Skip to main content

Authority detailRelations: Státní archeologický ústav
Relations: Archeologický ústav (Akademie věd ČR : Praha, Česko)
Relations: Archeologický ústav ČSAV v Praze
Relations: Československá akademie věd. Archeologický ústav Praha
Citation: Malá československá encyklopedie
Citation: www (Akademie věd České republiky)
Citation: www (Archeologický ústav AV ČR)