Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kolařík, Václav, 1978-

Citace: Kolařík, V. - Merta, D. - Peška, M.: Ke stavební dispozici areálu bývalého benediktinského opatství v Třebíči. - Archaeologica historica, 36, 2011, č. 1, s. 153-163
Citace: www(Masarykova univerzita. Filozofická fakulta), cit. 20. 10. 2011
Citace: www(Archaia Brno), cit. 20. 10. 2011