Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 32 0
PP Pracovné pomôcky 0 0
ST Staré tlače 0 0
IK [IK] 0 0
PR Periodiká retro 0 0
MP [MP] 0 0
KN Knihy 0 0
RZ [RZ] 0 0
RZP 0 0
FO [FO] 0 0
DP Študentské práce 0 0
AN Články 32 0 04.11.2021
SD [SD] 0 0
PD [PD] 0 0
AU [AU] 0 0
PE Periodiká 0 0
AZ [AZ] 0 0
PDP 0 0