Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Svorník ... : sborník příspěvků z ... konference stavebně historického průzkumu uspořádané ...
Vývoj a funkce topenišť Okna a dveře Krovy a střechy Poznávání a dokumentace historických staveb Klenby Funkční a prostorové uspořádání budov Technická infrastruktura budov a sídel Historismy Zámecký areál Sakrální architektura Opevnění Historické zdivo Otisk života v historických stavbách Roubené a hrázděné konstrukce historických staveb Povrchové úpravy historických staveb/
Další původce: Sdružení pro stavebně historický průzkum
Rozsah: ^^^svazků : ilustrace (převážně barevné), plány, faksimile ; 30 cm
ISSN: 1802-8128

Věcné téma: architektonické památky
Věcné téma: historické stavby
Věcné téma: stavebně-historický průzkum
Forma/žánr: sborníky konferencí
Aktuální periodicita: 1x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : C2519
Signatura: : KPE Sv
Signatura: : Pe 3

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2019 17;
2016 N;
2015 13;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2008 N;
2007 N;
2006 N;
2005 N;
2004 N;
2003 N;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Bloky městských domů v Jihlavě a Znojmě : postřehy k proměně provozního uspořádání v domovním bloku / Novotná, Dana, 1961- 2008
Členění sakrálního interiéru tribunami / Augustinková, Lucie, 1974- 2008
Dokumentace staveb v minulosti / Ebel, Martin, 1960- 2006
Dokumentace staveb v minulosti / Ebel, Martin, 1960- 2006
Dům s rohovou síní : opomíjená typologická varianta trojdílného domu / Syrová, Zuzana, 1956- 2008
Firemní grafika v procesu poznávání historických průmyslových areálů / Valchářová, Vladislava, 1951- 2006
Jihlava - presbytář kostela sv. Kříže, způsob zasklení oken kostela / Novotná, Dana, 1961- 2004
Jihlava - presbytář kostela sv. Kříže, způsob zasklení oken kostela / Novotná, Dana, 1961- 2004
K historickým barevným nátěrům střešních krytin / Šerák, Martin, 1953- 2005
K počátkům dvojnásobného zasklívání / Tejmar, Lumír 2004
K vývoji pálené střešní krytiny v Brně : (na základě archeologických nálezů) / Holub, Petr, 1979- 2005
K vývoji pálené střešní krytiny v Brně : (na základě archeologických nálezů) / Holub, Petr, 1979- 2005
Ke konstrukčním variantám cihelných kleneb a jejich časové citlivosti / Veselý, Jan 2007
Ke vztahu archeologických výzkumů a stavebněhistorických průzkumů / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2006
Klenba jako konstrukce / Vinař, Jan, 1947- 2007
Klenba jako prvek mostního stavitelství / Pešta, Jan, 1973- 2007
Klenby pevnostních staveb 18. století na našem území / Slavík, Jiří, 1965- 2007
Klenebný pas / Novotná, Dana, 1961- 2007
Klenebný pas / Novotná, Dana, 1961- 2007
Klenuté světnice - Pravé a nepravé klenby světnic / Rykl, Michael, 1967- 2007
Krovy na historických stavebních plánech / Ebel, Martin, 1960- 2005
Krovy na historických stavebních plánech / Ebel, Martin, 1960- 2005
Mechanické součásti krovů (kladky a navijáky) a jejich funkce / Trunečka, Filip 2005
Mechanické součásti krovů (kladky a navijáky) a jejich funkce / Trunečka, Filip 2005
Městské vodovody na příkladu města Jemnice / Novotná, Dana, 1961- 2009
Možnosti dendrochronologického určení původu dřeva / Kyncl, Josef 2006
Počátky organizovaného SHP v bývalém SÚRPMO : (ohlédnutí za průzkumovou teorií a praxí po polovině 20. století) / Kašička, František, 1935- 2006
Pohled do nitra narušených klenebních konstrukcí / Žižka, Jan, 1954- 2007
Pokus o nástin historického vývoje hygienického mobiliáře od starověku do 30. let 20. století / Jiroušková, Šárka, 1970- 2009
Poznámky k technickému vybavení hradů (záchody, zásobování vodou) / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2009
Prévety a záchody mezi sousedními parcelami / Novotná, Dana, 1961- 2009
Prévety a záchody mezi sousedními parcelami / Novotná, Dana, 1961- 2009
Privátní zbrojnice a aristokratická sídla v českých zemích 1500-1750 / Prchal, Vítězslav 2008
Průzkum a dokumentace ve vazbě na praktickou památkovou péči / Vyletová, Eva 2006
Přehled vývoje konstrukčního utváření výplní otvorů v historických stavbách / Škabrada, Jiří, 1946- 2004
Přehled vývoje konstrukčního utváření výplní otvorů v historických stavbách / Škabrada, Jiří, 1946- 2004
Příklady konstrukce hradních cisteren / Cejpová, Miroslava, 1961- 2009
Renwersův vzorník okenních a dveřních kování z roku 1794 / Ebelová, Ivana, 1961- 2004
Střechy zámku Bučovice : ikonografie, historické plány a současný stav / Šabatová, Lenka 2005
Střechy zámku Bučovice : ikonografie, historické plány a současný stav / Šabatová, Lenka 2005
Vývoj obytné jednotky v sídlech vyšší šlechty v českých zemích (1550-1750) / Kubeš, Jiří, 1975- 2008
Funkce a vývoj otopných zařízení v období od paleolitu po novověk : (Z historie otopných zařízení) / Skružný, Ludvík 2003
Římské hypokaustum, funkce a užití / Musil, Jiří 2003
Teplovzdušné vytápění ve středověku / Hauserová, Milena 2003
K otázce topenišť v dřevohliněných domech ze 13. století v Brně, ... aneb proč nevěříme na zemnice / Holub, Petr, 1979- 2003
K otázce topenišť v dřevohliněných domech ze 13. století v Brně, ... aneb proč nevěříme na zemnice / Holub, Petr, 1979- 2003
Topeniště dochovaná v hradních kuchyních / Cejpová, Miroslava 2003
Otvory nad vstupy do místností v přízemí hradu Kamýka / Škabrada, Jiří 2003
Příklady vytápění na stavbách 14. století / Rykl, Michael 2003
Otopné zařízení obytného sálu ve Velké věži na hradě Kost / Panáček, Michal 2003
Otopná zařízení na hradě Helfenburk u Úštěku / Gabriel, František 2003
Vývoj stavební podoby a funkce kachlových kamen ve středověku a raném novověku / Hazlbauer, Zdeněk 2003
Dobová znázornění rozličných kachlových kamen s přihlédnutím k jejich zřízení v různých místnostech stavebních objektů / Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 2003
Dobová znázornění rozličných kachlových kamen s přihlédnutím k jejich zřízení v různých místnostech stavebních objektů / Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 2003
Kachlová kamna z manského domu na Křivoklátě / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2003
Atypická kachlová kamna ve Starém královském paláci na Pražském hradě / Chotěbor, Petr 2003
O ohni ve středověkém právu / Novotná, Dana 2003
Osvětlovací krby v hospodářských prostorách / Škabrada, Jiří 2003
Trinkstube / Radová, Milada, 1920-2003 2003
Zlomek kachlů z barokních kachlových kamen koleje Piaristů v Ostrově / Zeman, Lubomír, 1964- 2003
Krbečky z Valečského špitálu / Zeman, Lubomír, 1964- 2003
Několik poznámek k významu komínů a odvádění zplodin / Macek, Petr 2003
Furnologie aneb hledání cesty k úspornému topení do poloviny 19. století v soudobých vzornících / Ebel, Martin 2003
Dřevěné komíny v písemných pramenech druhé poloviny 18. a první 19. století / Ebel, Martin 2003
Vytápěcí systém v budově Staré radnice v Moravské Ostravě / Augustinková, Lenka 2003
Úpravy otopných systémů vesnické zástavby Šluknovského výběžku v 1. polovině 19. století na příkladu dochovaných historických stavebních plánů lipovského panství / Volrábková, Jitka 2003
Sušárny v pískovcovém podloží / Podroužek, Kamil 2003
Příklady způsobu vytápění zámeckých objektů v 19. století / Hanzlíková, Hana 2003
Vývoj technik výroby okenního skla od středověku do 20. století / Lněničková, Jitka 2004
Svědectví archeologických nálezů okenních skel / Černá, Eva 2004
Ústupkový portál v Týnci nad Sázavou / Varhaník, Jiří 2004
Okna katedrály sv. Víta : některá nová zjištění / Chotěbor, Petr, 1950- 2004
Średniowieczne ornamenty i okucia drzwi na Śłasku - systematyka / Legendziewicz, Andrzej 2004
Ke stavebnímu vývoji hradu Dražice / Razím, Vladislav 2004
Příspěvek k diskusi o oknech obytných staveb ve středověku / Hauserová, Milena 2004
Okna Vartenberského paláce a Velké věže na hradě Kost : Otázky řešení okenních výplní obytných prostor šlechtických rezidencí konce 14. století v českých zemích / Panáček, Michal 2004
Gotická kostelní okna bez zasklení : několik příkladů / Sommer, Jan 2004
Okna a dveře na hradě Vranov u Malé Skály / Peřina, Ivan 2004
Komplet renesančních vitrajových oken se sítěmi z kostela ve Skřiváni / Volfová, Eva 2004
Posuvné okenní výplně z renesančního období v objektu Plešivecká čp. 115 v Českém Krumlově / Bloch, Jiří 2004
Malovaná výzdoba oken tvrze v Drslavicích (po roce 1548) / Hanzlíková, Kateřina 2004
Iluzivní okna tvrze ve Svijanech u Turnova / Chotěbor, Petr, 1950- 2004
Okna a dveře starých vesnických staveb na Vysočině / Syrová, Zuzana, 1956- 2004
Historická okna na Mladoboleslavsku a Mnichovohradišťsku / Vyletová, Eva 2004
Osudy oken a dveří v období baroka / Macek, Petr, 1954- 2004
Různá okna v téže době na jednom domě / Rykl, Michael, 1967- 2004
Výtvarná podoba klasicistních domovních dveří a vrat ve venkovských městech a městečkách na Podbrdsku / Pešta, Jan 2004
Okenní výplně na průčelích "Nového paláce" Pražského hradu a jejich proměny / Kašička, František 2004
Renwersův vzorník okenních a dveřních kování z roku 1794 / Ebelová, Ivana 2004
Terminologie okenních a dveřních kování ve střední Evropě 18. a 19. století / Ebel, Martin 2004
K principu posuvných oken v historické architektuře / Jesenský, Vít 2004
Dveře a vrata na Poličsku v 19. století : průzkum barevnosti, průzkum konstrukčních řešení / Junek, David 2004
Nástin geneze a typologie výkladců v Českém Krumlově / Šerák, Martin 2004
Dokumentácia historického detailu - okien a dverí v Banskej Štiavnici a možnosti prístupu k ich záchrane / Nižňanská, Andrea 2004
Klenební technika Benedikta Rieda / Kalina, Pavel, 1965- 2007
Proměny kaple a souvisejícího klenebního systému zámku v Poběžovicích / Hanzlíková, Hana, 1947- 2007
Obytné jednotky v palácích hradů Přemysla Otakara II. / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2008
Uspořádání bytů v některých velkých hradech doby Karla IV. / Anderle, Jan, 1956- 2008
Obytná část dispozice středověké tvrze v Čechách / Rykl, Michael, 1967- 2008
Dispozice kostelní stavby jako pramen k dějinám středověkého osídlení - meze a limity vypovídací hodnoty / Konůpek, Jan, 1979- 2012
Samostatně stojící kostel jako doklad transformace osídlení - možnosti archeologie a GIS / Malina, Ondřej, 1978- 2012
Refektář jako součást dispozičního organizmu kláštera a provozní vazby související s jeho využitím / Hanzlíková, Hana, 1947- 2012
Projevy zbožnosti v prostředí menších feudálních sídel středověku a raného novověku / Rykl, Michael, 1967- 2012
Kostel Panny Marie a sv. Václava v Sušici / Bartová, Veronika 2012
Architektonické detaily pozdně gotických kostelů jako svědci svátečního liturgického provozu / Mudra, Aleš 2012
K otázce středověkých kostelních lodí otevřených do podstřeší / Kibic, Karel, 1973- 2012
Proporce pravoúhlého kněžiště předrománských kostelů / Kalousek, Lubor 2012
Specifičnost románských rotund / Hnilica, Ondřej 2012
Kostel sv. Mikuláše v Potvorově : postřehy k okolnostem bádání a jejich interpretačním důsledkům / Hauserová, Milena, 1954- 2012
Kostel sv. Jáchyma v Jáchymově : první luteránský kostel v Čechách a jeho přestavba Josefem Mockerem / Zeman, Lubomír, 1964- 2012
Historismus / Macek, Petr, 1954- 2010
Tři tváře "gotiky": Wolmut, Santini, Mocker / Kalina, Pavel, 1965- 2010
Projevy historismu, tradicionalismu a konzervativismu v prostředí menších feudálních sídel / Rykl, Michael, 1967- 2010
Barokní historismus v konci baroka / Vlček, Pavel, 1948- 2010
Historismy v lázeňském prostředí / Zeman, Lubomír, 1964- 2010
Dřevem nebo železem : vodovodní dilemata městských rad na konci 18. století / Kodera, Pavel, 1974- 2009
Dřevem nebo železem : vodovodní dilemata městských rad na konci 18. století / Kodera, Pavel, 1974- 2009
Dědičná štola - vývoj a současný stav nejvýznamnější kanalizační stavby historické Plzně / Malivánková Wasková, Marie, 1979- 2009
Dědičná štola - vývoj a současný stav nejvýznamnější kanalizační stavby historické Plzně / Malivánková Wasková, Marie, 1979- 2009
Trasologie tesařských seker - stopy po nástrojích, které vznikají při opravě dřeva při výrobě tesařských konstrukcí / Růžička, Petr, 1954- 2005
Co může říci prkno : (vývoj a trasologie řezných nástrojů) / Janák, Karel, 1953- 2005
Krovy větších rozpětí / Vinař, Jan, 1947- 2005
Postup montáže krovu se středovou podélnou stolicí : (na příkladu střechy nad presbytářem kostela sv. Michaela v Chrudimi) / Šeda, Bohdan 2005
Stavebněhistorický a technický průzkum krovu kostela ve Starém Hobzí / Kloiber, Michal 2005
Dendrochronologická analýza dřevěných konstrukcí kostela sv. Bartoloměje v Kočí / Bureš, Jan 2005
Stanové střechy a jejich krovy v českých zemích / Panáček, Michal, 1977- 2005
Krovy stanových střech konkávního typu / Vinař, Jan, 1947- 2005
Hambálkové krovy se stojatými stolicemi na Plzeňsku / Anderle, Jan, 1956- 2005
Nejstarší plán krovu z českobudějovického archivu / Ebel, Martin, 1960- 2005
Pozdně renesanční krov s půdní vestavbou na zámku v Dolních Beřkovicích / Veselý, Jan 2005
Krovy vlašské soustavy vojenských budov v Terezíně (okr. Litoměřice) / Nový, Miroslav, 1977- 2005
Typologické zvláštnosti krovů žateckého pivovaru / Otáhal, David 2005
Skružový krov dvorního traktu při domě čp. 387/III v Praze na Malé Straně / Prchalová Kroulíková, Kateřina, 1974- 2005
Pozůstatky gotického krovu břitové věže hradu Zvíkova / Varhaník, Jiří, 1954- 2005
Otisky středověkých střešních latí a jejich vypovídající schopnost / Kibic, Karel, 1973- 2005
Věž Horního hradu Rožmberka nad Vltavou (tzv. Jakobínka) : K počátkům a vývoji hradu Rožmberka / Razím, Vladislav, 1957- 2005
Zastřešení kostela Zvěstování P. Marie v Pivoni (okr. Domažlice) po požáru / Hanzlíková, Hana, 1947- 2005
Výroba keramické střešní krytiny ve středověkém Sezimově Ústí / Krajíc, Rudolf, 1954- 2005
Historická krytina Bratislavy / Horanský, Peter 2005
Krovy jako součást konstrukce domu ve vernakulární architektuře: příklady z Alp / Syrová, Zuzana, 1956- 2005
"Fortezza verso Residenza". Nevojenské funkce fortifikací ve struktuře zámeckého areálu ve střední Evropě raného novověku (zejména s ohledem na Slezsko) / Kwaśniewski, Artur, 1966- 2012
Renesanční a rudolfinské emblémy na zámku v Novém Městě nad Metují / Panoch, Pavel, 1974- 2012
Zámek Koloděje nad Lužnicí - příspěvek ke vztahu vrchnostenského bydlení a hospodaření / Štěrbová, Daniela 2012
Zámek Koloděje nad Lužnicí - poznámky k uspořádání hospodářského dvora / Vybíhalová, Zuzana 2012
Letohrádek v Opočně / Buroň, Miloš, 1979- 2012
Jízdárny, konírny a kočárovny aristokratických sídel na příkladu Litomyšle / Slavík, Jiří, 1965- 2012
Zámek Hluboká na ikonografii a plánech před novogotickou přestavbou / Hansová, Jarmila, 1974- 2012
Vila na penzi aneb purkrabí Karel hrabě Chotek stavebníkem za své : Střípky z myšlenkového světa šlechtických investorů (zámek Velké Březno) / Ebel, Martin, 1960- 2012
Automobilismus a paralely zámeckého prostorového uspořádání v architektuře první poloviny dvacátého století / Vorlík, Petr, 1973- 2012
Historie a současnost renesanční tvrze v Podolí / Štáblová, Jitka 2012
Tloskov - zámek "naruby" : Proměna orientace zámku vůči příchozímu a vůči hospodářskému dvoru / Rykl, Michael, 1967- 2012
Sakrální stavby a obecné požadavky na jejich podobu (několik střípků k dobovému chápání) / Ebel, Martin, 1960- 2012
Kostel Božího Těla a další sakrální stavby na nejstarším vyobrazení města Slavonic / Míchalová, Zdeňka, 1984- 2012
Jak se stavěla kaple na Křížové hoře v Českém Krumlově aneb stavební účty z let 1709-1710 / Hansová, Jarmila, 1974- 2012
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jiníně - představení méně známé sakrální architektury z okolí Strakonic / Hadravová, Zuzana Mgr. 1987- 2012
Jižní portál a "Pohanský kámen" v kostele v Hostinném z pohledu stavební historie / Pešta, Jan, 1973- 2012
Zelení muži a ženy na hranicích posvátného prostoru / Ottová, Michaela, 1971- 2012
Świątynia w cieniu i blasku rezydencji. Uwagi na temat funkcji, języka form i kontekstu przestrzennego kościołów będących pod patronatem śląskiego feudała w dobie nowożytnej / Kwaśniewski, Artur, 1966- 2012
Středověké vesnické kostely středního Pojizeří / Nejezchlebová, Táňa 2012
Poznávání historických staveb / Macek, Petr, 1954- 2006
Poznávání historického stavebního díla v proměnách času : postřehy o proměnlivosti scény poznávacího procesu a jejích důsledcích / Hauserová, Milena, 1954- 2006
Poznávání historických staveb, jeho význam a vztah k památkové péči / Razím, Vladislav, 1957- 2006
Pojem dokumentace v platných předpisech a památková péče / Varhaník, Jiří, 1954- 2006
GIS pro SHP: jednoúčelová počítačově zpracovaná dokumentace versus objektově orientovaný GIS / Syrová, Zuzana, 1956- 2006
O některých zkušenostech z provádění průzkumových prací a jejich dokumentování v působnosti Bavorského zemského úřadu pro památkovou péči / Tejmar, Lumír 2006
Hloubkové SHP a dokumentace. Poznámky k praxi mezioborové disciplíny / Rykl, Michael, 1967- 2006
Způsoby zachycení nálezové situace na několika památkových objektech / Hanzlíková, Hana, 1947- 2006
Hlavní nádraží v Praze - dokumentace památky v předprojektové přípravě / Otáhal, David 2006
Databáze "drobných" nálezů / Šerák, Martin, 1953- 2006
Registr Výzkumného centra průmyslového dědictví / Vorlík, Petr, 1973- 2006
Metodologia badań średniowicynego miasta na przykładzie Świdnicy : Kamienica, parcela, plan / Chorowska, Małgorzata 2006
Metodologiczne zanczenie kontekstu historycznego w badaniach architektury rezydencjonalnej. Doświadczenia z prac nad "Rezydencjami Śląska, Ziemi Kłodzkiej i Łużyc" / Kwaśniewski, Artur, 1966- 2006
Několik poznámek k provádění stavebněhistorického průzkumu z pohledu archeologa : (na příkladu výzkumu v Karmelitské ulici na Malé Straně v Praze) / Havrda, Jan, 1969- 2006
Možnosti datování architektury pomocí archeologických metod / Holík, Ladislav 2006
Apport de ľapproche archéologique du bâti dans la connaissance de ľ architecture civile :le cas du logis en pan-de-bois dans les villes du bassin de la Meuse moyenne (Belgique) / Houbrechts, David 2006
Termovize jako nedestruktivní metoda stavebněhistorického průzkumu. Poznatky z termovizního snímání průčelí domů na Pernštýnském náměstí v Pardubicích / Václavík, František R. 2006
K možnostem využití výsledků plošného výzkumu hospodářského dvorů / Žižka, Jan, 1954- 2006
K dokumentaci mizejících součástí historických staveb / Schubert, Alfréd, 1940- 2006
Návrh názvosloví starších kovových dveří a kovových dveřních prvků / Slavík, Jiří, 1965- 2006
Zámek v Lochovicích : k problematice a výsledkům stavebněhistorického průzkumu / Beránek, Jan, 1966- 2006
Dokumentace roubeného domu čp. 31 v Amalíně u Křivoklátu v průběhu demolice / Veselý, Jan 2006
Dokumentace historických staveb na Kutnohorsku / Kibic, Karel, 1973- 2006
Měřická dokumentace zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově - průběh a výsledky projektu / Hodač, Jindřich, 1971- 2006
Sklep či klenutije? : Pokus o historicko-sémantický rozklad výrazů pro klenbu / Kodera, Pavel, 1974- 2007
Roudnice nad Labem - zámek : Románský biskupský hrad - zaměření reliktů, digitální zpracování dokumentace a prostorová vizualizace / Kroulík, Miroslav, 1957- 2007
K prostorovému utváření klenby pod kaplí hradu Zvíkova / Varhaník, Jiří, 1954- 2007
Ke stavebnímu vývoji hradu Vizmburka / Razím, Vladislav, 1957- 2007
Klenby středověkých kostelů s pravoúhlým presbyteriem na Kutnohorsku / Kibic, Karel, 1973- 2007
Premeny gotických klenieb v sakrálnych objektoch rímskokatolíckych kostolov v Turci / Ďurian, Karol 2007
Klenby Petra Parléře. Geometrická analýza klenebních obrazců v katedrále sv. Víta v Praze / Kocian, Ilja 2007
Klenby mladší lucemburské stavební etapy Starého královského paláce na Pražském hradě / Chotěbor, Petr, 1950- 2007
Nová zjištění ke stavebnímu vývoji zaklenutí chóru děkanského kostela sv. Bartoloměje v Kolíně / Patrný, Michal, 1967- 2007
Opěrný systém chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře / Fajman, Petr, 1962- 2007
Poznámky ke klenbě Vladislavského sálu / Chotěbor, Petr, 1950- 2007
Kroužené klenby Hannse Gezingera na jihu Čech / Lavička, Roman, 1974- 2007
Gotycyzacja sklepień w środkowoeuropejskiej architekturze doby renesansu : estetyka czy semantyka? / Kwaśniewski, Artur, 1966- 2007
"Česká" konstrukce hřebínků "vlašských" kleneb gryspekovské přestavby rožmitálského zámku / Tejmar, Lumír 2007
Klenby a stropy u pražských obytných staveb Carla Luragha / Samojská, Kateřina, 1970- 2007
Guarino Guarini a klenby českého vrcholného baroka : (ke genezi dientzenhoferovských kleneb) / Vlček, Pavel, 1948- 2007
Klenba ako strešná konštrukcia na žrebčíně v Kopčanech / Petrovič, Rastislav 2007
Hořice na Šumavě čp. 77 : klenby z nevypálených cihel / Šerák, Martin, 1953- 2007
Použití džbánské opuky ke zdění klenebních konstrukcí / Volfová, Eva, 1955- 2007
Klenby ve vinohradnických stavbách / Matuszková, Jitka, 1953- 2007
Železobetonové obloukové konstrukce a meziválečná průmyslová architektura / Vorlík, Petr, 1973- 2007
Příspěvek ke studiu morfologie raně gotických klenebních žeber v Čechách / Kovář, Miroslav, 1975- 2007
Klenba kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace- možnosti laserového 3D skenování pro analýzu kleneb / Václavík, František R. 2007
Pozdně gotická klenba sálu na tvrzi v Popovicích : : měřická dokumentace a rekonstrukce postupu výstavby klenby / Rykl, Michael, 1967- 2007
"Apartament" w buzdownbictwie rezydencjalnym na Śląsku doby średniowiecza / Chorowska, Małgorzata 2008
Architectura recreationis - środkowoeuropejskie założenia "williwo" XVI-XVIII w.: geneza, rozplanowanie, funkcje użytkowe i ideowe / Kwaśniewski, Artur, 1966- 2008
Obraz prostorového uspořádání domů na Starém Městě pražském v předbělohorských pozůstalostních inventářích / Kodera, Pavel, 1974- 2008
Diokleciánovy lázně v Římě a jejich vliv na barokní architekturu a urbanismus ve střední Evropě / Pavlíček, Martin, 1974- 2008
Typologicko-funkční scrabble/kris-kros novostaveb do začátku 19. století / Ebel, Martin, 1960- 2008
Úskalí typologické klasifikace vernakulárních staveb / Syrová, Zuzana, 1956- 2008
K prostorovému a funkčnímu uspořádání hospodářských budov / Žižka, Jan, 1954- 2008
Velkokapacitní patrové garáže v období první republiky : nový stavební typ jako zárodek moderní architektury / Vorlík, Petr, 1973- 2008
Architektonické a architektonicko-urbanistické soutěže 60. let 20. století ve vztahu k vývoji typologických druhů / Popelová, Lenka, 1976- 2008
Funkční a prostorová struktura Starého královského paláce za Benedikta Rieda / Kalina, Pavel, 1965- 2008
Dům čp. 4 v Litomyšli / Škabrada, Jiří, 1946- 2008
Renesanční zámek v Litomyšli : poznámky ke stavebnímu vývoji a dispozici / Slavík, Jiří, 1965- 2008
Uspořádání a vazby prostorů k bydlení v renesanční dispozici domu čp. 497 (Pluhův dům) v Horním Slavkově / Hanzlíková, Hana, 1947- 2008
Dispoziční utváření domu čp. 165 v Kadani / Skopec, Jaroslav 2008
Srovnání dispozičního uspořádání domu čp. 18 v Přerubenicích / Volfová, Eva, 1955- 2008
Dům čp. 275 v Litoměřicích, příklad "malého" nájemního domu z konce 18. století / Nový, Miroslav, 1977- 2008
Některé příklady řešení prevétů v dispozici renesančních a barokních objektů / Hanzlíková, Hana, 1947- 2009
Některé příklady řešení prevétů v dispozici renesančních a barokních objektů / Hanzlíková, Hana, 1947- 2009
Higiena a technika : Ewolucja urządzeń i instalacji higieniczno-sanitarnych w nowożytnej rezydencji wiejskiej XVI-XIX wieku na tle przemian kulturowych / Kwaśniewski, Artur, 1966- 2009
Higiena a technika : Ewolucja urządzeń i instalacji higieniczno-sanitarnych w nowożytnej rezydencji wiejskiej XVI-XIX wieku na tle przemian kulturowych / Kwaśniewski, Artur, 1966- 2009
Machine de Marly - francouzské zahrady a jejich zásobování vodou / Mertenová, Kateřina 2009
Machine de Marly - francouzské zahrady a jejich zásobování vodou / Mertenová, Kateřina 2009
Vodní režim v barokním Ostrově / Zeman, Lubomír, 1964- 2009
Vodní režim v barokním Ostrově / Zeman, Lubomír, 1964- 2009
Vodní režim v kapucínském klášteře ve Fulneku / Augustinková, Lucie, 1974- 2009
Vodní režim v kapucínském klášteře ve Fulneku / Augustinková, Lucie, 1974- 2009
Řešení záchodů kasárenských budov v Terezíně na plánech 18. a 19. století / Nová, Eliška, 1977- 2009
Řešení záchodů kasárenských budov v Terezíně na plánech 18. a 19. století / Nová, Eliška, 1977- 2009
Lázeňské záchodky / Zeman, Lubomír, 1964- 2009
Lázeňské záchodky / Zeman, Lubomír, 1964- 2009
Lázeňská zařízení začátku 19. století v Teplicích / Ebel, Martin, 1960- 2009
Lázeňská zařízení začátku 19. století v Teplicích / Ebel, Martin, 1960- 2009
"Cenník na železné smaltové předměty pro stavby, vodovody a zdravotní zařízení" firmy "Václava Schmidta syn a spol." z Hořovic / Šerák, Martin, 1953- 2009
"Cenník na železné smaltové předměty pro stavby, vodovody a zdravotní zařízení" firmy "Václava Schmidta syn a spol." z Hořovic / Šerák, Martin, 1953- 2009
Otvory pro zavážení ledu v Kostelci nad Vltavou / Varhaník, Jiří, 1954- 2009
Otvory pro zavážení ledu v Kostelci nad Vltavou / Varhaník, Jiří, 1954- 2009
Koncept volného půdorysu a technická infrastruktura / Vorlík, Petr, 1973- 2009
Koncept volného půdorysu a technická infrastruktura / Vorlík, Petr, 1973- 2009
Technické vybavení budov jako jeden z určujících prvků staveb high-tech - východiska a metafory / Popelová, Lenka, 1976- 2009
Technické vybavení budov jako jeden z určujících prvků staveb high-tech - východiska a metafory / Popelová, Lenka, 1976- 2009
Między "retrospektywą" a "progresją": uwagi o komunikatywnych funkcjach architektury czyli o sensie historyzmów / Kwaśniewski, Artur, 1966- 2010
Zikmundovská přestavba Starého paláce Pražského hradu - programový historismus? / Záruba, František, 1977- 2010
Kostel sv. Jana Křtitele (sv. Petra a Jana Apoštolů) v Malíně : K tématu barokní gotiky / Kibic, Karel, 1973- 2010
První romantické úpravy hradu Orlíka nad Vltavou / Varhaník, Jiří, 1954- 2010
K původu pověry o dvouvrstvém sgrafitu v období historismu / Tejmar, Lumír 2010
Mauzoleum rodiny Dittrich v Krásné Lípě / Skopec, Jaroslav 2010
Prezentácia a uvedenie niekoľkých príkladov historizujúcej sakrálnej architektúry Žilinského kraja spolu s architektonickou a umelecko-remeselnou výbavou / Borošová-Michalcová, Miloslava 2010
Historismus ve venkovském prostředí Karlovarského kraje / Konůpková Horváthová, Jana, 1985- 2010
Antonín Engel a areál ČVUT v Dejvicích. Historismus nebo úsilí o nadčasovost? / Vorlík, Petr, 1973- 2010
Mutující fáze československé architektury po roce 1954 a otázka historismu reflektovaná v soutěžních projektech / Popelová, Lenka, 1976- 2010
Inspirační zdroje pro stavbu Národního muzea v Praze / Vlček, Pavel, 1948- 2010
Svědectví archeologických nálezů okenních skel = Zeugnisse archäologischer Fensterglasfunde / Černá, Eva, 1945- 2004
K principu posuvných oken v historické architektuře / Jesenský, Vít, 1963- 2004
Různá okna v téže době na jednom okně / Rykl, Michael, 1967- 2004
Předpolí středověké fortifikace a možnosti jeho obrany / Varhaník, Jiří, 1954- 2013
Vidět (a být viděn) : k otázce výhledu na příkladech menších feudálních sídel v Čechách ve středověku a raném novověku / Rykl, Michael, 1967- 2013
Opevnění k ochraně širší populace ve středověku / Plaček, Miroslav, 1943- 2013
Fortifikační prvky v prostředí vesnic? / Pešta, Jan, 1973- 2013
Stavba pevností v Čechách po sedmileté válce / Mertlík, Pavel, 1952- 2013
Ke stavu a potřebám výzkumu středověkých fortifikací v ČR / Razím, Vladislav, 1957- 2013
Soumrak městských fortifikací po třicetileté válce / Ebel, Martin, 1960- 2013
Srovnání předválečného opevnění u nás a ve světě / Fuksa, Ivan 2013
Fortifikace hradu Otmuchov z 15. století / Legut-Pintal, Maria 2013
Opevnění hradu Freudenstein / Prekop, Filip, 1982- 2013
Vývoj vnějšího opevnění Špilberku : výsledky archeologických výzkumů 2010 - 2013 / Navrátil, Aleš, 1946- 2013
K parkánovému opevnění Pražského hradu / Chotěbor, Petr, 1950- 2013
Textové součásti prvního vojenského mapování Čech a jejich ediční zpracování / Chodějovská, Eva, 1981- 2013
Představení mapového fondu a fortifikační literatury ve sbírkách knihovny VHÚ Praha / Munzar, Zdeněk, 1976- 2013
Výukové rukopisné plány pevností a obléhání z počátku 19. století z pozůstalosti knížecího rodu Thurn Taxisů / Munzar, Zdeněk, 1976- 2013
Bastiónové opevnenie kaštieľa v Holíči / Grznár, Peter 2013
Košická citadela - protiturecká bastiónová pevnosť / Orosová, Martina, 1971- 2013
Stavebněhistorický vývoj jablunkovských šancí / Krůl, Martin 2013
Polní opevnění z bramborové války na Vrchlabsku dochovaná v terénu, na papíře a v lidové tradici / Hájková, Olga 2013
Minové experimenty v pevnosti Ples (Josefov) / Mertlíková, Olga 2013
Opevnění komendy, hradu a města Chomutova ve středověku a raném novověku / Nový, Miroslav, 1977- 2013
Ke stavu a potřebám výzkumu středověkých fortifikací v ČR / Razím, Vladislav, 1957- 2013
Rondelové fortifikace sídel Pernštejnů / Slavík, Jiří, 1965- 2013
Rondelové fortifikace sídel Pernštejnů / Slavík, Jiří, 1965- 2013
27. únor 1495 - počátek stavby prostějovských hradeb / Kokojanová, Michaela, 1953- 2013
Opevnění náchodského údolí v letech 1936-1938 / Fuksa, Ivan 2013
Zvláštní zařízení z let 1936-1937 na komunikacích severovýchodních Čech / Čížek, Jan, 1964- 2013
Budování polních opevnění v době třicetileté války : Zkušenosti z archeologických výzkumů na území Čech / Matoušek, Václav, 1954- 2013
Okna tvrze v Sudkově Dole / Rykl, Michael, 1967- 2004
K životnímu jubileu Ing. Lumíra Tejmara / Šerák, Martin, 1953- 2014
Těžba pískovce pro stavební účely - stopy, typy, technologie / Podroužek, Kamil, 1966- 2014
Lom a jeho vztah ke stavbě kostela na příkladu Sobotky u Jičína a Ojvína u Žitavy / Knop, Karel 2014
Vápno a jeho výroba do poloviny 19. století : (Pokus o chronologii podoby vápenek na základě historických plánů) / Ebel, Martin, 1960- 2014
Základní aspekty tradiční výroby vápna : výběr surovin a výpal / Válek, Jan 2014
Středověké topůrkové kamenické nástroje, jejich ikonografické a archeologické doklady na našem území a výroba jejich replik / Cihla, Michal, 1969- 2014
Stopy středověkých kamenických nástrojů na stavbách Pražského hradu / Chotěbor, Petr, 1950- 2014
Přípravné ryté konstrukce na kamenném zdivu / Štěrbová, Daniela 2014
Příklady využití stavebního kamene na Pražském hradě / Měchura, Petr 2014
Technologie stavby klenutí oblouků středověkých kamenných říčních mostů v Čechách / Cihla, Michal, 1969- 2014
Charakteristické projevy zdiva v základech a spodních částech staveb / Rykl, Michael, 1967- 2014
Bosované zdivo na českých hradech ve středověku / Varhaník, Jiří, 1954- 2014
Tmavý diorit z úbočí Libína na stavbách jihozápadních Čech v 16. století / Ouroda, Vlastislav, 1967- 2014
Příspěvek k poznání barokní technologie zdění / Rykl, Michael, 1967- 2014
Zdroje stavebního materiálu pro kostel nanebevzetí panny Marie v Konojedech (okr. Litoměřice) / Nová, Eliška, 1977- 2014
Poznámky k nymburské gotice / Pešta, Jan, 1973- 2014
Zděné konstrukce v Hradci Králové ve středověku a starším novověku / Bláha, Radek, 1976- 2014
Jak se zdilo a nezdilo z hlíny / Syrová, Zuzana, 1956- 2014
K použití kamene a cihel u historických staveb na Kutnohorsku / Kibic, Karel, 1973- 2014
Materiálový průzkum malt Velké věže na hradě Kost / Hošková, Šárka 2014
Historické materiály pevnosti Josefov aneb dvacect let zkušeností na Ravelinu no. XIV / Hudák, Lukáš 2014
Kamenné zdivo - problémy ze stavební praxe / Šufana, Daniel 2014
Kostelní stavba jako místo paměti : příběh kostela sv. Urbana v Karlových Varech / Konůpek, Jan, 1979- 2015
Druhý život jedné městské hradební věže / Nový, Miroslav, 1977- 2015
Sýpka plná úředníků, úřednická obydlí a úřadovny na protivínském panství v 18. století / Šanda, Martin 2015
Příběh zdánvivě obyčejného venkovského domu č. p. 17 v Petrovicích / Hůrková, Ludmila, 1973- 2015
Roubený dům č. p. 81 v Doubravě - osamocený svědek zmizelého světa : nahlédnutí do historického vývoje hornické obce / Koudelová, Jana 2015
Služebníci užiteční : pohled do suterénu zámku Hluboká nad Vltavou / Václavík, František R. 2015
Zámek Hradiště v Blovicích s důrazem na jeho osudy v průběhu 19. a 20. století / Hanzlíková, Hana, 1947- 2015
Stopy historických komunikačních schémat na zámku Rychvald (KA) / Augustinková, Lucie, 1974- 2015
Obecní váha - důležitý objekt pro obranu republiky v letech 1935-1938 / Fuksa, Ivan 2015
Roudnický klášter augustiánských kanovníků : otisk života / Klima, Alice 2015
Subtilní proměny podoby sálu na zámku v Kolči / Křížová, Marie 2015
O důstojnosti i šetrnosti venkovských farářů : postřehy z operativního průzkumu barokní roubené fary v Dolní Krupé / Biedermanová, Magdaléna 2015
Příklady druhotného použití kamenných a kovových prvků / Chotěboř, Petr 2015
Otisk života ve východním nádvoří někdejšího ústavu šlechtičen / Měchura, Petr 2015
"Románsko-gotický" kostel v Ledcích (k. o. Nespeky) / Dittrich, Tomáš, Ing. arch. 2015
Obhospodařovaná krajina : krajina s otisky života a práce / Hauserová, Milena, 1954- 2015
Dům č. p. 71/I - unikátní příklad předasanační regulace / Holeček, Josef, 1961 srpen 4.- 2015
Mnohovrstevnatost zástavby v pražských Košířích / Ružbatský, Vojtěch 2015
Obec Zbůch a jeí stavebně historický vývoj / Bacík, Jakub 2015
Svědectví písemných pramenů o stavebních úpravách domů na Starém Městě pražském ve středověku / Musílek, Martin 2015
Kovové pozdně středověké dveře a stavební historie, na příkladech z Vysočiny / Knápek, Aleš, 1979- 2015
Běžná stavební údržba v písemných pramenech aneb co se v archivní rešerši (obvykle) nedočtete / Nová, Eliška, 1977- 2015
Před a po dávném požáru / Rykl, Michael, 1967- 2015
Stříbro bývalý minoritský klášter / Hanzlíková, Hana, 1947- 2015
Mezi konstrukcí a destrukcí : stopy každodenního života ve venkovských stavbách v pískovci / Podroužek, Kamil, 1966- 2015
Jubileum doc. ing. arch. Františka Kašičky, CSc. / Varhaník, Jiří, 1954- 2015
Mezi konstrukcí a destrukcí : stopy každodenního života ve venkovských stavbách v pískovci / Podroužek, Kamil, 1966- 2015
Dřevo dříve a nyní / Polášek, Marek, 1972- 2016
K vývoji hrázděné konstrukce v severních Čechách / Kolka, Miroslav, 1976- 2016
Příklady rámových a hrázděných konstrukcí v Moravskoslezském kraji / Augustinková, Lucie, 1974- 2016
Společné znaky roubených objektů v prostoru Ostravska a Karvinska : Zamyšlení nad stavební tradicí Těšínska / Koudelová, Jana 2016
Roubené domy na Sedlčansku a možnosti využití analýzy tesařských detailů pro SHP / Veselý, Jan 2016
Výplně hrázděných konstrukcí na příkladech ze západních a severozápadních Čech / Zeman, Lubomír, 1964- 2016
Dřevěné svislé nosné konstrukce v českých vesnicích v Banátu / Rákosníková, Alena, 1988- 2016
Hrázděné a roubené konstrukce v architektuře Heimatstilu a secese / Zeman, Lubomír, 1964- 2016
Užití hrázděné konstrukce v rámci kostelní stavby n apříkladech z Lubského újezdu / Konůpek, Jan, 1979- 2016
Pozůstatky hradebního ochozu na hradě Švihově / Varhaník, Jiří, 1954- 2016
Drobné postřehy k roubení v Sudkově Dole a na Cuknštejně / Rykl, Michael, 1967- 2016
Hrázděné a dřevěné konstrukce v objektech bloku Pluhových domů v Horním Slavkově / Hanzlíková, Hana, 1947- 2016
Hrázděné konstrukce v domě č. p. 402/18 v Praze / Javorský, David, 1980- 2016
Dřevěná příčka v renesančním zámku v Horní Libchavě ( okr. Česká Lípa) / Panáček, Michal, 1977- 2016
Trosky hrázděného patra věže na tvrzi v Popovicích u Vlašimi / Rykl, Michael, 1967- 2016
K účelu kapes po dřevěných konstrukcích na klášterním kostele v Panenském Týnci (okr. Louny) / Varhaník, Jiří, 1954- 2016
Hrázděné stěny v podkrovích českých a moravských zámků / Bláha, Jiří 2016
Najstaršia vodárenska veža v Prešove s nálezom hrázdenej konštrukcie z 2. polovice 16. storočia / Haviarová, Michaela, 1977- 2016
Drevený mlyn v Dvorci nad Turcom, príklad kombinácie zrubovej a rámovej konštrukcie / Ďurian, Karol 2016
Hrázděná zvonice při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích (okr. Ústí n. L.) / Nová, Eliška, 1977- 2016
Zvonice u kostela sv. Antonína Paduánského v Milešově - příklad grafického 3D modelování zaniklé stavby / Horák, Jan 2016
Imitace dřevěné konstrukce v omítce : vila arch. Jaroslava Pažouta v Hradci Králové / Falta, Jan, 1966- 2016
Profesor Jiří Škabrada sedmdesátníkem / Kučera, Karel 2016
Fenomén povrchu historických staveb : Malá úvaha o velkém tématu / Václavík, František R. 2019
Nálezy polychromie architektury v katedrále sv. Víta na Pražském hradě / Chotěbor, Petr, 1950- 2019
Kostol s. Trojice v Hornej Lehote a súvislosti maľovanej výzdoby na dreve a omietke / Piecková, Jana 2019
Technika provedení barokních iluziovních fasád zámeckého areálu v Ostrově / Zeman, Lubomír, 1964- 2019
Úpravy povrchu fasád Goethovy vyhlídky v Karlových Varech / Hanzlíková, Hana, 1947- 2019
Původní povrchové úpravy libeňské Sokolovny / Šanda, Martin, 1975- 2019
Dekorativní úpravy fasád fazetováním v Karlových Varech / Zeman, Lubomír, 1964- 2019
Bežné a nevšedné omietky minulého storočia na zemplínskom vidieku / Volovár, Maroš, 1976- 2019
Interiér venku aneb činnosti (příliš) pořádkumilovných hospodyněk / Rykl, Michael, 1967- 2019
Středověké šablonové malby na dřevě na příkladech z Východních Čech / Slavík, Jiří, 1965- 2019
Sájmo čili šablona na vytahování říms / Ebel, Martin, 1960- 2019
Šlechtěné omítky a umělý kámen v 1. pol. 20. století / Falta, Jan, 1966- 2019
Nátěry hovězí krví na dřevě : Představení dosavadních výsledků projektu a boření některých mýtů, které se s nátěry krví tradují / Dostál, Tomáš 2019

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.