Skip to main content

Work detail

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Content

List of literature

Anotace: Z centra Velké Moravy na periferii přemyslovského státu : vybrané otázky vývoje mikulčické aglomerace v 9.-13. století. Beobachtungen zum Verhältnis von Burg und Dorf im hohen Mittelalter. Rural medieval settlements in Sweden. Looking for archaeological evidence of late medieval rural settlement in the sandy landscapes of the Netherlands 1250-1650. K dalším možnostem studia středověkého osídlení Drahanské vrchoviny. K počátkům Brtnice : konfrontace písemných a archeologických pramenů, analýza půdorysu obce a jejího stavebního vývoje. Osídlení Krušných hor v mladším středověku a raném novověku. Non-ferrous metalworking in rural sites of northern Russia in the 10th-13th centuries. Onion, garlic and chives in the archaeological finds within the territory of the Czech Republic. The distribution and adoption of the byre-house/longhouse in late medieval Britain. Von ehemaligen rechtlichen Bräuchen im Lichte der Prozessmaterialien des Prämonstratenserstiftes St. Vinzenz auf dem Elbing in Breslau aus dem 14. Jh. Pražští johanité a doprava dřeva po Vltavě ve druhé polovině 14. století. Stavební vývoj českodubské johanitské komendy sv. Ducha od 40. let 13. století do roku 1429. The town castle in Wrocław. Infrastruktura veřejných prostranství a komunikací Opavy a dalších měst moravskoslezského pomezí ve středověku a raném novověku v kontextu střední Evropy. The early Renaissance garden of the Royal Palace at Visegrád. Olomoucký otazník. Vzestupy a pády bílinských hradských správců. Lidé svatého Štěpána : putování moravským venkovem knížecího věku. Heredes, hereditas, iure hereditario : k jednomu středověkému pojmu. Strukturální společenská změna konce 8. a 1. poloviny 9. století. Zaniklý svět rukavic : Kosmas, Gall Anonym a knížecí gesta. Zkrocení lesa a krajiny v imaginaci pozdního středověku. Christianisierung Polens unter den ersten Piasten im Lichte archäologischer Quellen. Burgus : užití termínu v českých zemích ve 12. a 13. století. K počátkům vodních mlýnů v českých zemích aneb o existenci vltavských jezů a hydraulických mlýnů v Praze 10. století. Dva domy v Jiřské ulici ajeden v podhradí. Bibliografie prací prof. PhDr. Jana Klápště, CSc.
Obecná poznámka: Chronologický přehled
Poznámka o skryté bibliografii atd.: Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Poznámka o jazyku: Část. souběžný anglický text, část. anglický a německý text, česká, anglická a německá resumé

Available

Items overview

Location Location mark Store mark Borrow category Inc. number Where
Příručka archeologie D7637 PŘ.ARCH./560 Prezenčně 28777/15
Location Total Unavailable Absence Presence Where
Příručka archeologie 1 0 1 0

Discussion

[Loading...]
No posts
To add comments, please login.