaurování trámového stropu záklopového - SOLUNA, Pražská ul. Pech, Václav restaurování malovaného kazetového stropu a nástěnné malby v hudební nice v rytířském sále hradu Hradil, E. Restaurátorská zpráva o restaurování dřevěného záklopového stropu v Horní ulici čp.147 Pech, Václav Restaurování a oprava malovaného stropu v kostele sv. Alžběty : datace: novorománský sloh, rok 1864 Chadim, Daniel Restaurování malířské výzdoby stropu průjezdu domu č. p. 99 v Blatné Novotný, Josef Restaurátorská zpráva. Restaurování goticko-renesančního stropu v 1. NP domu č. p. 172/I. v Jindřichově Hradci Čečka, Miroslav čištění malovaného stropu v Ranném salonu, restaurování okenních špalet a barevné vyřešení stěn s téže místnosti. Šnokhausová, Petra Restaurátorská zpráva. Restaurování malovaného trámového stropu, nezdobených trámových strop a torza nástěnných maleb na faře č. p. 3 v Hamru nad Nežárkou Urban, Jan Restaurování a rekonstrukce stěn a stropu, včetně malovaných šablonových dekorů v interiéru hlediště zámeckého divadla Nový zámek, Nové Hrady, č. rejstříku ÚSKP: 46602/3-286 Scheib, Marek, 1972- Zpráva o restaurování nástěnných maleb v presbytáři čtvercového půdorysu a dřevěného kazetového stropu, kostel Růžencové Panny Marie v Českých Budějovicích Čech, Jiří Restaurování záklopových stropů v interiéru objektu lesní správy v areálu premonstrátského kláštera v Milevsku Scheib, Marek, 1972- Restaurování a rekonstrukce malovaných stropů a tapet v místnostech č.6 herna, č.7 salon, č.8 jídelna, č.9 pracovna : Datace: 19. a 20. století Novotná Zemanová, Renata