Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Plzeňsko : list pro národopis a ochranu památek
Rozsah: sv.

Věcné téma: dějiny
Věcné téma: národopis
Aktuální periodicita: 6x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : H209

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
1936 N;
1935 N;
1934 N;
1933 N;
1932 N;
1931 N;
1930 N;
1929 N;
1928 N;
1927 N;
1926 N;
1925 N;
1924 N;
1923 N;
1922 N;
1921 N;
1920 N;
1919 N;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Popis Radyně v deníku Karla Lib. Kramériusa / Volf, Josef, 1878-1937 1936
Památný mezník u Plánice : (ukázka z nově vydané sbírky Josefa Biskupa "Z šera minulosti") / Biskup, Josef, 1905-1986 1936
Jaroslav Schiebl: "Plzeň v pověsti, legendě, tradici a škádlivce" / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1933
"Hlásatel Plzeňský" : (z dějin nevydaných časopisů) / Volf, Josef, 1878-1937 1931
Neznámé dosud popsání radniční dvorany, vyzdobené městskou zbrojí / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1931
"Hlásatel Plzeňský" / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1931
Josef Vojtěch Sedláček : k stému výročí jeho smrti / Felix, Emil, 1889-1956 1936
Doudlevce - ves sedláků a chalupníků / Kraus, František 1936
List z historie obce mohelnické / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1936
Po stopách Petra Brandla na Manětínsku / Hataj, Václav, 1888-1954 1936
Ředitel Jan Krs zemřel 1936
Slova starého přítele prof. Františka Malocha nad rakví Krsovou / Maloch, František, 1862-1940 1936
Zapomenutý obraz plzeňského malíře z konce XVII. století / Thýn, Alois 1936
Kamenný památník u Nové Hospody / Blöchl, František 1936
Pověsti o "Kakovském" kameni / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1936
Nálezy předhistorických deposit bronzových na Žinkovsku / Pomahač, Vojtěch, 1874-1958 1936
Kupní smlouva rodičů presidenta republiky Dr. Ed. Beneše / Janata, Jaroslav, 1905-1987 1936
Přelud nebo zvěst smrti / Skřivánková, Jarmila, 1888-1956 1936
Navštivte Nepomuk a zámek na Zelené Hoře nyní přístupný návštěvám / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1936
Klášterní poklad : (pověst z Chotěšova) / Hataj, Václav, 1888-1954 1936
Padesát let obchodního školství plzeňského / Kabát, V. 1936
Jak se hlásil Jakub Vordermajer marně do zednářské lóže / Volf, Josef, 1878-1937 1936
Prodej vzácných obrazů v Plzni r. 1790 / Volf, Josef, 1878-1937 1936
Šťáhlavské cechovní zápisy / Mentberger, Václav, 1886-1969 1936
Budova staroslavného gymnasia u sv. Anny v Plzni byla zničena adaptací / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1936
Špitál v Rokycanech v stol. XV.-XVII. / Stránský, V. 1936
Hrad Sohostov (Soustov) na Klatovsku / F. V. St. 1936
Sto let tomu, co J. V. Sedláček zemřel ... / Felix, Emil, 1889-1956 1936
Kostelík "U Ježíška" v Plzni : jeho minulost, popis a restaurace / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1936
Geologické vycházky do plzeňského okolí / Bayer, Bohdan, 1896-1968 1936
Nové regionální museum v Staňkově / Wenig, Frank, 1898-1974 1936
Vztahy klášterů plasského a tepelského v době josefinské / Thýn, Alois 1936
Středověký "převozní" kámen v Zábělé / Blöchl, František 1936
Památné a pozoruhodné kameny na Žinkovsku / Pomahač, Vojtěch, 1874-1958 1936
Za Eliškou Krásnohorskou / Skřivánková, Jarmila, 1888-1956 1936
Rumburk 1918 : památce Stanislava Vodičky / Vondruška, Felix Adam, 1879-1955 1934
Jak to vypadalo v Plzni roku 1856 / Karlík, Hugo Jan, 1807-1894 1934
Jak byl zrušen slavný cisterciátský klášter v Plasech / Thýn, Alois 1934
Z Národopisného musea Plzeňska : popisu sbírek. Oddělení I. : obchod, průmysl a dopravnictví 1934
Boj o obnovu zrušeného cisterciáckého kláštera v Plasech / Thýn, Alois 1934
Albrecht z Valdštejna a česká otázka za války třicetileté / Šváb, František, 1885-1938 1934
Rodný dům ministra Dr. Ed. Beneše : (k jeho padesátinám) / Janata, Jaroslav, 1905-1987 1934
PhDr. Frid. Macháček padesátníkem 1934
Slavný tvůrce českého baroku Kil. ignác Dientzenhofer, projektantem nepomuckého pout. chrámu sv. Jana! / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1934
Kde všude cvičili v staré Plzni vojáci? / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1934
Úkoly naší regionální numismatiky a příklad Dr. Jos. Ječného : přednáška, proslovená dne 13. dubna 1934 v Městském histor. museu v Plzni / Skalský, Gustav, 1891-1956 1934
Z dějin železářství na Rokycansku / Kraft, Vojtěch, 1887-1951 1934
Dr. Karel Hostaš mrtev : († 23. června 1934) / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1934
Jak to vypadalo na Plzeňsku v době kamenouhelné / Bayer, Bohdan, 1896-1968 1934
Z Národopisného musea Plzeňska : k popisu sbírek. 1934
O bývalé huti železné v Rokycanech / Stránský, V. 1934
Sady na Benešově náměstí v Plzni / Maloch, František, 1862-1940 1934
Památky bývalého průmyslového ruchu Plzeňska / Bayer, Bohdan, 1896-1968 1934
Podruzi a hospodaření "z polovice" v Milínově / Fremr, Václav, 1886- 1934
Balada selská o povstání srbickém od Mistra Jindřicha Jindřicha 1934
Zápis o stavbě stodoly v Kyšicích před 107 lety / Chudáček, Václav, 1885-1961 1934
Maškary v Mileticích na Kdyňsku / Polák, Karel, 1909-1981 1934
Knihovna chrástecká / Chudáček, Václav, 1885-1961 1934
Občansko-rolnická beseda v Chrástu / Chudáček, Václav, 1885-1961 1934
"Ročár" / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1934
Cínový pohár plzeňských krejčí z roku 1767 / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1934
Lidové zvyky a pověry na Kdyňsku : podle vypravování výměnkářů Josefa a Kateřiny Weinfurterových z Bukové a jiných pamětníků / Polák, Karel, 1909-1981 1934
Z Dolyjší Kamenci / Peteřík, Jakub 1934
Tři návštěvy Dra Č. Zíbrta v Plzni / Skřivánková, Jarmila, 1888-1956 1934
O bývalé huti železné v Plasech / Thýn, Alois 1934
Mik. Aleš a Rud. Štech / Skřivánková, Jarmila, 1888-1956 1933
Kroniky selských rodů a statků. Dokončení / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1933
Kamenné sousoší sv. Jiří v Křimicích / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1933
Gerlachovský dům - měšťanský dům středověku / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1933
O mizení a záchraně rázovitých památek stavebních na českém venkově / Brož, Josef, 1866-1949 1933
"Zázračné" stádánky v okolí Žinkov a Plánice / Pomahač, Vojtěch, 1874-1958 1933
Jak se rokycanský úřad radoval z osvobození města roku 1584 / Stránský, V. 1933
Kdy počal tisknouti v Plzni Jan Pek (Hans Peck)? / Volf, Josef, 1878-1937 1933
Dům Chotěšovský, odkaz renaissance / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1933
Zemřel Plzně věrný syn Jaroslav Schiebl : (* 13. IX. 1851, † 5. IV. 1933) / 1933
Za spisovatelem Jarosl. Schieblem / Skřivánková, Jarmila, 1888-1956 1933
Vykopávky v Klášteře pod Zelenou Horou / Strnad, Jan, 1876-1939 1933
Některé zprávy o plzeňských soukenících / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1933
O zaniklém chemickém velkoprůmyslu Plzeňského kraje / Vondruška, Felix Adam, 1879-1955 1933
Poslední písmák / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1933
Přípravy J. Š. Baara k románu "Svatba" / Teplý, František, 1867-1945 1933
O spolkových archivech / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1933
O skartování registratur / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1933
"Příležitost" / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1933
Z Národopisného musea Plzeňska / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1933
O hudební Plzni : (k plzeňským pracím) / Patzaková-Jandová, Anna, 1895-1990 1933
Ke kolébce zlatonosné Otavy : psáno začátkem července 1916 / Maloch, František, 1862-1940 1933
Stav domů, způsob jejich krytiny, pořádek uliční a požární policie v Rokycanech v půli stol. XVI. / Stránský, V. 1933
Poklad svatovítský v Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1933
Jak byli Habsburgové po prvé s trůnu svrženi / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1933
Z Národopisného musea Plzeňska : oddělení I. : dopravnictví - obchod - průmysl / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1933
Vráže na Plzeňsku / Brož, Josef, 1866-1949 1933
Jaké byly poměry v našem kraji v XVII. století : (list z historie obce Podhůří) / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1933
Plzeňský iluminátor kolem roku 1500 / Stára, Albert 1933
Finanční stav kláštera plasského před jeho zrušením : podle zpráv předposledního opata Fortunata Hartmanna / Thýn, Alois 1933
Z Národopisného musea Plzeňska. Lábek, Ladislav, 1882-1970 1933
Buben potažený kůží ze Žižkova těla v plzeňské zbrojnici / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1932
Obrazárna v peněžním ústavu / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1932
K založení obecní knihovny v Přešticích roku 1846 / Volf, Josef, 1878-1937 1932
List z historie obce Prádla / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1932
Nově získaná starobylá skříň v Národopisném museu Plzeňska 1932
Obraz Madonny z kostela františkánského v Plzni / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1932
Z kterého Újezda na Plzeňsku pocházel slavný knihtiskař Alexander Plzeňský či Oujezdský? / Volf, Josef, 1878-1937 1932
Zámek v Plasích / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1932
"Janečkova čtvrť" / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1932
O vzpouře plzenecké roku 1753 / Vondruška, Felix Adam, 1879-1955 1932
Posel ode Mže : (k dějinám prvního českého časopisu v Plzni) / Volf, Josef, 1878-1937 1932
Doktor Čeněk Zíbrt / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1932
Dr. Antonín Podlaha, světící biskup pražský, zemřel / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1932
Zámek Březina u Radnic / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1932
Pomník St. Zaupera na hřbitově u Sv. Mikuláše v Plzni / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1932
Lidové pověsti z východního Chodska / Jehl, Ludvík, 1910-1982 1932
Poklad svatovítský v Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1932
Vzpomínka na prvního českého redaktora v Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1932
Některé zprávy o plzeňských soukenících / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1932
Sady kolem vnitřního města v Plzni / Maloch, František, 1862-1940 1932
Kroniky selských rodů a statků / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1932
Botanik prof. František Maloch sedmdesátníkem / Sta. 1932
Vládní rada Inž. Vincenc Šimerka, budovatel a první ředitel české státní prům. školy v Plzni / Skřivánková, Jarmila, 1888-1956 1932
Národohospodářský význam houbařství a lidové názvy hub na Plzeňsku / Fremr, Václav, 1886- 1932
Akad. malířka slč. Olga Runtová zemřela : (26. dubna 1932) / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1932
Pobělohorská památka u Doudlevec / Kraus, František, -1932 1932
Dr. Miroslav Tyrš a Plzeňsko / Chudáček, Václav, 1885-1961 1932
Moje vzpomínky na Dra Miroslava Tyrše / Kalser, František 1932
Mé styky s Drem Miroslavem Tyršem / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1932
Vzpomínky na založení "Sokola" v Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1932
Jak vznikl plzeňský "Sokol" / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1932
Jak Tyrš učil milovat umění : (ze vzpomínek plzeňského žáka Tyršova - inž. O. Wolfa) / Wolfová, E. 1932
Redaktor František Kraus mrtev / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1932
Vzpomínka na počátky ženského tělocviku v Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1932
Jubileum českého podniku světové pověsti / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1932
Hradiště u Blovic, kříž na Boušově "U Kříže" / Laciná, Marie 1932
Tazatel Plzeňska : Habeš / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1932
Stoleté výročí požáru věže chrámu sv. Bartoloměje (dne 6. února 1835) 1935
Mizí staroplzeňské zákoutí na konci Jungmannovy třídy 1935
Stará "Belánka" zmizela 1935
Přenesení sochy sv. Jana Nepomuckého v Nádražní třídě v Plzni 1935
Správce František Jaroslav Čech se synkem Svatoplukem v Bezděkově u Klatov / Polák, Karel, 1909-1981 1935
Pověsti z Ledec a okolí / Brož, Josef, 1866-1949 1935
Pověsti o klášteře nepomuckém a o jeho zániku / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1935
K vybírání kontribuce na Plzeňsku roku 1634 / Volf, Josef, 1878-1937 1935
Tržnice národních jednot v Plzni / Poppeová, Marie, 1856-1938 1935
Vydrbal - Mitterwald / Brož, Josef, 1866-1949 1935
test 2010
Boží muka u správní budovy Měšťanského pivovaru 1935
Mariánský sloup z okolí bývalého popraviště 1935
Regulace Radbuzy za železničním viaduktem 1935
Plasy po zrušení cist. kláštera ve správě Náboženského fondu : (od roku 1785 do roku 1826) / Thýn, Alois 1935
Přejmenovali obec a občané o tom nevěděli : (list z historie obce Dvorce pod Zelenou horou) / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1935
Jakub Ryba, plzeňský měšťan : (* 20. října 1765 v Přešticích, † 8. dubna 1815 v Rožmitále) / Mattas, E. 1935
Dům č. p. 274 v Solní ulici zbořen / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1935
O dobách, kdy Plzeňsko bylo mořským dnem / Bayer, Bohdan, 1896-1968 1935
Svatebčané z Klatovska na korunovační slavnosti v Praze r. 1836 v kroji chodském a klatovském / Polák, Karel, 1909-1981 1935
Příspěvek k vývoji škol ve Velké Plzni / Dammer, V. 1935
Vznik české dívčí školy a první učitelky v Plzni / Kieswettrová, Hana 1935
Věž chrámu sv. Bartoloměje v Plzni : (vzpomínka ve dnech její opravy) / 1935
Národopisné vycházky do okolí Plzně / Brož, Josef, 1866-1949 1935
Náklad na lázeň zádušní v Rokycanech v letech 1597-99 / Stránský, V. 1935
Z archivu bývalého panství v Chotěšově / Hataj, Václav, 1888-1954 1935
Soupis politicky kompromitovaných osob na Přešticku a Plzeňsku / Polák, Karel, 1909-1981 1935
Oprava kostela sv. Anny v Plzni 1935
Dům čp. 63 v Perlové ulici 1935
Z plzeňského života / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1931
Posloupnost kněží a farářů na Nepomucku / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1931
Plzeňské památky v Poštovním museu v Praze / Lustig, Alois, 1886-1967 1931
Z intimního života "Císařského domu" v Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1931
Za ředitelem Josefem Škorpilem / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1931
Ze staré Plzně : návštěva cara Alexandra I. / Pátek, Ferdinand, 1868- 1931
Láce v Čechách roku 1690 / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1931
70 let prof. Augustina Němejce / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1931
Na Kočárku : chodská pověst (Postřekov) / Hruška, Jan František, 1865-1937 1931
Vznik našich světových lázní v báji, pověsti, tradici a skutečnosti / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1931
Pískovcové skály u Radčic / Tykač, Jaroslav, 1886-1959 1931
Jak se vyvinuly bytové poměry v Plzni minulého století / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1931
Prodej bibliotečních skříní v Plasích / Volf, Josef, 1878-1937 1931
Dosud neprobádané prameny k dějinám kláštera chotěšovského / Stára, Albert 1931
Lidové zvyky v Lipnici u Rokycan / Davídek, Václav, 1913-1993 1931
Z kruhu plzeňských sběratelů / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1931
Lidové šperky západočeské / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1931
O vín sázení a šenkování v Rokycanech v druhé půli XVI. století / Stránský, V. 1931
Hedvábnictví v Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1931
Vlčí skála u Blovic / Tykač, Jaroslav, 1886-1959 1931
Osmdesát let Jaroslava Schiebla / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1931
Různé vzpomínky : připsáno slečnám Božence a Mařence Lábkovým / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1931
Soupis literárních prací Jaroslava Schiebla 1931
"Žumberovou vodou křtěný!" / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1931
O původu a osudech starých zvonů plzeňských / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1931
Hudební vývoj města Plzně v XIX. stol. (doba Pallova). Dokončení / Zděnek, Jaroslav 1931
Živnostenská výstava v Nepomuku a odhalení desky akad. malíři Mistru Aug. Němejcovi na jeho rodném domě nepomuckém / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1931
Museum církevních památek v Nepomuku / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1931
Z Blovic : poslední mohykán / Laciná, Marie 1931
Jak se ode dávna provádí střídavé hospodářství v Milínově / Fremr, Václav, 1886- 1931
Jak "šturmoval" Bartoloměj / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1931
Volání plzeňského hlásného / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1931
Hudební vývoj města Plzně v XIX. stol. (doba Pallova). Pokračování / Zděnek, Jaroslav 1930
Židé v Plzni od založení města až do r. 1820 / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1930
Zápas o český ostrov stříbrský : (věnováno památce † vlastensky sulislavské Marie Králencové) / Resl, Josef, 1885-1967 1930
Geologický výzkum Plzeňska : (retrospektivní črta) / Tykač, Jaroslav, 1886-1959 1930
V příčině zachování zámeckého libosadu na Kozlu u Šťáhlav [...] / Maloch, František, 1862-1940 1930
Sto let školy v Božkově / Ulč, Augustin, 1894-1962 1930
Atrakce v obchodních výkladech staré Plzně / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1930
Lidová architektura roubených zvoniček / Brož, Josef, 1866-1949 1930
Zámeček ve Štěnovicích / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1930
Plzeňské loutky mezinárodní atrakcí / Wenig, Frank, 1898-1974 1930
Odstranění tělesných a veřejně zahanbujících trestů / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1930
Cyklus přednášek "O stavbě měst se zřetelem k novému regulačnímu plánu Plzně" / Klein, Václav, 1890-1960 1930
Ochrana památek / Macháček, Fridolin, 1884-1954 1930
V Oseku, obci politického okresu přeštického, přišlo se 7. prosince 1929 na poklad [...] 1930
Josef Strnad : narozen v Hostivaři u Prahy 8. března 1852, zemřel 12. května 1930 v Plzni 1930
Účast Rokycanských v odboji protihabsburském v letech 1618-1620 / Stránský, V. 1930
Sady Čes. legionářů v Plzni / Maloch, František, 1862-1940 1930
O Josefu Strnadovi : (řeč, která byla proslovena o tryzně v přednáškové síni městských museí v Plzni dne 23. května 1930) / Vojtíšek, Václav, 1883-1974 1930
Krystian Jáchym (Joachim) z Chotěšova / Volf, Josef, 1878-1937 1930
Mizející Plzeň. Dům č. p. 136 na Náměstí / Macháček, Fridolin, 1884-1954 1930
Statek na Plzeňsku / Brož, Josef, 1866-1949 1930
Nepřátelské proklamace / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1930
Z posmrtné oslavy Josefa Strnada : projev zástupce Svazu čs. museí, prof. K. Kazdy / Kazda, Karel, 1889-1947 1930
Pomník Jaroslava Maška / Malíř, B. K. 1930
Padesát let "Plzeňské" lampy / Wenig, Frank, 1898-1974 1930
Požární opatření města Plzně před 75 lety / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1930
Soutěž na vypracování náčrtků biografu "Elektra" v Plzni / Klein, Václav, 1890-1960 1930
Ze sbírek ing. K. Zozuliho v Plzni / Čadík, Jindřich, 1891-1979 1930
Soutěž na vypracování náčrtků na stavbu budovy pro živnostenské školy pokračovací v Plzni / Klein, Václav, 1890-1960 1930
Mizející stará Plzeň. Dům č. p. 244 / Macháček, Fridolin, 1884-1954 1929
Sto let moderní Plzně : (vzpomínky na osobnost a působení Martina Kopeckého) / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1929
Hudební vývoj města Plzně v XIX. stol. (doba Pallova). Pokračování / Zděnek, Jaroslav 1929
K obnovení farní budovy v Liticích / Volf, Josef, 1878-1937 1929
Nález starého dopisu a peněz v základech domu / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1929
Masopust na Plzeňsku jindy a dnes / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1929
Kraslice v západních Čechách / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1929
Kronika / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1929
Stavební výkony při obecních dvorech města Plzně v letech 1644-50 / Brož, Josef, 1866-1949 1929
Z Nepomucka : (pověsti a studie) / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1929
O Dru Karlu Hostašovi / Macháček, Fridolin, 1884-1954 1929
Alluvium na "Obcizně" v Plzni / Tykač, Jaroslav, 1886-1959 1929
Za plzeňskými prvotisky / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1929
Práce Rokycanských o osvobození v l. 1565-1567 / Stránský, V. 1929
Na úsvitě národního života v Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1929
Zkřemenělé kmeny araukaritů na Plzeňsku / Bayer, Bohdan, 1896-1968 1929
O řediteli Václavu Liedlovi / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1929
Rybník Kvášňovec / Kudláček, Tomáš, 1894-1948 1929
Zámecký park i Americká stromovka u Chudenic / Maloch, František, 1862-1940 1929
Vrabina / Hataj, Václav, 1888-1954 1929
Z historie dolování zlata na Nepomucku / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1929
Botanický výzkum na Plzeňsku : (retrospektivní črta) / Tykač, Jaroslav, 1886-1959 1929
Pravěký poklad na Blovicku / Raušar, František, 1857-1941 1929
Několik plzeňských projevů o ochraně památek / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1929
Plzeňský votivní obraz sv. Václava z roku 1672 / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1929
Modlitba k sv. Václavu z roku 1520 / Volf, Josef, 1878-1937 1929
Ty milý svatý Václave... / Volf, Josef, 1878-1937 1929
List z historie obce Řesanic / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1929
Žinkovská pohodnice "Volšovka" a poslední městský kat plzeňský / Pomahač, Jiří, 1904-1981 1929
Zlomek soupisu kostelního pokladu ze XIV. století plzeňského kláštera dominikánů v Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1929
Hudební vývoj města Plzně v XIX. stol. / Zděnek, Jaroslav 1928
O budově starého plzeňského divadla : (1831-32) / Port, Jan Evangelista, 1894-1970 1928
Vzpomínky z let válečných / Hejtmánek, Jan, 1880-1959 1928
Památný libosad zámecký na Březině u Radnice bude zachován / Maloch, František, 1862-1940 1928
Klášter pod Zelenou Horou a Rokycany r. 1566 / Stránský, V. 1928
Cizinecký ruch ve staré Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1928
Zvonička v Rybnici u Plas / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1928
Vojtěch Hynais: studie aktu / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1928
O Janu Sladkém-Kozinovi / Roubík, František, 1890-1974 1928
Turnaje a mumraje v Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1928
Z dějin brány Plzeňské v Rokycanech a její předchůdkyně / Stránský, V. 1928
Ředitel Umělecko-průmyslového musea v Plzni architekt Antonín Beneš zemřel / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1928
Kronika / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1928
Kterak se oslavovala konstituce v Blovicích / Raušar, František, 1857-1941 1928
Botanická zahrada po † městském lékaři p. Dru Egermajerovi na Lochotíně (v Karlovarské tř.) ohrožena? / Maloch, František, 1862-1940 1928
Jan Kupecký: Vlastní portrait / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1928
Hasičská župa plzeňská / Homolka, Sv. 1928
Plzeňští členové zednářské lože "U Pravdy a Jednoty (či Svornosti)" v Praze / Volf, Josef, 1878-1937 1928
Košer maso na plzeňských jarmarcích / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1928
O Jaroslavu Maškovi : (nar. 4./I. 1891, † 29./XI. 1926) / Eisenreich, František Václav, 1892-1969 1928
Co vykonala "Jednota pro zakládání sadů a okrášlení města Plzně a jeho okolí" : (obecně: "Okrašlovací spolek") / Krs, Jan, 1861-1936 1928
Staré zprávy o lázních v Rokycanech / Stránský, V. 1928
Druhy cizího rodu jirovců - Aesculus / Maloch, František, 1862-1940 1928
Slučování menších domů ve větší v Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1928
Vojenský převrat v Plzni 1918 / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1928
Na pomezí velkých dob / Šimek, Emanuel, 1883-1963 1928
Rokycany a vzpoura Chodů roku 1693 / Stránský, V. 1928
Smírčí kříže / Blöchl, František 1928
Organisace nedělních průmyslových škol v Plzni roku 1839 / Volf, Josef, 1878-1937 1928
Čtvrt století Spolku pro okrašlování města Blovic s okolím / Raušar, František, 1857-1941 1928
Vzpomínka / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1928
Abruzzy v Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1928
Vojenské čepobití nebo také "večerka" / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1928
Zdanění plzeňské obce před 170 léty / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1928
Deset let ochrany památek v Plzni a okolí / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1928
Sousedské nesnáze mezi panem Florianem Gryspekem na Kacerově a Rokycanskými a smír o ně dne 1. května 1568 / Stránský, V. 1928
První petrolejová lampa v Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1928
Čím byla Plzeň účastna při korunovaci posledního ruského cara? / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1928
Co stál dětský pohřeb před 165 lety v Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1928
Židovské poutní místo na Plzeňsku / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1928
Vyšetřování chodské rebelie / Tšída, Emil, 1862-1926 1927
Hudební vývoj města Plzně v XIX. stol. (1844-1848) / Zděnek, Jaroslav 1927
Z lidových pověr Nepomucka / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1927
Vytiskl Mikuláš Štětina, zvaný Bakalář, roku 1489 v Plzni kalendář? / Volf, Josef, 1878-1937 1927
"Zle matičko, zle! Brandeburci zde!" / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1927
Plzeň a radio / Šafránek, Jaroslav, 1890-1957 1927
K dějinám zámečnictví v Plzni : Jan Škoda / Volf, Josef, 1878-1937 1927
K dějinám Rokycan za české války : 1618-1621 / Stránský, V. 1927
Fresky v tak zv. Císařském domě / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1927
Josef Strnad : (předneseno na oslavném večeru v historickém muzeu dne 8. března 1927) / Vojtíšek, Václav, 1883-1974 1927
Některé připomínky k popravě Jana Sladkého-Koziny / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1927
Elektrisace venkova na Plzeňsku od počátku až do dnešní doby / Karel, M. 1927
Lazar Widmann / Pomahač, Vojtěch, 1874-1958 1927
Oběd v poli : (obraz Aug. Němejce) / Eisenreich, František Václav, 1892-1969 1927
Po chodském "věčném mlčení" / Roubík, František, 1890-1974 1927
Pokusy o zřízení malířského cechu v Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1927
Paměť o radnici v Rokycanech z roku 1530 / Stránský, V. 1927
Umělecké sbírky Dra. Mat. Mandla v Plzni / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1927
Dvory města Plzně za 30leté války pod ochranou vojenskou / Brož, Josef, 1866-1949 1927
Z minulosti města Rokycan ve století XVI. : podle rokycanského městského archivu / Stránský, V. 1927
Prof. J. V. Sedláček a jeho zlatá tabatěrka / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1927
Prodej hodin z kostelíčka štěnovického / Volf, Josef, 1878-1937 1927
Knihovna kláštera františkánského v Plzni 1927
Jak Jan Piric-Žampír po r. 1620 v Rokycanech žil a jaké byly osudy jeho pozůstalosti / Stránský, V. 1927
Několik obrázků z dějin chotěšovského kláštera / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1927
Z kroniky obce Chotěšova z prvé poloviny XIX. stol / Hataj, Václav, 1888-1954 1927
Z lidových pověstí, legend a pohádek Nepomucka / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1927
Ignác Lederer sběratel plzeňských pověstí / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1927
Stopy rýžování a dolování zlata v Nekvasovech / Kudláček, Tomáš, 1894-1948 1927
[Působivý prospekt františkánského kláštera ...] / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1927
Menšinové knižnice z ústředí plzeňského / Růžková, Božena, 1863-1934 1927
P. Hugo Karlík a Tylův náhrobek / Škába, Karel, 1888-1947 1927
Ze starých dokumentů o chodské rebelii / Tšída, Emil, 1862-1926 1926
Z dějin péče o chudinství v Plzni za Josefa II. / Volf, Josef, 1878-1937 1926
Dvacet let české veřejné školy v Nýřanech : (1885-1905) / Schiller, Petr 1926
Alois Moravec / Polan, Bohumil, 1887-1971 1926
Plzeňsko v díle Aug. Sedláčka / Šváb, František, 1885-1938 1926
Několik vzpomínek na Augusta Sedláčka / Strnad, Josef, 1852-1930 1926
Goethe a Plzeň / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1926
Vyloupení a spálení Rokycan od Švédů roku 1639 / Stránský, V. 1926
Vzpomínka na Augusta Sedláčka / Macháček, Fridolin, 1884-1954 1926
Hudební vývoj města Plzně v XIX. stol. : 1843-1848 / Zděnek, Jaroslav 1926
Přezdívky starých usedlostí v Doudlevcích / Kraus, František, -1932 1926
Dr. V. Neckář: Projekt ústavu hluchoněmých / Polan, Bohumil, 1887-1971 1926
Karel Živný: Sušení plachet / Polan, Bohumil, 1887-1971 1926
Josef Kajetán Tyl : († 5. července 1856) / Macháček, Fridolin, 1884-1954 1926
Snahy o zbudování pomníku J. K. Tylovi / Kostinec, Antonín, 1864-1926 1926
Dvě vzpomínky na Josefa Kajetána Tyla / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1926
K historii selských rebelií a poddanství v našem kraji / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1926
Kostel v Čečovicích / Macháček, Fridolin, 1884-1954 1926
Stáří štítů "U zlatých klíčů" a "U zlatého orla" / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1926
O klášteru Matky Boží v Rokycanech, o jeho způsobu stavebním a poloze / Stránský, V. 1926
Rybníky na bývalém panství chotěšovském / Hataj, Václav, 1888-1954 1926
Chodský hrad / Tšída, Emil, 1862-1926 1926
Plzeňačky v chotěšovském klášteře / Grassl, Franz Xaver, 1873-1945 1926
Jaroslav Krátký: Lesní šero / Polan, Bohumil, 1887-1971 1926
Jaroslavu Schieblovi k pětasedmdesátninám : (ku dni 13. září) / Kroužek přátel starožitností v Plzni 1926
Kostelík u Ježíška, roztomilá barokní stavbička, [...] 1926
Antonínu Kostinci věčná paměť / Macháček, Fridolin, 1884-1954 1926
Některé poznámky k Valdštýnovu pobytu v Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1926
Starý cechovní řád pekařů, mlynářů a pernikářů nepomuckých / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1926
Stopy po dolování zlata na Žinkovsku / Pomahač, Vojtěch, 1874-1958 1926
K historii drah v západních Čechách / Macháček, Fridolin, 1884-1954 1926
Americká stromovka v Chudenicích bude zachována / Maloch, František, 1862-1940 1926
Pod svícnem tma / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1926
O husarskýkch nepokojích v Klatovech r. 1848 / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1926
Výstava jesliček / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1926
Sbírka diapositivů / Klein, Václav, 1890-1960 1926
O keramice umělecko-průmyslového musea v Plzni 1926
Po rodné půdě : (z Nepomucka) / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1925
Hudební vztahy J. J. Ryby k Plzni / Volf, Josef, 1878-1937 1925
Příspěvek k dějinám mansfeldské okupace v Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1925
Kronika památek : (z Kroužku přátel starožitností) 1925
Aug. Němejc: "Orání" / Čadík, Jindřich, 1891-1979 1925
K Paroubkovu dřevorytu "Potok na jaře" / Eisenreich, František Václav, 1892-1969 1925
Péče o chudinství v Plzni za Josefa II. / Volf, Josef, 1878-1937 1925
Vojta Šíp / Čadík, Jindřich, 1891-1979 1925
Jak se magistrát král. svob. města Rokycan usnesl roku 1808 zbourati bránu Pražskou v Rokycanech / Mach, František 1925
Brdská střelnice / Macháček, Fridolin, 1884-1954 1925
Ze staré knihy smolné v Kasejovicích / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1925
K Jindřichově grafice / Eisenreich, František Václav, 1892-1969 1925
K pomníkovým návrhům Vojtěcha Šípa / Eisenreich, František Václav, 1892-1969 1925
Jan Mantuan Plzeňský tiskne v Norimberce r. 1518 kompaktáta / Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 1925
Železné hutě na panství koutském / Tšída, Emil, 1862-1926 1925
Revoluční kocoviny v Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1925
Drobné názvosloví obce Doudlevec / Kraus, František, -1932 1925
Zaměstnání venkovského lidu na Plzeňsku / Dubský, Ota, 1886-1956 1925
Alois Moravec / Polan, Bohumil, 1887-1971 1925
Co vypravoval starý pamětník / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1925
O starých stromech na Plzeňsku / Maloch, František, 1862-1940 1925
Hromadná nobilisace plzeňských měšťanů / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1925
Josef Skupa / Polan, Bohumil, 1887-1971 1925
Sklářství na panství koutském / Tšída, Emil, 1862-1926 1925
O prodeji městských příkopů rokycanských r. 1799 / Stránský, V. 1925
Staré lípy v Druzdové / Kypta, Bernard 1925
Josef Hodek / Polan, Bohumil, 1887-1971 1925
Valdštýnův dvůr v Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1925
Předvečer bělohorské bitvy na čes. jihozápadě / Berndorf, Alexander, 1889-1968 1925
Plzeňský denní rozkaz Albrechta z Valdštejna / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1925
Strašidlo u sv. Anny / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1925
Na Hůrce nad Plzencem pokračováno bylo letos ve výzkumu [...] / Ječný, Josef, 1885-1934 1925
Ze sbírek vazeb knižních 1925
Plzeň / Macháček, Fridolin, 1884-1954 1925
Městské historické museum v Plzni / Macháček, Fridolin, 1884-1954 1925
Národopisné museum Plzeňska (v domě Gerlachovském) / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1925
Městské umělecko-průmyslové museum v Plzni / Čadík, Jindřich, 1891-1979 1925
Kroužek přátel starožitností v Plzni / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1925
Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni / Klein, Václav, 1890-1960 1925
Spolek pro záchranu Radyně a Hůrky v Plzni 1925
Spolek pro záchranu Mariánské Týnice a památek historických a uměleckých na Kralovicku 1925
Hudební vývoj Plzně 19. století / Zděnek, Jaroslav 1924
O domě Steinhausrovském a jeho okolí / Macháček, Fridolin, 1884-1954 1924
Vliv Sokolské jednoty plzeňské na rozvoj myšlenky sokolské na západě / Tšída, Emil, 1862-1926 1924
Proč před rokem 1860 nestavěli v obci Křimicích školy / Ryba, Josef, činný 19. století 1924
První čtenářský spolek v Plzni r. 1848 / Volf, Josef, 1878-1937 1924
Drobné obrázky ze XVII. století. Jakub Krocín, poustevník u Všech Svatých / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1924
Z farního archivu v Dejšině / Černý, Alois, 1890-1964 1924
Vnitřek kostela ve Vejprnicích / Zápal, Hanuš, 1885-1964 1924
Josef Hofmann: Die Volkstracht - von Chotieschau.. Karlovy Vary 1923 / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1924
Kronika památek / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1924
Obyvatelstvo politického okresu plzeňského dle sčítání lidu z r. 1921 / Štencl, Karel, 1892- 1924
Dr. Karel Hostaš sedmdesátníkem / Kroužek přátel starožitností v Plzni 1924
Obležení a dobytí Plzně hr. Arnoštem Mansfeldem roku 1618 / Strnad, Josef, 1852-1930 1924
Žádost pražského knihkupece Karla Viléma Enderse o pobočné knihkupectví v Plzni / Volf, Josef, 1878-1937 1924
Malíř Jan Lazar / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1924
Obležení a dobytí Plzně hr. Arnoštem Mansfeldem roku 1618 / Strnad, Josef, 1852-1930 1924
Řeka Střela / Tykač, Jaroslav, 1886-1959 1924
Z plzeňských pivovarů / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1924
Založení městských hradeb v Rokycanech / Mach, František 1924
Hranice zemské na Chodsku / Tšída, Emil, 1862-1926 1924
Znešvařování venkova i měst elektrickým proudem / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1924
"Nebude u nás lépe, dokud tě čert nevezme." : (z domácnosti kláštera plasského v 18. stol.) / Volf, Josef, 1878-1937 1924
Připomínka k popravě Jana Sladkého Koziny / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1924
První trh v obci Plzenci povýšeném na městys r. 1846 / Skřivánková, Jarmila, 1888-1956 1924
Žižka v Plzni a v západních Čechách / Strnad, Josef, 1852-1930 1924
F. X. Franc o sbírce husitských pušek v Městském historickém museu v Plzni / Macháček, Fridolin, 1884-1954 1924
Pověsti o Žižkovi na Plzeňsku / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1924
Dům Guldenerovský / Klein, Václav, 1890-1960 1924
Poklady z doby husitské na Plzeňsku / Ječný, Josef, 1885-1934 1924
Nález mincí z doby husitské / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1924
Episoda z dějin města Rokycan za válek husitských / Mach, František 1924
K nálezům v domě Guldenerovském / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1924
Z oddělení sbírek skla / Čadík, Jindřich, 1891-1979 1924
Knihovna Pilsensií / Čtrnáct, Václav, 1884-1975 1924
Frant. Jan Vavák, čestný občan plzeňský / Strnad, Josef, 1852-1930 1923
Z dějin tkalcovství českého západu / Tšída, Emil, 1862-1926 1923
Hudební vývoj Plzně XIX. století / Zděnek, Jaroslav 1923
Hradby a brány města Plzně / Klein, Václav, 1890-1960 1923
Kostel a klášter sv. Anny v Plzni / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1923
Kronika památek / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1923
Z plzeňského místopisu / Macháček, Fridolin, 1884-1954 1923
Zednářství dominikána P. Františka Hermenegilda v Plzni / Volf, Josef, 1878-1937 1923
Výstava stavebního vývoje města Plzně / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1923
Židé v obvodu koutského panství / Tšída, Emil, 1862-1926 1923
Pro očistu obecních voleb / Volf, Josef, 1878-1937 1923
Konservace zříceniny hradu Rábí : zpráva Spolku pro zachování památek v Horažďovicích / Spolek pro zachování památek v Horažďovicích 1923
Úryvek z cestopisu K. S. Amerlinga o Plzni / Volf, Josef, 1878-1937 1923
Bursovní život ve staré Plzni / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1923
"Žena svatého Prokopa" : (ze vzpomínek na Frant. Sequense) / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1923
Plzeňské knihovnictví / Stelzer, Otto, 1883-1965 1923
Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni / Klein, Václav, 1890-1960 1923
Vazby papežů a králů / Čadík, Jindřich, 1891-1979 1923
Z Městského historického musea v Plzni / Macháček, Fridolin, 1884-1954 1923
Jezuita Jan Tanner a jeho plzeňská kronika / Schiebl, Jaroslav, 1851-1933 1922
Malířské profily českého západu / Čadík, Jindřich, 1891-1979 1922
Počátky a rozvoj fotografie v Plzni / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1922
Kronika památek za rok 1921 / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1922
Vzácné vazby Umělecko-průmyslového musea / Čadík, Jindřich, 1891-1979 1922
Jubileum Josefa Strnada 1922
Květena Plzeňska / Maloch, František, 1862-1940 1922
Kdyňské hospody / Tšída, Emil, 1862-1926 1922
Nejstarší plzeňské museum / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1922
Ředitel Umělecko-průmyslového musea Josef Škorpil 1922
Staroegyptský náhrdelník plzeňského musea um.-prům. / Ritschl, Eugen 1922
O staré "Řemeslnické besedě" v Plzni / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1922
Paměti o škole svatojirské a o počátcích školy doubravecké / Říha, Fr., činný 20. století 1922
První školní knihovna v Plzni r. 1789 / Volf, Josef, 1878-1937 1922
Žádost knihtiskaře Morgensäulera o měšťanské právo v Plzni r. 1787 / Volf, Josef, 1878-1937 1922
Nález pražských grošů ve Vřeskovicích u Přeštic / Ječný, Josef, 1885-1934 1922
Něco o starých plzeňských hradbách / Lábek, Ladislav, 1882-1970 1922
Z Domažlic / -PZKA- 1922
Konec mlýnské strouhy / Kroužek přátel starožitností v Plzni 1922
Jaké bývaly staré školy v západních Čechách / Tšída, Emil, 1862-1926 1922
Rafael de Laminetz : učený dominikán v klášteře plzeňském v 17. století / Volf, Josef, 1878-1937 1922
Malíř karet Josef Schober v Plzni na konci 18. století / Volf, Josef, 1878-1937 1922
Dodatky k činnosti knihtiskárny J. J. Morgensäulera v Plzni / Volf, Josef, 1878-1937 1922
Opět nález českého denáru na Hůrce nad Plzencem / Ječný, Josef, 1885-1934 1922

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.