Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Nachtmannová, Alena, 1972-

Citace: Nachtmannová, Alena: Mezi tradicí a módou : odívání v Čechách od renesance k baroku. Praha : Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště středních Čech, 2012
Citace: www(Národní památkový ústav), cit. 20. 12. 2012
Citace: Slovník historiků umění, výtvarných krititků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů, 2016