Skip to main content

Podrobné statistiky fondu

Typ Název Počet titulů Počet svazků Datum poslední změny
Celkem 246803 225992
PP průzkumy, posudky, zprávy 4866 5795 07.10.2021
ST OK - Staré tisky 10 43 20.09.2017
IK ikonografická dokumentace 117 117 08.11.2020
PR Periodika retro 0 0
MP [MP] 707 706 05.10.2021
KN OK - Monografie 15153 18528 21.10.2021
RZ restaurátorská dokumentace 119 122 20.10.2021
RZP Restaurátorské zprávy - Přívazky 0 0
FO fotografická dokumentace 138063 138069 20.10.2021
DP OK - Studentské práce 1539 1546 21.05.2021
AN OK - Články 35790 0 21.10.2021
SD OK - Speciální dokumenty 503 614 21.10.2021
PD plánová dokumentace 49013 49030 21.10.2021
AU audiovizuální dokumentace 0 0
PE OK - Periodika 758 11257 19.10.2021
AZ archeologické výzkumy, posudky, zprávy 2 2 12.06.2020
PDP Plánová dokumentace - Přívazky 163 163 21.10.2021