Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Malivánková Wasková, Marie, 1979-

Bände: Wasková, Marie, 1979-
Citation: Wasková, M.: Konířské právo v Plzni v I. polovině 18. století. Minulostí Západočeského kraje, 2004, č. 39, s. 115-155
Citation: Wasková, M.: Výstavba kasáren 35. pěšího pluku v Plzni. Minulostí Západočeského kraje, 2006, č. 41, s. 527-549
Citation: Malivánková Wasková, M. :Příběhy plzeňských domů I. Plzeň, 2012
Citation: www(Katedra historie Fakulta pedagogická ZČU v Plzni), cit. 11. 1. 2013
Citation: Lexikon českých historiků 2010, Ostrava 2012