Skip to main content

Authority detailRelations: krajinné památkové zóny
Relations: městská historická centra
Relations: městské památkové rezervace
Relations: městské památkové zóny
Relations: ochrana kulturních památek
Relations: ochrana kulturního dědictví
Relations: ochrana památek
Relations: památkové ústavy
Relations: památkáři
Relations: vesnické památkové rezervace
Relations: vesnické památkové zóny
Relations: vídeňská škola dějin umění
Relations: památkové objekty
Relations: stavebně-historický průzkum
Relations: péče památková
Relations: péče o památky