Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-100 z celkem 664.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
KN
Němečková, Hana
Zásady obnovy historických staveb / Hana Němečková
1993
1
KN
Škabrada, Jiří
Konstrukce historických staveb
2003
3
KN
Razím, Vladislav, 1957-
Zkoumání historických staveb / edd. Vladislav Razím a Petr Macek
2011
1
KN
Vinař, Jan, 1947-
Konstrukce historických staveb : Konstrukční principy, opravy
2006
1
KN
Bláha, Jiří
Operativní průzkum a dokumentace historických staveb
2005
3
KN
Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana
1998
2
AN
Macek, Petr, 1954-
Poznávání historických staveb / Petr Macek
2006
0
KN
Vojancová, Ilona, 1955-
Soubor lidových staveb Vysočina / Ilona Vojancová, Magda Křivanová a kolektiv
2016
1
AN
Bukovský, Jan, 1930-
K rekonstrukcím účelových staveb z období historických slohů / Jan Bukovský
1972
0
KN
Veselý, Jan
Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči / Jan Veselý
2014
3
AN
Hrdlička, Ladislav, 1933 srpen 8.-
Ultrazvukové vyšetřování zdiva a části konstrukce historických staveb / Ladislav Hrdlička
1969
0
KN
Balík, Michael, 1943-
Odvlhčování staveb
2008
1
KN
Girsa, Václav, 1945-
Typologie obnovy / Miloslav Hanzl
2011
1
AN
Kibic, Karel, 1973-
Dokumentace historických staveb na Kutnohorsku / Karel Kibic ml.
2006
0
KN
Vaněk, Tomáš
Rekonstrukce staveb / Tomáš Vaněk
1989
1
AN
Klusáček, Ladislav, 1958-
Dlouhodobé sledování poruch historických staveb / Ladislav Klusáček, Petr Ducháč, Zdeněk Bažant
2016
0
AN
Schubert, Alfréd, 1940-
K dokumentaci mizejících součástí historických staveb / Alfréd Schubert
2006
0
PE
Dějiny staveb (konference)
Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference Dějiny staveb ... : [v Nečtinech konané ve dnech ...]
2001-
17
KN
Herout, Jaroslav, 1928-2015
Požadavky pro ochranu památek při opravách a přestavbách historických staveb a úpravách jejich okolí / Jaroslav Herout
1956
2
AN
Kibic, Karel, 1930-
K problematice výškových staveb v historických jádrech měst a v jejich zájmovém území / Karel Kibic
1967
0
AN
Bureš, Zdeněk
Typologie bohoslužebných prostorů / Zdeněk Bureš
2008
0
KN
Vojancová, Ilona, 1955-
Soubor lidových staveb Vysočina / [text Ilona Vojancová ; foto Jan Kulich ; kresby Vendula Tesařová]
2004
1
KN
Pešta, Jan
Rekonstrukce roubených staveb / Jan Pešta
2013
1
AN
Solař, Miloš, 1964-
K současnému názoru na obnovu fasád historických staveb / Miloš Solař
2007
0
AN
Mlázovský, Vít
Prozatímní zastřešení a prozatímní opravy střech historických staveb / Vít Mlázovský ; Alfréd Schubert
1999
0
AN
Razím, Vladislav, 1957-
Poznávání historických staveb, jeho význam a vztah k památkové péči / Vladislav Razím
2006
0
AN
Kibic, Karel, 1973-
K použití kamene a cihel u historických staveb na Kutnohorsku / Karel Kibic
2014
0
KN
Solař, Jaroslav, 1963-
Poruchy a rekonstrukce zděných staveb
2008
1
AN
Čichovský, Ludvík
Petrologická kritéria volby litologických typů opuky pro rekonstrukční účely historických staveb / Ludvík Čichovský
1984
0
AN
Valchářová, Vladislava, 1951-
Firemní grafika v procesu poznávání historických průmyslových areálů / Vladislava Valchářová
2006
0
AN
Mezerová, Ľubica, 1954-
Lidová architektura okresu Bruntál - charakteristika a typologie objektů / Ľubica Mezerová
2005
0
KN
Brotan, Aleš
Nový život opuštěných staveb : průmyslové dědictví : stavební kniha 2013 / kolektiv autorů
2013
1
KN
Tajovský, Václav
Izolace staveb proti vodě a vlhkosti / Václav Tajovský
1979
1
KN
Birnbaumová, Alžběta, 1898-1967
Soupis památek historických a uměleckých v Čechách
1929
1
AN
Šerák, Martin
Nástin geneze a typologie výkladců v Českém Krumlově / Martin Šerák
2004
0
KN
Podlaha, Antonín, 1865-1932
Soupis památek historických a uměleckých. : Knihovna Kapitulní v Praze
1903
1
AN
Ebel, Martin
Dokumentace staveb v minulosti / Martin Ebel
2006
0
KN
30 let souboru lidových staveb Vysočina
2002
5
AN
Falconer, Keith
Opětovné užití historických průmyslových areálů ve Velké Británii / Keith Falconer
2005
0
KN
Cechner, Antonín, 1857-1942
Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Broumovském
1930
1
KN
Cechner, Antonín, 1857-1942
Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Novopackém
1909
1
KN
Poche, Emanuel, 1903-1987
Soupis památek historických a uměleckých v okresu Královédvorském
1937
1
KN
Šimák, Josef Vítězslav, 1870-1941
Soupis památek historických a uměleckých v okresu Mnichovohradišťském
1930
1
KN
Macek, Petr, 1954-
Barevnost fasád : Průzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova exteriéru historických staveb
2009
3
AN
Žitný, Ladislav
Inženýrskogeologický průzkum pro návrh způsobu odvodnění stávajících staveb / Ladislav Žitný
2006
0
KN
Sanace dřevěných konstrukcí staveb
2008
1
KN
Kučera, Václav, 1938-
Architektura inženýrských staveb / Václav Kučera
1995
1
AN
Syrová, Zuzana, 1956-
Úskalí typologické klasifikace vernakulárních staveb / Zuzana Syrová, Jiří Syrový
2008
0
PE
Theatrum historiae : sborník prací katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
2006-
1
KN
Kopecká, Ivana, Ing.
Průzkum historických materiálů : Analytické metody pro restaurování a památkovou péči
2005
2
KN
Suchý, Ľubor, 1965-
Metodika identifikácie a výskumu historických krovov / Ľubor Suchý, Daniela Zacharová a kol.
2018
2
AN
Samojská, Kateřina, 1970-
Typologie gotického měšťanského domu v Čechách / Kateřina Samojská
2008
0
KN
25 let souboru lidových staveb Vysočina : Sborník referátů přednesených na konferenci konané v Hlinsku ve dnech 27.-29. května 1997
1998
1
AN
Pleiner, Radomír, 1929-
Význam typologie železářských pecí v době římské ve světle nových nálezů z Čech / Radomír Pleiner
1960
0
AN
Panáček, Michal, 1977-
Výsledky základního zjišťovacího průzkumu historických krovů městských domů v Chebu / Michal Panáček, David Otáhal, Tomáš Kyncl
2016
0
KN
Obnova historických omítek
2003
1
KN
Macek, Rudolf
Náchod na historických pohlednicích
2000
1
KN
Hlaváček, Ivan, 1931-
Vademecum pomocných věd historických / Ivan Hlaváček, Jaroslav Kašpar, Rostislav Nový
1988
2
KN
Černý, Miroslav
Mikroklima v historických interiérech / Miroslav Černý, Miloslav Němeček
2011
3
AN
Tempír, Zdeněk
Osud některých staveb modelovaných pro Národopisnou výstavu českoslovanskou / Zdeněk Tempír
1998
0
AN
Vojancová, Ilona, 1955-
Usedlost u Pilných čp. 4 / Ilona Vojancová, Magda Křivanová a kolektiv
2016
0
AN
Vojancová, Ilona, 1955-
Domek čp. 158 / Ilona Vojancová, Magda Křivanová a kolektiv
2016
0
AN
Vojancová, Ilona, 1955-
Domek čp. 159 / Ilona Vojancová, Magda Křivanová a kolektiv
2016
0
AN
Vojancová, Ilona, 1955-
Domek čp. 318 / Ilona Vojancová, Magda Křivanová a kolektiv
2016
0
AN
Vojancová, Ilona, 1955-
Pickův dům čp. 178 / Ilona Vojancová, Magda Křivanová a kolektiv
2016
0
AN
Vojancová, Ilona, 1955-
Veselokopecký mlýn / Ilona Vojancová, Magda Křivanová a kolektiv
2016
0
AN
Vojancová, Ilona, 1955-
Sekernická dílna / Ilona Vojancová, Magda Křivanová a kolektiv
2016
0
AN
Vojancová, Ilona, 1955-
Mičkova chalupa z Herálce / Ilona Vojancová, Magda Křivanová a kolektiv
2016
0
AN
Vojancová, Ilona, 1955-
Polygonální stodola / Ilona Vojancová, Magda Křivanová a kolektiv
2016
0
AN
Vojancová, Ilona, 1955-
Vodní olejna / Ilona Vojancová, Magda Křivanová a kolektiv
2016
0
AN
Vojancová, Ilona, 1955-
Stupník na tříslo / Ilona Vojancová, Magda Křivanová a kolektiv
2016
0
KN
Kotlíková, Olga, 1946-
Ochrana staveb před vzlínající vlhkostí
2001
1
AN
Vojancová, Ilona, 1955-
Vodní pila / Ilona Vojancová, Magda Křivanová a kolektiv
2016
0
AN
Beran, Lukáš, 1978-
K domácímu vývoji typologie, konstrukce a architektury skladišť zboží / Lukáš Beran
2017
0
AN
Závacký, Jozef
Negatívne skúsenosti z aplikácie nevhodných materiálov a technológií pri obnove historických stavieb / Jozef Závacký
2012
0
AN
Vojancová, Ilona, 1955-
Statek z Mokré Lhoty / Ilona Vojancová, Magda Křivanová a kolektiv
2016
0
AN
Eichler, Jaroslav, 1925-
Časový vývoj poruch staveb / Jaroslav Eichler
1992
0
AN
Slavík, Jiří, 1965-
Netuctová konference. Dějiny staveb v Nečtinách 25.–27. 3. 2011 / Jiří Slavík
2011
0
KN
Čížek, Jan, 1964-
Průvodce Náchodem po historických památkách
2009
2
KN
Restaurování historických kočárů a saní
2010
1
KN
Láska, Vojtěch, 1943-
Péče o střechy historických budov
1997
1
KN
Láska, Vojtěch, 1943-
Péče o střechy historických budov
2003
4
KN
Škabrada, Jiří
Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí / Jiří Škabrada
2015
1
AN
Fragner, Benjamin, 1945-
Konverze industriálních staveb jako prostředek generování nových urbanistických aktivit a otazníků / Benjamin Fragner
2004
0
AN
Dvořák, Jaroslav
Kámen středověkých staveb na Moravě / Jaroslav Dvořák
1996
0
AN
Korčák, Pavel
O další životnost chráněných staveb / Pavel Korčák
1963
0
AN
Záhorka, Jindřich
Konference Dějiny staveb 2010 v Nečtinách / JIndřich Záhorka
2010
0
AN
Jakoubek, Pavel
Obnova dlažby v historických objektech / Pavel Jakoubek
2001
0
AN
Kyncl, Josef
Možnosti dendrochronologického určení původu dřeva / Josef Kyncl, Tomáš Kyncl
2006
0
AN
Dragoun, Zdeněk, 1946-
Ke vztahu archeologických výzkumů a stavebněhistorických průzkumů / Zdeněk Dragoun
2006
0
AN
Vlček, Pavel, 1948-
Vrcholně barokní fara v Žebnici a typologie farních budov z druhé poloviny 18. století / Pavel Vlček
2013
0
AN
Anderle, Jan, 1956-
Tradiční výroba sladu a piva z hlediska stavební typologie na příkladech z Plzeňska / Jan Anderle
2013
0
AN
Lorenc, Vilém, 1905-1978
Asanace historických jader měst / Vilém Lorenc, Vladimír Pelzlbauer, Miloš Reichert
1952
0
KN
Málek, Vlastimil, 1976-
Žacléřsko na historických pohlednicích : Historický průvodce / Vlastimil Málek, Václav Schreier
2006
1
AN
Petr, František, 1884-1964
Ošetřování historických textilií / František Petr
1957
0
AN
Škabrada, Jiří
Přehled vývoje konstrukčního utváření výplní otvorů v historických stavbách / Jiří Škabrada
2004
0
KN
Vysočina soubor lidových staveb a řemesel
1985
1
KN
Kuča, Karel, 1961-
Metodika klasifikace staveb podle památkové hodnoty / Karel Kuča, Věra Kučová
2015
2
AN
Michoinová, Dagmar
Poruchy historických fasád při používání vnitřně hydrofobizovaných omítek - příklady z praxe / Dagmar Michoinová
2015
0
AN
Hruška, Emanuel, 1906-1989
O regeneraci historických jader měst / Emanuel Hruška
1965
0

Akce

Řezy

[Loading...]