Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Urban, Michl, 1847-1936

Vazby: Urban, Michael, 1847-1936
Citace: verfast von Geogr Weidl, Michl Urban, Ludwig Hammer: Heimatkunde des politischen Bezirkes Plan
Citace: osobní sdělení (Státní okresní archiv Tachov)