Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Památky a příroda : časopis státní památkové péče a ochrany přírody
Další původce: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody
Další původce: Český ústav ochrany přírody
Rozsah: 16 sv. ; 31 cm
ISSN: 0139-9853
Nakladatelské údaje: Praha : Orbis, 1976-1991 Praha : Panorama
Vznikl součením: Památková péče
Vznikl součením: Ochrana přírody (1946)
Rozdělil se na ... a ...: Zprávy památkové péče
Rozdělil se na ... a ...: Ochrana přírody (1992)

Forma/žánr: časopisy orgánů státní správy
Aktuální periodicita: 10x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
1991 1-10; 1-4,6-10;
1990 1-10;
1989 1-10; 1-9;
1988 1-10;
1987 1-10;
1986 1-10; 1-2,5-10;
1985 1,3-8,10; 1-10;
1984 1-10; N;
1983 1-10;
1982 1-10;
1981 1-10;
1980 1-10;
1979 1-10;
1978 1-10;
1977 1-10;
1976 1-10;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Geotechnické problémy památkových objektů a příklady jejich sanace / Fuka, Zdeněk 1982
Menhiry a jejich problematika / Sklenář, Karel, 1938- 1984
K některým aspektům využití novověkých písemných pramenů pro stavebně historické průzkumy středověkých objektů / Čechura, Jaroslav, 1952- 1984
Petrologická kritéria volby litologických typů opuky pro rekonstrukční účely historických staveb / Čichovský, Ludvík 1984
Restaurování Parthenonu / Šrámek, Jiří 1984
Prostorová identifikace fondu nemovitých památek v České republice / Svatoň, Jaroslav, 1935-2017 1984
Menhiry v Čechách / Špůrek, Milan, 1938- 1984
Celostátní seminář o historických zahradách / Drhovský, Karel, 1941- 1982
K dílu Vincenza Camucciniho u nás : portréty členek rodu Šuvalovů z libochovického zámku / Křížová, Květa, 1950- 1984
K problematice barevného rozlišení vesnických staveb na mapách stabilního katastru v Čechách / Škabrada, Jiří, 1946- 1984
Dendrologické bohatství českých zámeckých parků / Hieke, Karel, 1930-2011 1982
Vitruviův návrat / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1982
Prototyp středoevropského parku z doby osvícenství : k 250. výročí narození arch. F. W. v. Erdmannsdorffa / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1988
Ikonografie Prahy v obrazech Jana Minaříka / Herout, Jaroslav, 1928-2015 1985
Uplatnění termovizní diagnostiky v průzkumu stavebních památek / Pauknerová-Kalibová, Eva 1985
Parléřovské umění z Porýní v Praze / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1984
Štencova sbírka fotografií / Hobzek, Josef, 1908-1989 1984
K dílu Franze Cauziga v českých zámeckých sbírkách / Machytka, Lubor, 1918-2001 1984
K dílu Alžběty Vigée-Lebrunové (1755-1842) u nás / Křížová, Květa, 1950- 1988
Základy památkové péče / Novotný, Vladimír, 1901-1977 1976
Dispozice renesančního a barokního zámku / Muchka, Ivan, 1946- 1976
Výstava "České majoliky, mezzomajoliky a polofajánse" v Jenštejnském domě v Berouně / Skružný, Ludvík, 1937-2009 1988
Lishanská nekropole zakladatele Říše nebes v Číně / Bukovský, Jan, 1930- 1988
Historické památky v díle Františka Palackého / Flegl, Michal, 1940-2014 1976
Význam technické dokumentace pro poznání uměleckého díla : k životnímu jubileu prof. Jaroslava Pešiny, DrSc. / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1988
Schwarzenberský plavební kanál na Šumavě / Landa, Miroslav 1976
Příspěvek k ochraně drobné architektury / Heřman, Petr, 1935-2002 1982
Městské památkové rezervace / Novotný, Vladimír, 1901-1977 1976
Zamyšlení nad současným stavem v oblasti nevyužitých kulturních památek / Radová, Jarmila 1988
K předmětu památkové péče v souvislosti s budováním MONUMIS - AIS památkové péče / Lazák, Martin 1982
Ke stavebnímu vývoji kostela ve Velkém Boru / Kašička, František, 1935- 1976
Oprava vodního mlýna v lucemburském Asselbornu / Štěpán, Luděk, 1932-2017 1988
Nejkrásnější zahrady / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1976
Třicáté výročí Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody / Tykva, Bedřich, 1944- 1988
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách : (dodatky I.) / Mžyková, Marie, 1945- 1988
Památková péče a územní plánování / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1976
Přemísťování jako jeden ze způsobů památkové péče o lidovou architekturu (příspěvek k teorii skanzenů) / Nováková, Milada, 1922-2001 1976
Pocta Tizianovi / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1977
Helmut Flade: Holz : Form und Gestalt / Mžyková, Marie, 1945- 1977
Oprávněnost rekonstrukce / Novotný, Vladimír, 1901-1977 1977
Památkové ztráty v našich historických městech po roce 1945 / Kibic, Karel, 1930- 1992
Problémy poznání a památkové péče o meziválečnou moderní architekturu v České republice / Sedlák, Jan Ing.arch. 1991
Městská založení Přemysla Otakara II. v rakouských zemích a Štýrsku / Kuthan, Jiří, 1945- 1976
Stadtkirchen in Sachsen / Bukovský, Jan, 1930- 1976
Krajiny imaginace : anglický park v první polovině 18. století / Kelsall, Malcolm 1991
Lidová architektura / Novotný, Vladimír, 1901-1977 1976
K. V. Rais a historické památky / Flegl, Michal, 1940-2014 1976
Příspěvek k diskusi o průvodcovských službách / Beneš, Josef 1977
William Morris a moderní ochrana památek / Štulc, Josef, 1944- 1984
Veduty Eduarda Gurka na pražské výstavě a jejich význam pro památkovou péči / Herout, Jaroslav, 1928-2015 1984
K péči o technické památky / Vondra, Jiří, 1922-2000 1983
Další nález středověké mosaikové dlažby z Čech : (cisterciácký klášter v Nepomuku) / Nechvátal, Bořivoj, 1935- 1977
Ještě k otázce českých "menhirů" / Sklenář, Karel, 1938- 1984
K problematice nástěnných maleb v Národním divadle a jejich záchrany / Pechová, Oliva, 1927- 1983
Zeleň v krajině z hlediska urbanistického / Kříž, Emanuel 1977
Alois Kubiček : (k 90. výročí narození) / Flegl, Michal, 1940-2014 1977
Raně gotická fortifikace města Horažďovic / Razím, Vladislav, 1957- 1986
Ještě k modernizaci kulturních památek s bytovým využitím / Vodňanský, Pavel 1986
Zdeněk Wirth a počátky moderní památkové péče u nás : (k stému výročí narození) / Flegl, Michal, 1940-2014 1978
Metodika průzkumů, hodnocení a dokumentace historických urbanistických souborů z hlediska památkové péče pro potřeby územního plánování v socialistických zemích / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1986
Aranžování květin v historických dobách / Nováková-Skalická, Miroslava, 1927-2015 1986
Ochrana archeologických památek po pravěké a středověké těžbě nerostných surovin v Čechách / Kudrnáč, Jaroslav, 1922-2008 1986
Nové přepracované vydání publikace Umělecké památky Čech / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1978
Počátek samostatné výuky památkové péče na Karlově univerzitě / Hlobil, Ivo, 1942- 1986
Mistrovská díla ze sbírek západočeských zámků / -DB- 1989
K otázce památkové ochrany archeologických pramenů / Vencl, Slavomil, 1936-2019 1982
Restaurované fresky Jana Hiebela v kostele sv. Klimenta v Klementinu v Praze / Šperling, Ivan, 1930-1987 1986
Vyhlídky, zákruty a cíle našich naučných stezek / Čeřovský, Jan, 1930- 1978
Barokní zámek v Dolní Lukavici / Ryšavý, Vratislav, 1944- 1982
Problematičnost ikonografie památek v díle Bedřicha Havránka / Herout, Jaroslav, 1928-2015 1986
K problému historických varhan v Čechách / Klikar, Pavel, 1954- 1982
Dílo Bedřicha Havránka jako zdroj národopisných informací / Skružný, Ludvík, 1937-2009 1986
Projev s. Dr. Emanuela Poche / Poche, Emanuel, 1903-1987 1978
Paul Engelmann a Ja[c]ques Groag, olomoučtí žáci Adolfa Loose : (Otto F. Bablerovi k 77. narozeninám) / Šlapeta, Vladimír, 1947- 1978
K problematice barevných nátěrů fasád / Novák, Antonín, 1944- 1976
Bývalý klášterní kostel v Chyších / Ryšavý, Vratislav, 1944- 1978
Nástěnné malby v bývalém klášterním kostele sv. Anny na Starém Městě v Praze / Vítovský, Jakub, 1947- 1976
Význam historických zahrad pro život současného člověka / Bašeová, Olga, 1934- 1978
Hrady a zámky / Novotný, Vladimír, 1901-1977 1976
Josef Schütz (1774-1851) - zapomenutý kreslíř a památkář / Křížová, Květa, 1950- 1991
Gotické nástěnné malby v domě č. 62 v Domažlicích 1976
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách : (Me - N) / Mžyková, Marie, 1945- 1986
K reciprocitě kompozic jelínkovských svatofloriánských a svatovavřineckých soch / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1991
Modernizace kulturních památek s bytovým využitím / Vodňanský, Pavel 1986
Ke komplexní dokumentaci historické zeleně / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1978
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách : (O - P) / Mžyková, Marie, 1945- 1986
Zlaté buly v archívech České republiky / Kulánová, Zlatuše 1991
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách : (Sv - T) / Mžyková, Marie, 1945- 1986
Použití pozemní fotogrametrie pro zhotovení pohledů na historická jádra měst / Šmidrkal, Josef, 1929-1999 1978
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách : (Q - St) / Mžyková, Marie, 1945- 1986
Starožitný nábytek - opravy a údržba / Losos, Ludvík, 1933- 1978
Gotická a barokní proměna románského kostela sv. Bartoloměje v Kondraci u Vlašimi / Švastal, Josef 1991
Zobrazení interiéru 19. století a jeho význam v památkové praxi / Křížová, Květa, 1950- 1986
K otázkám historických zahrad / Kuča, Otakar, 1927- 1978
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách. (A) / Mžyková, Marie, 1945- 1985
Moderní urbanismus a památková péče : nad knihou Ivo Hlobila Teorie městských památkových rezervací 1900-1975. Štulc, Josef, 1944- 1988
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách. (B) / Mžyková, Marie, 1945- 1985
Péče o starou Havanu : stará Havana v seznamu světových památek / Štěpánek, Pavel, 1942- 1985
K sedmdesátinám doc. dr. O. J. Blažíčka, DrSc. / Hobzek, Josef, 1908-1989 1985
Z obrazové sbírky na zámku Orlíku / Křížová, Květa, 1950- 1985
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách. (C - D) / Mžyková, Marie, 1945- 1985
Úloha památek ve vývoji cestovního ruchu / Netková, Jarmila 1985
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách. (E - G) / Mžyková, Marie, 1945- 1985
Klášterní chrám v Paulinzelle a jeho záchrana / Plaček, Miroslav, 1943- 1986
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách : (U - Ž) / Mžyková, Marie, 1945- 1986
Úloha osobnosti v poznání a ochraně památek Československa / Nový, Otakar, 1918-1999 1986
Památková péče ve vybraných západoevropských zemích / Vondra, Jiří, 1922-2000 1991
Nová publikace o díle M. D. Pöppelmanna / Kibic, Karel, 1930- 1991
Finsko staví / Matyášová, Eva 1983
Hrady očima přírodovědce / Ložek, Vojen, 1925- 1983
In memoriam Oldřicha J. Blažíčka : (8. 11. 1914, Praha - 28. 6. 1985, Mnichov) / Hobzek, Josef, 1908-1989 1985
Dr. Josef Hobzek pětasedmdesátníkem / Flegl, Michal, 1940-2014 1983
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách. (Kor - Le) / Mžyková, Marie, 1945- 1985
25. výročí založení Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze / Tykva, Bedřich, 1944- 1983
25 let Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody / Svobodová, Otilie 1983
Péče o památky pokrokových a revolučních tradic / Vomlelová, Eva 1983
Inkrustace z drahého kamene - vrcholný projev interiérové úpravy v české gotické architektuře / Skřivánek, František, 1933- 1985
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách. (Lh - Ma) / Mžyková, Marie, 1945- 1985
Výchova a další vzdělávání - úsek prezentace kulturních památek / Netková, Jarmila 1983
Řezba a následná úprava drahokamových odrůd křemene / Machek, Petr 1985
Dílo Kiliána Ignáce Dienzenhofera v Kladrubech / Horyna, Mojmír, 1945-2011 1977
Raně středověká dlažba v rotundě sv. Petra ve Starém Plzenci / Nechvátal, Bořivoj, 1935- 1977
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách. (H - CH) / Mžyková, Marie, 1945- 1985
Využití památkových objektů v cestovním ruchu / Kašpar, Jiří 1985
Ikonografický a památkový význam díla Carla Roberta Crolla / Vlk, Miloslav, 1948- 1983
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách. (J - Kol) / Mžyková, Marie, 1945- 1985
Restaurátorské adjustace pískovcových torz před uložením v lapidáriu / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1983
Dílo a odkaz Pavla Janáka / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1983
Stavební vývoj zámku v Tachově a jeho obnova / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1983
Památky a urbanizace ČSSR / Nový, Otakar, 1918-1999 1979
Praktické využití památkové dokumentace při modelaci sochařských rekonstrukčních doplňků / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1986
In memorium Václava Mencla : *16. 1. 1905 Plzeň : †27. 7. 1978 Sušice / Hobzek, Josef, 1908-1989 1979
Ke stavebnímu vývoji středověké stavby ve Stříbře / Lancinger, Luboš, 1933-2006 1979
Románská architektura v Maďarsku 1979
Moderní meziválečná architektura v Ostravě / Mlčák, Leoš, 1948- 1979
Současné tendence při ochraně a regeneraci historických center ve Francii / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1979
Restaurování tříhlavňové hradební pušky ze zámku v Mnichově Hradišti / Pertl, Miroslav, 1947- 1979
Archeologická památka a vyznačování její půdorysné skladby / Bukovský, Jan, 1930- 1981
Geometrické vztahy v architektuře památkových objektů / Švastal, Josef, 1917- 1981
Zvonařství na severní Moravě v 15.-18. století / Mlčák, Leoš, 1948- 1979
Československá architektura 1945-1977 / Sedlák, Jan, 1951- 1979
Ořechovka - pražská vilová čtvrť dvacátých let / Flegl, Michal, 1940-2014 1981
Petrifikace dřeva v závislosti na polaritě použitých rozpouštědel. Obsah petrifikační látky ve dřevě a rozměrové změny dřeva / Šimůnková, Eva, 1936- 1988
Několik poznámek a námětů k připravované terminologii raně a vrcholně středověké keramiky : referát proslovený na semináři Terminologie a deskripce raně středověké a středověké keramiky v květnu 1986 v Mokřinách u Opavy / Skružný, Ludvík, 1937-2009 1988
Názory na asanaci Josefova / Janková, Yvonne 1988
Staré tržiště v Rouenu a jeho prostorová rehabilitace / Bukovský, Jan, 1930- 1981
Moderní architektura v Přerově / Šlapeta, Vladimír, 1947- 1981
Akrotiri - minojské Pompeje na ostrově Thérá / Bukovský, Jan, 1930- 1979
Vstupní historická expozice Horšovský Týn / Knoflíček, Zdeněk 1981
Relikviáře z kláštera blahoslavené Anežky v Praze na Františku / Soukupová, Helena, 1946- 1988
Historismus a památky barokní gotiky / Flégl, Michal 1980
Vakuová petrifikace varhanních vzdušnic / Belis, J. 1988
K osudu opuštěných lomů v chráněných územích / Ložek, Vojen, 1925- 1980
Lidová architektura / Svobodová, Otilie 1981
Pojetí ochrany historických měst v České socialistické republice / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1981
Evidencia a dokumentácia kultúrnych pamiatok / Jurka, Michal 1981
Několik poznámek k metodické činnosti v památkové péči / Vinter, Vlastimil, 1921- 1981
Úloha památkové péče v kulturním životě národa / Nový, Otakar, 1918-1999 1981
Středověké stavby kláštera v Plasích / Čechura, Jaroslav, 1952- 1980
Vysušení zdiva památkově chráněných objektů TIZOLEM / Novák, František, 1911-1983 1980
Kulturní aspekty ochrany krajiny / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1981
Poznámky k novému vydání soupisu uměleckých památek Čech / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1980
Parky na Horažďovicku a Sušicku / Vaněček, Josef, 1910-2001 1980
K výročí Aretinovy mapy Čech / Zemánek, Josef 1980
Regenerace bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích a jeho krajinného prostředí / Pavlík, Milan, 1930- 1980
Maxmiliánská zbroj ve sbírkách jihočeských památkových objektů / Pertl, Miroslav, 1947- 1987
Moravská Ostrava - rezervace pozdní secese a art déco / Zatloukal, Pavel, 1948- 1990
Bauhaus v Dessau - příklad památkově chráněné budovy par excellence / Matyášová, Eva 1990
Sochařské dílo jako součást kulturního dědictví obyvatel současné vesnice a jako složka jejich životního prostředí / Hanzl, Zdenek, 1944-2005 1987
Československá restaurátorská škola - poznámky k pojmu a současné praxi / Togner, Milan, 1938-2011 1990
Petrifikace dřeva radiační polymerací monomerů / Šimůnková, Eva, 1936- 1990
Speciální památkové průzkumy v současnosti / Chudárek, Zdeněk 1990
K otázce výskytu kruhových stél u nás a v ostatních evropských státech / Procházka, Zdeněk, 1954- 1989
Šance pro technické památky - muzea v přírodě / Rasl, Zdeněk, 1940- 1990
15 let činnosti Laboratoře chemie restaurování uměleckých děl na VŠCHT Praha / Zelinger, Jiří 1990
Z uměleckých pokladů premonstrátských klášterů v Rakousku / Bělohlávková, Jana, 1959- 1990
K původní podobě románské tribuny kostela v Krašově / Sommer, Jan, 1955- 1987
K problematice ochranných staveb nad archeologickými památkami / Bukovský, Jan, 1930- 1980
Dvě středověké památky v Lubech u Klatov / Rykl, Michael, 1967- 1990
Za profesorem Bohuslavem Slánským / Pechová, Oliva, 1927- 1980
Aktualizace evidence, kategorizace a památkové ochrany historických měst v ČSR / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1990
Nové poznatky o hlavním oltáři v Kladrubech u Stříbra / Knoflíček, Zdeněk 1980
Girolamo Romanino v Čechách / Pujmanová, Olga, 1928- 1990
Věž kostela sv. Ducha ve Všerubech / Sommer, Jan, 1955- 1987
Klasicistní veduty západočeských hradů a zámků 1. čtvrtiny 19. století, významný zdroj národopisných informací / Skružný, Ludvík, 1937-2009 1990
K vyznačování půdorysné a prostorové skladby archeologických památek / Bukovský, Jan, 1930- 1989
Ostatková skříň sv. Maura : vstupní dokumentace a základní průzkum / Kaše, Jiří, 1946- 1989
Odstraňování působnosti klimatických vlivů na kamenné statue v exteriéru / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1990
Fotogrammetrická dokumentace relikviáře sv. Maura / Bečka, Pavel 1989
Prezentace vybraných archeologických památek / Osvaldová, Helena 1990
Šedesátiny Miloše Suchomela / Nejedlý, Vratislav, 1950- 1990
Šedesátiny PhDr. Jaroslava Petrů / Jiřík, Vlastimil 1990
Marginálie k raně gotické architektuře Domažlic / Razím, Vladislav, 1957- 1989
K šedesátým narozeninám Doc. ing. arch. Karla Kibice, CSc. / Bukovský, Jan, 1930- 1990
Odborná účast historika umění na procesu restaurace malířských a sochařských uměleckých děl / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1989
Josefinská "typová projekce" chalup / Ebel, Martin, 1960- 1990
Historický Römerberg ve Frankfurtu nad Mohanem a jeho poválečná dostavba / Bukovský, Jan, 1930- 1990
K otázce použitelnosti metody otryskávání při realizaci očisty povrchu kamenných bloků architektonických a sochařských kulturních památek / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1990
Cisterciácké kláštery v Irsku / Svěráková, Slávka 1990
Dílo Vincence Morstadta - významný historický a etnografický pramen : informace o výstavě v Muzeu hlavního města Prahy / Skružný, Ludvík, 1937-2009 1989
Prohlášení historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1989
Kritická zpráva k úvaze G. Kiesova o identitě, autenticitě a originalitě nemovitých kulturních památek / Jiřík, Vlastimil 1989
Seminář o lidové architektuře, Plzeň 3. - 6. 10. 1988 / Voděrová, Věra 1989
Jan Willenberg - Pohledy na česká města z počátku 17. století : prvná výstava unikátního souboru perokreseb restaurovaných v roce 1984 / Herout, Jaroslav, 1928-2015 1987
Willenbergův strahovský skicář : PhDr. Josefu Vařekovi, CSc., k šedesátinám / Skružný, Ludvík, 1937-2009 1987
Záchrana původních sgrafit / Smrkovský, Miloslav, 1926-2009 1979
Loňské výročí narození Hanse Sedlmayra, historika umění a památkáře : (18. 1. 1896 - 9. 7. 1984) 1987
Moderní urbanismus a památková péče : nad knihovu Ivo Hlobila Teorie městských památkových rezervací 1900-1975.. Štulc, Josef, 1944- 1987
Výstražná znamení na komunikacích 15. až 16. století / Navrátil, Vladislav, 1955-1986 1987
K rostlinné ornamentice v architektuře 13. století / Kroupa, Pavel, 1953- 1986
Ke stavebním zvláštnostem středověkých kostelů s chórovou věží v okolí Chebu / Sommer, Jan, 1955- 1989
Funkce odlitků při pořizování sochařských doplňků / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1977
Původ menhirů v Čechách / Špůrek, Milan, 1938- 1987
Z opravy Pražské brány v Horažďovicích / Razím, Vladislav, 1957- 1987
Funkce odlitků při pořizování sochařských doplňků / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1977
Dílo ing. Dobroslavy Menclové / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1984
Štencova sbírka fotografií / Ossendorfová, Helena 1984
Adolf Loos a česká architektura : (k 50. výročí úmrtí) / Šlapeta, Vladimír, 1947- 1983
Arnošt Wiesner a Brno / Šlapeta, Vladimír, 1947- 1981
Barevnost historické architektury v dějinách památkové péče / Hauserová, Milena, 1954- 1983
Činnost Hanuše Schwaigra v Bystřici pod Hostýnem: Příspěvek k modernizaci metod památkové péče a ochrany přírody/ Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1981
Dokončení obnovy Mahenova divadla v Brně / Sedlák, Jan, 1943-2016 1978
Evidence a dokumentace kulturních památek / Wagner, Jaroslav, 1921-2006 1983
Hrad Roštejn / Menclová, Dobroslava, 1904-1978 1984
Ikonografie stavebních památek, její vyhledávání a evidence / Herout, Jaroslav, 1928-2015 1981
Informační služba a dokumentační fondy v památkové péči : Příspěvek k praxi oboru/ Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1982
Inventarizace mobiliárních fondů památkových objektů / Svatoňová, Jana 1979
Ještě o evidenci kulturních památek / Novotný, Vladimír, 1901-1977 1976
K některým částem výzdoby renesančních interiérů zámku v Telči / Křížová, Květa, 1950- 1979
K počátkům manýristického malířství na Moravě / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1988
K počátkům stavebního vývoje měšťanských domů v Jihlavě / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1981
K problematice uchování zámeckého mobiliáře / Nováková-Skalická, Miroslava, 1927-2015 1978
K problematice záchrany památkových varhan / Fridrich, Zdeněk, 1927-2002 1984
K rekonstrukci Staré radnice v Brně / Sedlák, Jan, 1943-2016 1979
K rekonstrukci vily Tugendhat v Brně / Sedlák, Jan, 1943-2016 1987
K současné organizaci, metodám a praktickým výsledkům péče o památky a historická města ve Francii / Štulc, Josef, 1944- 1983
Kameje a řezané nádoby z drahého kamene v památkách našeho středověkého výtvarného umění / Skřivánek, František 1982
Kaunicovy koleje a Památník vítězství nad fašismem v Brně / Bukovský, Jan, 1930- 1987
Kolekce řezaného horského křišťálu v rájeckém zámku / Skřivánek, František, 1933- 1984
Komplexní obnova státního zámku Vranov nad Dyjí / Antošová, Dagmar, 1938-1998 1983
Konfrontace koncepcí a metod restaurátorských prací / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1979
Konzervace románského vlysu v Třebíči / Králová, Monika 1986
Kroměřížská architektura let 1850-1950 / Šlapeta, Vladimír, 1947- 1983
Manýristický přínos k urbanismu druhé poloviny 17. století v Kroměříži / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1978
Měnínská brána v Brně slouží po obnově novému účelu / Bukovský, Jan, 1930- 1986
Moderní architektura v Brně / Šlapeta, Vladimír, 1947- 1982
Mosty na zemském hradě Pernštejně / Josef, Dušan, 1927- 1986
Několik glos k pořizování restaurátorské dokumentace / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1982
Několik připomínek k restaurování slunečních hodin / Polák, Bedřich, 1909-1988 1982
O kamenosochařských kopiích / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1981
O výduscích (faksimiliích) a odlitcích / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1982
Obnova a konzervace mosazných lustrů ze zámku v Lednici / Nováková-Skalická, Miroslava, 1927-2015 1977
Obnova a konzervace renesančního poháru z Rájce nad Svitavou / Nováková-Skalická, Miroslava, 1927-2015 1979
Obnova a provoz na státním zámku v Boskovicích / Koudelka, Vilém 1986
Obnova zámku v Miloticích / Muchka, Ivan, 1946- 1976
Oprava a konzervace artefaktů užitého umění z jihomoravských hradů a zámků / Nováková-Skalická, Miroslava, 1927-2015 1976
Oprava a restaurování historických varhan v Nové Říši / Koukal, Petr, 1952- 1986
Oprava stropu ve Zlatém sále státního zámku v Telči / Nováková-Skalická, Miroslava, 1927-2015 1985
Opravy kostela sv. Jakuba v Telči na přelomu 19. a 20. století : Příspěvek k dějinám památkové péče na našem území/ Nejedlý, Vratislav, 1950- 1981
Orientální váza s polychromním dekorem a její oprava / Nováková-Skalická, Miroslava, 1927-2015 1984
Padesátiletí brněnského výstaviště z pohledu dějin československé moderní architektury a úkoly památkové péče / Sedlák, Jan, 1943-2016 1979
Památková obnova a společenská aktivace areálu zámku v Chropyni v okrese Kroměříž / Nejedlý, Vratislav, 1950- 1983
Památková obnova bývalé krásenské radnice ve Valašském Meziříčí / Janský, Jaroslav 1979
Památková obnova hradu Helfštýna / Gwuzd, Jiří, 1941- 1979
Památková restituce parléřovského prostoru v Kroměříži / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1982
Památková restituce Santiniho architektury v Obyčtově / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1982
Památkový a uměleckohistorický přínos obnovy interiéru kapitulního chrámu sv. Mořice v Kroměříži / Novotný, Vladimír, 1901-1977 1981
Peripetie vývoje a poznání významné středověké architektury : (Doplňky k průzkumu kolegiátního kostela sv. Mořice v Kroměříži)/ Hlobil, Ivo, 1942- 1984
Pernštejnské stavby na Českomoravské vysočině v kontextu české architektury přelomu gotiky a renesance / Sedlák, Jan, 1943-2016 1980
Podíl Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů na obnově československé architektonické kultury / Bašta, Václav, 1932- 1979
Předpoklady pro opravu architektury G. B. Pieronino v Brtnici / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1983
Příklady regenerace městských památkových rezervací v ČSR / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1977
Příspěvek k poznání dějin restaurátorských prací na Moravě ve druhé polovině 19. století. (Restaurování románských nástěnných maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě)/ Nejedlý, Vratislav, 1950- 1985
Příspěvek k poznání počátků využívání moderních technologií v oblasti památkové péče : (Opravy kostela sv. Jakuba v Jihlavě koncem 19. a počátkem 20. století)/ Nejedlý, Vratislav, 1950- 1984
Raně středověký kostel v Tečovicích / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1976
Rehabilitace bývalého letohrádku Mitrovských v Brně / Bukovský, Jan, 1930- 1989
Rekonstrukce staré radnice ve Žďáru nad Sázavou / Kibic, Karel, 1930- 1976
Restaurátorské práce prováděné na území Jihomoravského kraje v roce 1981 / Nejedlý, Vratislav, 1950- 1982
Restaurování benátských zrcadel ze SZ v Rájci nad Svitavou / Nováková-Skalická, Miroslava, 1927-2015 1982
Rezervace vinohradnických staveb a specifika ochrany památek v Jihomoravském kraji / Kovářů, Věra, 1932- 1987
Rozpoznávání původních sochařských polychromií / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1976
Severní předsíň kostela sv. Mikuláše ve Znojmě / Sommer, Jan, 1955- 1985
Sochařské transfery z hlediska památkové péče / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1984
Státní zámek Slavkov u Brna, historie, obnova, provoz / Vícha, František, 1940- 1985
Světelně barevné faktory restaurování památek vývoje architektury / Jiřík, Vlastimil 1983
Technické památky / Novotný, Vladimír, 1901-1977 1976
Tři desetiletí péče o památky v činnosti Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně / Paukert, Jiří, 1936- 1987
Vrcholné dílo J. B. Santiniho na Zelené Hoře a jeho zaměření / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1984
Výročí technické památky [Eiffelova věž] / -av- 1990
Výstražná znamení na komunikacích 15. až 16. století / Navrátil, Vladislav, 1955-1986 1987
Základní evidence mobiliárních fondů památkových objektů / Svatoňová, Jana 1979
Zámecká a školní divadla / Bartušek, Antonín, 1921-1974 1976
Zaměření kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru n. Sáz. / Jiřinec, Miloslav, 1924-1974 1984
Zobrazení interiéru 19. století a jeho význam v památkové praxi / Křížová, Květa, 1950- 1986
Obnova Václavského náměstí / Heřman, Petr, 1935-2002 1979
K zabezpečení dalšího rozvoje památkové péče a ochrany přírody v Praze / Heřman, Petr, 1935-2002 1980
Bude dílo Adolfa Loose rehabilitováno? / Sedlák, Jan, 1943-2016 1980
Právní ochrana kulturních památek v minulosti / Ulbrichová, Petra 1981
Pražské fontány / Heřman, Petr, 1935-2002 1981
Evidence a dokumentace památek a informatika v památkové péči/ Jiřík, Vlastimil 1981
Hrady a zámky v dějinách naší země / Svobodová, Otilie 1983
Působení posypových solí na památkové objekty / Kotlík, Petr, 1946- 1984
K současnému stavu metodologie údržby a obnovy stavebních památek / Štulc, Josef, 1944- 1987
Několik poznámek k původním malířským adjustacím povrchu soch Matyáše Bernarda Brauna / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1987
Zákon č. 20/1987 České národní rady ze dne 30. března 1987 o státní památkové péči 1988
Památková péče jako morální povinnost : K 115. výročí narození Maxe Dvořáka/ Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1989
Čtyřicet let státní památkové péče / Antony, Ladislav 1985
Stavební vývoj zámku Hradec nad Moravicí/ Kouřilová, Dana, 1949- 1981
Otázky konzervace maleb v exteriéru : Rekonstrukce iluzivní malby průčelí domu č. 40 na náměstí Míru v Jihlavě: Agresívní vlivy městského mikroklimatu: Možnosti konzervace "zakrytím" a revalorizace celku reprodukční metodou/ Novák, Antonín, 1944- 1981
Historismus v umění vyšívaček 19. století na státním zámku v Rájci/ Nováková-Skalická, Milada 1981
K počátkům stavebního vývoje měšťanských domů v Jihlavě/ Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1981
Moderní architektura v Prostějově/ Šlapeta, Vladimír, 1947- 1982
Průvodcovská služba ve hradech a zámcích v sezóně 1981/ Netková, Jarmila 1982
Zkušenosti Technického muzea v Brně z péče o technické památky/ Kropáček, František 1983
Výsledky průzkumu a reinstalace historické obrazárny ve Velkých Losinách/ Mžyková, Marie, 1945- 1983
Restaurátorské práce na jižní Moravě v roce 1982/ Nejedlý, Vratislav, 1950- 1983
25 let Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody/ Svobodová, Otilie 1983
25 let péče o historická města / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1983
Péče o památky lidové architektury/ Vondra, Jiří, 1922-2000 1983
Zamyšlení nad dědictvím historických zahrad a parků / Bašeová, Olga, 1934- 1983
Legislativní formy ochrany historických urbanistických souborů v socialistických zemích : (souhrnná zpráva koordinátora)/ Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1984
K ožívání romantických koncepcí a puristických metod při sanaci a komplexní obnově stavebních památek / Štulc, Josef, 1944- 1984
Barva a barevnost nemovitých památek/ Jiřík, Vlastimil 1984
Návštěvní řády a zpřístupňování hradů a zámků. Netková, Jarmila 1984
30 let Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů a státní památková péče / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1984
Archeologie a památková péče/ Princ, Milan, 1926- 1984
Návštěvní řády a zpřístupňování hradů a zámků. Netková, Jarmila 1984
Vzorový návštěvní řád ministerstva kultury ČSR pro památkové objekty určené ke kulturně výchovnému využití/ Netková, Jarmila 1984
O pracovních fázích kamenosochařských transferů / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1985
Zamyšlení nad průvodcovskou službou ve zpřístupněných památkách/ Netková, Jarmila 1985
Koncepce památkové ochrany historických měst v ČSR / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1985
Zámek Lešná u Gottwaldova/ Pokluda, Zdeněk, 1946- 1985
Patnáct let Mezinárodního výboru pro historické zahrady ICOMOS / Bašeová, Olga, 1934- 1986
Rudolf Alt a interiér 19. století - akvarely ze sbírek památkových objektů/ Křížová, Květa, 1950- 1986
Koncepce památkového zásahu do stavebního díla, její úloha a východiska. Hauserová, Milena, 1954- 1987
Koncepce památkového zásahu do stavebního díla, její úloha a východiska. Hauserová, Milena, 1954- 1987
Význam mezinárodních dokumentů vztahujících se k péči o památky: K 65. výročí úmrtí Maxe Dvořáka/ Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1987
Obnovený krytý most ve Velkém Meziříčí/ Josef, Dušan, 1927- 1987
Reflexe názorů na restaurování uměleckých památek v odborné literatuře v období 50.-70. let 20. století/ Nejedlý, Vratislav, 1950- 1987
Geometrická rekonstrukce historické architektury/ Švastal, Josef, 1917- 1987
Příspěvek k problematice řešení obnovy architektonických památek/ Číla, Jiří 1988
Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc/ Janková, Yvonne 1988
Úloha historických sídel a památek z hlediska kulturních zájmů společnosti/ Novotný, Vladimír, 1901-1977 1977
Funkce historických sídel v podmínkách současného rozvoje společnosti / Nový, Otakar, 1918-1999 1977
K problematice novostaveb v historických městech / Kibic, Karel, 1930- 1977
Poznámky k původu a proměnám historických zahrad / Kurial, Antonín, 1907-1983 1978
Dendrologická skladba historických zahrad a její uchování / Horsák, Zdeněk, 1927-2005 1978
Nové národní kulturní památky/ Svobodová, Otilie 1978
Vznik památkové péče a proměny jejího pojetí / Nový, Otakar, 1918-1999 1978
Historická vstupní expozice na státním hradě Pernštejně/ Řeholka, Ivan, 1943-2004 1978
Specializovaný depozitář obrazů na Slavkově/ Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1979
Mezinárodní dokumenty UNESCO k ochraně kulturního dědictví / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1980
Klasifikujeme fontány : Příspěvek na pomoc péči o životní prostředí / Říha, Josef 1980
Památková péče a technické i výrobní objekty / Vondra, Jiří, 1922-2000 1980
Vývoj teorie památkové péče v údobí existence mezinárodní organizace ICOMOS : tendence - perspektivy/ Hruška, Emanuel, 1906-1989 1981
Příspěvek k užití drahého kamene v památkách výtvarného umění/ Skřivánek, František, 1933- 1981
Teoretická východiska hodnocení v oblasti památkové péče / Dorotíková, Soňa, 1932- 1981
Původní malířské povrchové adjustace českých barokních kamenných soch / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1983
Čtyři metody zabezpečování a záchrany kamenosochařských kulturních památek / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1988
Z dějin péče o archeologické památky v českých zemích. Počátky / Sklenář, Karel, 1938- 1988
Z dějin péče o archeologické památky v českých zemích. Národní muzeum a archeologický sbor / Sklenář, Karel, 1938- 1988
Z dějin péče o archeologické památky v českých zemích. Silnice, železnice a památky v zemi / Sklenář, Karel, 1938- 1988
Z dějin péče o archeologické památky v českých zemích. Archeologie v Ústřední komisi / Sklenář, Karel, 1938- 1988
Z dějin péče o archeologické památky v českých zemích. Rozvoj regionálního zájmu / Sklenář, Karel, 1938- 1989
Zámecké knihovny. Zámecká knihovna Dolní Lukavice/ Mašek, Petr, 1959- 1989
Z dějin péče o archeologické památky v českých zemích. Pokusy o památkový zákon v Čechách / Sklenář, Karel, 1938- 1989
Zámecké knihovny. Zámecká knihovna Starý Rybník / Mašek, Petr, 1959- 1989
Zámecké knihovny. Zámecká knihovna Hořákov / Mašek, Petr, 1959- 1989
Zámecké knihovny. Zámecká knihovna Bezděkov / Mašek, Petr, 1959- 1989
Státní zámek Slavkov u Brna, jeho údržba a obnova v letech 1970-1986 a další perspektivy/ Vícha, František, 1940- 1989
Z dějin péče o archeologické památky v českých zemích. Neúspěšné přípravy říšského zákona / Sklenář, Karel, 1938- 1989
Zámecké knihovny. Zámecká knihovna Nečtiny / Mašek, Petr, 1959- 1989
Kamenické značky a stavebně historický průzkum/ Pojsl, Miloslav, 1945-2016 1989
Z dějin péče o archeologické památky v českých zemích. Nový stát a nové instituce / Sklenář, Karel, 1938- 1989
Grafická sbírka státního zámku v Buchlovicích/ Jůzová, Ludmila, 1935- 1989
Z dějin péče o archeologické památky v českých zemích. Státní archeologický ústav / Sklenář, Karel, 1938- 1989
Zámecké knihovny. Zámecká knihovna Zbiroh / Mašek, Petr, 1959- 1989
Z dějin péče o archeologické památky v českých zemích. Právní poměry meziválečného období / Sklenář, Karel, 1938- 1990
Diskuse o teorii a metodologii památkové péče/ Korčák, Pavel 1990
Z dějin péče o archeologické památky v českých zemích. Válečné mezidobí / Sklenář, Karel, 1938- 1990
O stavu našeho kulturního dědictví, aneb Pláč koruny české/ Kuthan, Jiří, 1945- 1990
Praxe zapisování moderní architektury do státního seznamu nemovitých kulturních památek/ Herout, Jaroslav, 1928-2015 1990
Grafická dokumentace jako důležitý prostředek poznání středověké architektury/ Sommer, Jan, 1955- 1990
Stavebně historický průzkum na státním zámku Slavkov u Brna : Výsledky a možné využití/ Vícha, František, 1940- 1990
Z dějin péče o archeologické památky v českých zemích. Na prahu současnosti / Sklenář, Karel, 1938- 1990
Zámecké knihovny. Zámecká knihovna Osvračín / Mašek, Petr, 1959- 1990
K výpovědní hodnotě několika renesančních památek na Moravě/ Maliva, Josef, 1931- 1990
K otázce ideového konceptu Květné zahrady v Kroměříži a k časné tvorbě Michala Zürna na Moravě/ Jůza, Vilém, 1930-1998 1990
K expozici barokní kamenné skulptury v Miloticích/ Stehlík, Miloš, 1923-2020 1990
Kostely sv. Petra a velkomoravská tradice / Chadraba, Rudolf, 1922-2011 1990
Z dějin péče o archeologické památky v českých zemích. Archeologie v památkových zákonech / Sklenář, Karel, 1938- 1990
Několik poznámek k publikování středověkých a novověkých nápisů / Roháček, Jiří, 1962- 1991
Varhany klášterního kostela ve Žďáře nad Sázavou / Čada, Jiří 1991
O kontinuitě památkové záměru Renesanční radnice v Kyjově a její adaptace / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1991
Historická sídla i architektonické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, dominantní zjev evropské výtvarné kultury / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1991
K dějinám památkové péče na Moravě - sedmdesátá léta 19. století až počátek 20. století / Nejedlý, Vratislav, 1950- 1991
Kartuziánská architektura v Čechách a na Moravě. Bukovský, Jan, 1930- 1991
Soupisy památek a státní seznamy památek / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1991
Kartuziánská architektura v Čechách a na Moravě. Kartouzy založené panovnickým rodem Lucemburků na Smíchově a v Králově Poli/ Bukovský, Jan, 1930- 1991
K ikonografickým proměnám české architektury a architektonické plastiky 13. a 14. století / Kroupa, Pavel, 1953- 1991
Kartuziánská architektura v Čechách a na Moravě. Ostatní českomoravské kartouzy a výzkum kartouzů na Slovensku. Kartuziánské komunity dnes a expozice věnované kartuzánskému řádu / Bukovský, Jan, 1930- 1991
Max Dvořák a jeho škola v Českých zemích / Rokyta, Hugo, 1912-1999 1991
Židovské památky Moravy a Slezka / Klenovský, Jaroslav, 1954- 1991
Zaniklá tvrz a zámek v Kozlově (o. Karlovy Vary) / Úlovec, Jiří, 1957- 1988
Nová instalace v Lokti nad Ohří / Knoflíček, Zdeněk 1981
K ikonografii dvou chebských šperkovnic / Mžyková, Marie, 1945- 1983
Zaniklé tvrziště v Markvarci, o. o. Krajková, o. Sokolov / Úlovec, Jiří, 1957- 1986
Chórová věž kostela sv. Jakuba v Ostrově nad Ohří / Sommer, Jan, 1955- 1987
K petrografické skladbě zdiva chebského hradu / Varhaník, Jiří, 1954- 1989
Příklad z Lokte / Hauserová, Milena, 1954- 1986

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.