Skip to main content

Work detail

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Content

List of literature

Fyzický popis: ta
Číslo záznamu v NB: cnb002683886
ISBN: 978-80-87365-76-2
Zpřesnění: (váz.)
Systémové kontrolní číslo: (OCoLC)908821851
Agentura, která vytvořila originální záznam: ABA001
Jazyk katalogizace: cze
Agentura, která záznam modifikovala: OLA001 ; PNE305
Kód j. textu/zvukového záznamu: čeština ; angličtina ; němčina
Kód j. resumé, abstraktu aj.: čeština ; angličtina ; němčina
Kód j. originálu a/nebo překladu textu: čeština
Kód geografické oblasti: e------
Kód časového období: m-s-
Konspekt (záhlaví): Dějiny Evropy 94(4)
Podpole NK: 8
Třídník MDT: 316.3"04/14"
Identifikátor vydání: MRF
Třídník MDT: 94"04/14"
Identifikátor vydání: MRF
Třídník MDT: 902"04/14"
Identifikátor vydání: MRF
Třídník MDT: 94(4)
Identifikátor vydání: MRF
Třídník MDT: (082)
Identifikátor vydání: MRF
Název (*): Středověká Evropa v pohybu :
Další názvové informace: k poctě Jana Klápště = Medieval Europe in motion : in honour of Jan Klápště /
Údaj o odpovědnosti atd.: [editoři Ivana Boháčová, Petr Sommer ; autoři Emma Bentz ... et al.]
Upřesnění názvu: K poctě Jana Klápště ; In honour of Jan Klápště ; Medieval Europe in motion
Označení vydání: Vyd. 1.
Místo vzniku: Praha :
Jméno nakladatele: Archeologický ústav AV ČR, Praha,
Datum vzniku (*): 2014
Rozsah: xviii, 556 s. :
Další fyzické údaje: il. (některé barev.), mapy, plány, faksim. ;
Rozměr: 25 cm
Obecná poznámka: Chronologický přehled
Poznámka o skryté bibliografii atd.: Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Resumé, anotace: Z centra Velké Moravy na periferii přemyslovského státu : vybrané otázky vývoje mikulčické aglomerace v 9.-13. století. Beobachtungen zum Verhältnis von Burg und Dorf im hohen Mittelalter. Rural medieval settlements in Sweden. Looking for archaeological evidence of late medieval rural settlement in the sandy landscapes of the Netherlands 1250-1650. K dalším možnostem studia středověkého osídlení Drahanské vrchoviny. K počátkům Brtnice : konfrontace písemných a archeologických pramenů, analýza půdorysu obce a jejího stavebního vývoje. Osídlení Krušných hor v mladším středověku a raném novověku. Non-ferrous metalworking in rural sites of northern Russia in the 10th-13th centuries. Onion, garlic and chives in the archaeological finds within the territory of the Czech Republic. The distribution and adoption of the byre-house/longhouse in late medieval Britain. Von ehemaligen rechtlichen Bräuchen im Lichte der Prozessmaterialien des Prämonstratenserstiftes St. Vinzenz auf dem Elbing in Breslau aus dem 14. Jh. Pražští johanité a doprava dřeva po Vltavě ve druhé polovině 14. století. Stavební vývoj českodubské johanitské komendy sv. Ducha od 40. let 13. století do roku 1429. The town castle in Wrocław. Infrastruktura veřejných prostranství a komunikací Opavy a dalších měst moravskoslezského pomezí ve středověku a raném novověku v kontextu střední Evropy. The early Renaissance garden of the Royal Palace at Visegrád. Olomoucký otazník. Vzestupy a pády bílinských hradských správců. Lidé svatého Štěpána : putování moravským venkovem knížecího věku. Heredes, hereditas, iure hereditario : k jednomu středověkému pojmu. Strukturální společenská změna konce 8. a 1. poloviny 9. století. Zaniklý svět rukavic : Kosmas, Gall Anonym a knížecí gesta. Zkrocení lesa a krajiny v imaginaci pozdního středověku. Christianisierung Polens unter den ersten Piasten im Lichte archäologischer Quellen. Burgus : užití termínu v českých zemích ve 12. a 13. století. K počátkům vodních mlýnů v českých zemích aneb o existenci vltavských jezů a hydraulických mlýnů v Praze 10. století. Dva domy v Jiřské ulici ajeden v podhradí. Bibliografie prací prof. PhDr. Jana Klápště, CSc.
Poznámka o jazyku: Část. souběžný anglický text, část. anglický a německý text, česká, anglická a německá resumé
Chronol. heslo (záhlaví): 9.-15. stol.
Téma (záhlaví): středověká společnost
Geografické zpřesnění: Evropa
Chronologické zpřesnění: 9.-15. století
Zdroj hesla nebo výrazu: czenas
Téma (záhlaví): středověk
Geografické zpřesnění: Evropa
Zdroj hesla nebo výrazu: czenas
Téma (záhlaví): archeologie středověku
Zdroj hesla nebo výrazu: czenas
Geogr. heslo (Záhlaví): Evropa
Obecné zpřesnění: dějiny
Chronologické zpřesnění: 9.-15. století
Zdroj hesla nebo výrazu: czenas
Forma/Žánr Záhlaví: sborníky
Jméno osoby (záhlaví): Sommer, Petr, 1949-
Kód role: editor ; autor
Jméno osoby (záhlaví): Bentz, Emma, 1975-
Kód role: autor
Jméno osoby (záhlaví): Boháčová, Ivana, 1954-
Kód role: editor ; autor
[900a]: ABA001
[900b]: 17
Sigla: ABE320
Signatura: D7637 PŘ.ARCH./560
Sigla: ABE324
Signatura: SB 14545
Sigla: PNE305
Signatura: 14704 - 120Be
Sigla: JIE801
Signatura: D4476
Šifra zpracovatele: 006558645
Available

Items overview

Location Location mark Store mark Borrow category Inc. number Where
Příručka archeologie D7637 PŘ.ARCH./560 Prezenčně 28777/15
Location Total Unavailable Absence Presence Where
Příručka archeologie 1 0 1 0

Discussion

[Loading...]
No posts
To add comments, please login.