Výsledky vyhledávání | ÚOP v Josefově http://iispp.npu.cz/carmen/library/josefov/search/by-authority/93141/rss Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Univerzita Pardubice Kopidlenská farnost - minulost a současnost jejích drobných památek : autorská monografie vzniklá v rámci odborných seminářů na FF a FR UPa / Stráníková, Jana Kronika a drobné památky velišské farnosti : Sborník studentských prací Stráníková, Jana Úvěr a zadlužení obyvatel městeček pardubického panství v 16. a 17. století / Siglová, Tereza, 1978- Věda pro papírové artefakty : sborník textů ze závěrečné konference projektu Věda pro papírové artefakty reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0236 / Věda pro papírové artefakty (projekt). Závěrečná konference Litomyšl, Česko) Prezentační semináře projektu VEPA : sborník abstraktů příspěvků / Kopecká, Veronika Restaurování antických soch v raně novověkém Římě / Hečková, Petra, 1979- Neinvazivní metody v péči o kulturní dědictví : sborník příspěvků z odborného semináře konaného ve dnech 28.-29.4.2015 v Litomyšli Neinvazivní metody v péči o kulturní dědictví (seminář) (2015 : Litomyšl, Česko) Čtvrt století výuky restaurování v Litomyšli 1993-2018 Kopidlenská farnost v historických dokumentech : autorská monografie studentských prací vzniklá v rámci odborných seminářů na FF UPa / Stráníková, Jana Restaurování a ochrana uměleckých děl : konference sdružení pro ochranu památek Arte-fakt Restaurování a ochrana uměleckých děl (konference) Theatrum historiae : sborník prací katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Fakulta restaurování Univerzity Pardubice : 20 let výuky restaurování v Litomyšli / Kaše, Jiří, 1946- Legislativní analýza právních předpisů v oblasti památkové péče / Petríková, Olga Průzkum techniky renesančního sgrafita / Wichterlová, Zuzana