Výsledky vyhledávání | ÚOP v Českých Budějovicích http://iispp.npu.cz/carmen/library/cb/search/rss?q=vod%C5%88any Výsledky vyhledávání [Restaurátorská zpráva. Závěsný obraz Z horšovotýnského parku + ozdobný rám, i. č. 5, přír. 30/86, z Městského muzea a galerie Vodňany] Šafářová, Klára, 1953- Stavební úpravy budovy č. p. 103 Jiráskova ul. Vodňany. Zámečnická dílna Macháč, Martin, 1980- Výstavba a stavební úpravy chodníků u kulturního domu, Vodňany Vondrys, Vlastimil Oprava chodníků v Tyršově ulici, Vodňany Koplík, Jiří Restaurátorská zpráva. Kolekce Anonymních portrétů z majetku Městského muzea a galerie Vodňany Záhořová, Jana, 1960- Územní studie krajiny SO ORP Vodňany Stavební úpravy rodinného domu, Vrchlického 107, 389 01 Vodňany Šperl, Jiří, 1947- Stavební úpravy rodinného domu čp. 174, k. ú. Vodňany Kříž, Pavel, Rekonstrukce víceúčelové haly, ulice Výstavní č. p. 726, Vodňany Kasík, František Stavební úpravy domu čp. 164, Staropoštovská ulice, Vodňany Kasík, Petr Stavební úpravy fasády, stavební úpravy domu, technická zařízení, úprava interiérů. Náměstí Svobody čp. 10, čp. 11, Vodňany, 389 01 k. ú. Vodňany, parc. č. 68/1, 69/1 Hůda, Petr Restaurátorská zpráva. Prapor vojenských vysloužilců ve Vodňanech Pittlová, Kateřina, 1957- Stavební úpravy rodinného domu na p. č. st. 218/1, č. p. 87, k. ú. Vodňany Kiš, Miroslav, 1985- Snížení energetické náročnosti provorzu polikliniky, ulice Jiráskova č. p. 116, p. č. st. 177/1, Vodňany Kiš, Miroslav, 1985- Stavební úpravy objektu na p. č. st. 84, k. ú. Vodňany 784281 Macháč, Martin, 1980- Vestavba podkroví do budovy spořitelny Hůda, Petr Restaurátorská zpráva. Pro restaurování dvou polychromovaných dřevěných plastik archandělů Gabrielů inv. č. 610 a 611 Záhořová, Jana, 1960- Stavební úpravy objektu na p. č. st. 229/3, č. p. 123, k. ú. Vodňany 784281 Macháč, Martin, 1980- Restaurátorský průzkum. Lavice v kostele Narození Panny Marie ve Vodňanech Charypar, Pavel, 1981- Změna stavby před dokončením. Stavební úpravy + přístavba RD na p. č. 3066, 206/2, 3047 a 249/3, k. ú. Vodňany Tesař, Milan