Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Barta, Peter, 1978-

Citácia: Jeho: Dendrochronologický výskum archeologických nálezov dreva z Košíc. - Archaeologia historica, 37, 2012, č. 1, s. 101-104
Citácia: SKK SR, cit. 14. 12. 2012
Citácia: www(Filozofická fakulta UK v Bratislave, Katedra archeológie), cit. 14. 12. 2012