Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Urbanová, Norma

Citation: Jiroušek, A. - Urbanová, N.: Prešov : pamiatková rezervácia. 1986
Citation: SKK SR, cit. 3. 7. 2013