Výsledky vyhledávání | ÚOP v Českých Budějovicích http://iispp.npu.cz/carmen/library/cb/search/rss?q=vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD%20brod Výsledky vyhledávání Bezbariérový vstup Městského úřadu Vyšší Brod, ulice Míru č. p. 250 Koršala, Martin Cisterciácké opatství Vyšší Brod. Řešení vnějších prostranství 6. etapa Gregora, Lubor, 1962- Návrh barevnosti pláště oranžérie, klášter cisterciáků, Vyšší Brod Gregora, Lubor, 1962- Cisterciácké opatství. Klášter Vyšší Brod. Obnova oranžérie Gregora, Lubor, 1962- Vyšší Brod, ulice Pohraniční stráže - novostavba bytového domu Jandourek, Karel, 1962- Cisterciácké opatství - klášter Vyšší Brod. Budova opatství, obnova fasád 3. etapa - průčelí orientovaná do zahrady Gregora, Lubor, 1962- Restaurování prostoru síně vedle refektáře. I. etapa - snímání vápenných nátěrů Novotný, Josef Statické zajištění objektu č. p. 128, klášter Vyšší Brod Gregora, Lubor, 1962- Oprava fasády Vyšší Brod, p. č. st. 194 Profant, František, 1942- Restaurátorský průzkum a návrh na restaurování historických fasád objektu školy, Míru 194, Vyšší Brod Korecký, Jan, 1974- Novostavba dřevníku, p. č. 102/4, k. ú. Vyšší Brod Ďurejová, Jana, 1969- Oprava krovu a střechy na bočním traktu Rožmberské brány, objekt č. 24, p. č. st. 145/1, klášter Vyšší Brod Gregora, Lubor, 1962- Rekonstrukce budovy základní školy a krčku, Náměstí čp. 58, Vyšší Brod Müllerová, Dominika Klášter cisterciáků. Kostel Nanebevzetí Panny Marie - obnova výmalby a související stavební a restaurátorské práce, Vyšší Brod Gregora, Lubor, 1962- Výměna oken na JV fasádě Míru č. p. 194, Vyšší Brod Hüttnerová, Jindřiška, 1983- Smuteční síň Vyšší Brod Dolanský, Pavel, Český Krumlov Rozšíření veřejného osvětlení - horní část náměstí, Vyšší Brod Tůmová, Vlasta Pasport stavebních úprav Náměstí 45, Vyšší Brod Škrlantová, Karolína, 1968- Vyšší Brod / Martinka, Lukáš Oprava fasád objektu v ul. Míru čp. 194, Vyšší Brod Čtveráčková, Marie, 1960-