Skip to main content

Authority detail

Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště v Ostravě
Other form of name PPP: Národní památkový ústav. Územní pracoviště v Ostravě
Other form of name PPP: Národní památkový ústav Ostrava
Other form of name PPP: NPÚ Ostrava
Other form of name PPP: Státní památkový ústav v Ostravě
Citation: www (Národní památkový ústav)
Citation: Havířov a rozvoj jeho industriálního dědictví (sborník ke konferenci)

Show works by given autority
Show works about given autority