Skip to main content

Podrobné statistiky fondu

Typ Název Počet titulů Počet svazků Datum poslední změny
Celkem 13573 10115
PP průzkumy, posudky, zprávy 434 598 15.02.2021
ST OK - Staré tisky 0 0
IK ikonografická dokumentace 0 0
PR Periodika retro 0 0
MP [MP] 0 0
KN OK - Monografie 3615 4361 11.05.2021
RZ restaurátorská dokumentace 2346 2493 19.04.2021
RZP Restaurátorské zprávy - Přívazky 0 0
FO fotografická dokumentace 0 0
DP OK - Studentské práce 0 0
AN OK - Články 6523 0 13.05.2021
SD OK - Speciální dokumenty 25 32 04.01.2021
PD plánová dokumentace 481 670 12.03.2021
AU audiovizuální dokumentace 0 0
PE OK - Periodika 149 1961 03.05.2021
AZ archeologické výzkumy, posudky, zprávy 0 0
PDP Plánová dokumentace - Přívazky 0 0