Skip to main content

Autorität Detail

Barta, Peter, 1978-
Citation: Jeho: Dendrochronologický výskum archeologických nálezov dreva z Košíc. - Archaeologia historica, 37, 2012, č. 1, s. 101-104
Citation: SKK SR, cit. 14. 12. 2012
Citation: www(Filozofická fakulta UK v Bratislave, Katedra archeológie), cit. 14. 12. 2012

Show works by given autority
Show works about given autority