Výsledky vyhledávání | ÚOP v Josefově http://iispp.npu.cz/carmen/library/josefov/search/by-authority/192221/rss Vyhledávání podle autority: Zdrojový dok. = Zprávy památkové péče Některé povrchové úpravy kamene památkových objektů a rizika s nimi spojená / Kotlík, Petr, 1946- Mariánský sloup v Úterý : obraz vzniku památky ve světle archivních dokumentů / Bukačová, Irena, 1949- Sousoší sv. Benedikta z Nursie v Přešticích a jeho osud jako memento nedávných dob péče o památky / Kovařík, Viktor, 1976- K některým reflexím baroka v koncepcích varhanních prospektů českých zemí přelomu 19. a 20. století / Honys, Vít, 1963- František Xaver Margold a jeho cesta z chrámu sv. Víta do Karolina / Pácal, Martin Nová zjištění k renesančním malbám ve Svatovítské kapli katedrály sv. Víta v Praze / Kyzourová, Ivana K právní ochraně kulturních statků v Antarktidě / Vícha, Ondřej, 1976- Metodické pokyny SÚPPOP Praha 1959-1964 : opomenutý metodický pokyn Břetislava Štorma Jak se vyvarovat chybám při konservaci a obnově památek / Jančo, Milan, 1970- Česká kampanologická literatura v letech 1997-2007 / Lunga, Radek, 1975- Revitalizace klášterního areálu v Plasích pro Centrum stavitelského dědictví / Ebel, Martin, 1960- Klášter v Chotěšově / Soukup, Jan, 1946- Židovský náhrobek : motivy zármutku a skonu / Steinová, Iva Studijní depozitáře mobiliárních fondů hradů a zámků v Plzeňském a Karlovarském kraji aneb Péče o mobiliární fondy a jejich zpřístupnění na prahu 21. století / Brejchová, Stanislava, 1979- Skupina kostelů ve Starém Sedle, Semněvicích a Prostiboři v dosahu vlivu kladrubského kláštera 13. a 14. století / Kaigl, Jan Limburské směrnice pro posuzování zvuku nových zvonů (1951) / Lunga, Radek, 1975- Parthenon na Akropoli v Athénách - jeho historie a rekonstrukce / Nesměrák, Milan, 1953- Hrady výukové a experimentální : francouzské příklady vzdělávání a budování vztahu k minulosti a památkám / Cink, Ondřej Seminář lidové architektury ve Volduchách u Rokycan / Ledererová Kolajová, Kristýna Publikace Ohrožené památky / Ernstová, Lucie K padesátému výročí vydání zákona o kulturních památkách / Vinter, Vlastimil, 1921-