Výsledky vyhledávání | ÚOP v Josefově http://iispp.npu.cz/carmen/library/josefov/search/rss?q=z%C3%A1ruba%20z%20hust%C3%AD%C5%99an&pageSize=100 Výsledky vyhledávání Restaurátorská zpráva. Epitaf Karla Františka Záruby v Kostelci nad Orlicí Vích, Jan, 1952-