Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Pernštejnové (rod)

Väzby: a Pernstein (rod)
Väzby: Pernestein (rod)
Citácia: STT
Citácia: Jaroslav Teplý: Pernštejnové ve 13.-14. století
Citácia: Petr Vorel: Páni z Pernštejna
Citácia: Petr Vorel: Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století
Citácia: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)
Status/Správny celok: definitivní