Skip to main content

Authority detail

Zavřel, Jan, 1958-
Citation: Zavřel J. a kol.: Pražský vrch Petřín
Citation: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Libri

Show works by given autority
Show works about given autority