Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Urbanová, Norma

Citácia: Jiroušek, A. - Urbanová, N.: Prešov : pamiatková rezervácia. 1986
Citácia: SKK SR, cit. 3. 7. 2013