Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Dostál, Bořivoj, 1929-1994

Citace: PNP-LA
Citace: Dostál, Bořivoj: K časně slovanskému osídlení Břeclavi-Pohanska. 1. vyd. Praha: Academia, 1982
Citace: www(Encyklopedie dějin města Brna), cit. 8. 4. 2016
Citace: Vignatiová, Jana: Profesor PhDr. Bořivoj Dostál, DrSc. K jubileu zralosti. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada archeologicko-klasická (E) Roč. 38-39, (1989-1990 [vyd. 1990]), č. 34-35, s. 7-8.
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 11. 4. 2016