Výsledky vyhledávání | Generální ředitelství http://iispp.npu.cz/carmen/library/gnr/search/by-authority/324171/rss Vyhledávání podle autority: Forma/žánr hesla = katalogy výstav Geologie pražské kotliny : na čem stojí Praha = Na čem stojí Praha : geologie pražské kotliny / Praha (Česko). Útvar rozvoje hlavního města Prahy Pevnost Praha : vliv opevnění na rozvoj města : [katalog výstavy / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 Ars liturgica : zlatníctvo v službách liturgie : katalóg výstavy = Ars liturgica : goldsmithery in the services of liturgy : exhibition catalogue / Piatrová, Alena Jan Zrzavý - Božská hra / Bydžovská, Lenka Horní náměstí v Olomouci : [katalog výstavy] / Zatloukal, Pavel, 1948- Památník Maxe Švabinského v Kroměříži : stálá expozice z umělcova díla v rámci Muzea Kroměřížska / Páleníček, Ludvík, 1904-1991 Německá secese : Umění a umělecké řemeslo kolem roku 1900 ze sbírek muzeí Spolkové republiky Německa : [Katalog výstavy, Praha] 16. 9.-2. 11. 1980 / Spielmann, Heinz, 1930- Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja : zborník zo seminára a katalóg ku výstave Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja / Baxa, Peter Bratislavský hrad na pohĺadniciach = Bratislava castle on postcards / Barta, Peter, 1978- Antické tradice v českém umění : K příležitosti 16. mezinárodní konference EIRÉNÉ : Katalog výstavy, Praha, srpen-říjen 1982 / Fyman, Vladimír, 1923-2014 Ondřej Zahner 1709-1752 : [Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Galerie, 28. května - 30. srpna 2009] / Jemelková, Simona, 1961- Zdaleka i zblízka : [středověké importy v moravských a slezských sbírkách] = From Far and Near : [medieval imports in Moravian and Silesian collections / Berger, Tomáš Oasen der Stille : die großen Landschaftsgärten in Mitteleuropa ; [anlässlich der Ausstellung Oasen der Stille. Die großen Landschaftsgärten in Mitteleuropa im Liechtenstein Museum von 6. Juni bis 18. November 2008] / Kräftner, Johann, 1951- Průvodce expozicí Historie Klatovska : hlavní budova muzea / Bastl, Milan Guide through the exposition The History of the Klatovy Region : the main building of the museum / Bastl, Milan Gotické umění na Ústecku : Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích : 15.2.2013-7.4.2013 / Turčan, Ľubomír, 1954- Severočeské veduty XVII.-XIX. století / Král, Karel, 1934-1999 Führer durch die Ausstellung zur Geschichte der Region Klatovy : Hauptgebäude des Museums / Bastl, Milan Utilitas Matheseos : jezuitská matematika v Klementinu (1602-1773) : jesuit mathematics in the Clementinum (1602-1773) / Kašparová, Jaroslava, 1952- Weltberühmt und heiß begehrt : Möbel der Roentgen-Manufaktur in der Sammlung des Germanischen Nationalmuseums : Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg, 8. Februar bis 7. Oktober 2007 / Krutisch, Petra