Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Piatrová, Alena

Citácia: editorka Alena Piatrová: Kríza kresťanskej kultúry?
Citácia: www(Filozofická fakulta TU, cit. 16. 5. 2011)
Citácia: SNK, cit. 16. 5. 2011