Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Mertová, Petra, 1976-

Citace: Její: Výsledky dotazníkového průzkumu současné podoby krajkářství. - Folia ethnographica, roč. 95, [sv.] 44/1 (2010), s. 135-148
Citace: www(Masarykova univerzita. Filozofická fakulta)
Citace: www(Technické muzeum v Brně)